MAYBE 4 - Revision

2017. Sep. 13.

versiunea română aici / for english click here

Újabb 5 év elteltével, negyedik alkalommal is megrendezésre kerül a MAYBE kiállítás, ezúttal az Újragondolás alcímmel.

Újragondolás, mivel a változáshoz való alkalmazkodás elengedhetetlen attitűd, de minimum egy elvárt hozzáállás. Újragondolás, hiszen időnként felül kell bírálnunk álláspontjainkat, tetteinket és cselekedteinket, hogy ne a kényelmes megszokás, viszonyulás legyen az irányító elv. Újragondolás az önkritika gyakorlása által. Az idő múlása az újragondolás habitusára késztet. Az újragondolás létfontosságú az egészséges gondolatmenet fenntartásához. Újragondolás, mert újítani szükségszerű, és folytathatnánk a gondolatsort...

A kiállításon szereplő művek ezt a gondolat foszlányt járják körül az alábbi kiállítók révén:
CSIKI Csaba | DACZÓ Enikő | ÉLTES Barna | FERENCZ S. Apor | IVÁCSON András Áron | IZSÁK Előd | KOZMA Levente | KUSZTOS Attila | LÁSZLÓ István | MARTINI Yvette | ÖRDÖG-GYÁRFÁS Ágota | PÉTER Alpár | SÁROSI Mátyás | SZABÓ Kriszta | SZABÓ Péter | TORÓ Attila | VÁNCSA Domokos | VETRÓ BODONI Barnabás

MEGNYITÓ: 2017. szeptember 15., péntek, 19:00 óra, melyet a FANTOMATIKA képregény lapbemutató követ az alkotók - SZABÓ Kriszta és SÁROSI Mátyás - jelenlétében, FÁM Erika és IVÁCSON András Áron részvételével

A kiállítás 2017. november 12-ig látogatható, hétfő kivételével, naponta 11:00–19:00 óra között.​

www.fantomatika.com


MAYBE 4, group exhibition, opening Photo: MAGMA
További képek / Mai multe imagini / More images >>


Release of FANTOMATIKA, Photo: MAGMA
További képek / Mai multe imagini / More images >>


 

Spațiul Expozițional de Artă Contemporană MAGMA găzduiește a patra ediție a seriei de expoziții MAYBE, purtând subtitlul Redefinire.

Redefinire pentru că adaptarea la schimbare este – sau ar trebui să fie – o atitudine indispensabilă. Redefinire deoarece din când în când este necesară revizuirea gândurilor și ideilor, ca principiul fundamental să nu fie deprinderea, obișnuința. Redefinirea este inevitabilă odată cu trecerea timpului. Redefinire prin exercițiul autocriticii. Redefinirea ca necesitate pentru a menține un nivel mental sănătos – și am mai putea continua...

Operele incluse în această expoziție acoperă subiectiv aceste ipostaze ale redefinirii prin intermediul următorilor artiști:
CSIKI Csaba | DACZÓ Enikő | ÉLTES Barna | FERENCZ S. Apor | IVÁCSON András Áron | IZSÁK Előd | KOZMA Levente | KUSZTOS Attila | LÁSZLÓ István | MARTINI Yvette | ÖRDÖG-GYÁRFÁS Ágota | PÉTER Alpár | SÁROSI Mátyás | SZABÓ Kriszta | SZABÓ Péter | TORÓ Attila | VÁNCSA Domokos | VETRÓ BODONI Barnabás

VERNISAJ: vineri, 15 septembrie 2017, orele 19:00 după care urmează lansarea revistei sci-fi de benzi desenate FANTOMATIKA în prezența artiștilor Kriszta SZABÓ și Mátyás SÁROSI, cu participarea lui Erika FÁM și András Áron IVÁCSON 

Expoziția va fi deschisă până în 12 noiembrie 2017, în fiecare zi cu excepția zilei de luni, între orele 11:00-19:00. 

www.fantomatoka.com


Another 5 years passed by, with this object MAGMA Contemporary Art Space will held the fourth edition of MAYBE, this time around the idea and with the headline Revision.

Revision because there is a continuous change around us, for which we need or should have an indispensable attitude  being willing and able to adapt. Revision since from time to time it is necessary to overhaul our thoughts and ideas, not to fall into a confortable and conventional habit. Revision is an inavitable condition with the passing time. Revision through and by exercising self-criticism. Revision as a necessity on a healthy mental level, and we could continue...

The works included in this exhibition cover subjectively these hypostases of redefinition through the following artists:
CSIKI Csaba | DACZÓ Enikő | ÉLTES Barna | FERENCZ S. Apor | IVÁCSON András Áron | IZSÁK Előd | KOZMA Levente | KUSZTOS Attila | LÁSZLÓ István | MARTINI Yvette | ÖRDÖG-GYÁRFÁS Ágota | PÉTER Alpár | SÁROSI Mátyás | SZABÓ Kriszta | SZABÓ Péter | TORÓ Attila | VÁNCSA Domokos | VETRÓ BODONI Barnabás

OPENING:  Friday, 15.09.2017, 19:00 hour
Release of FANTOMATIKA, the first sci-fi comic strip periodical from Transilvania with the presence of the artists Kriszta SZABÓ & Mátyás SÁROSI and with the participation of Erika FÁM și András Áron IVÁCSON


ON VIEW: 16.09 – 12.11.2017, every day, except for Mondays and holidays, between 11:00-19:00

www.fantomatika.com

MAYBE4 // workshop

2017. Sep. 12.

A Magma Kortárs Művészeti Kiállítótér* kreatív műhelyfoglalkozást és interaktív tárlatvezetést szervez 3-18 éves csoportok számára, 2017. szeptember 18–november 12. között – a Maybe 4 Újragondolás című kiállítás kapcsán –, amelynek keretében a résztvevők a kortárs művészet eszköztárába valamint sajátos kérdésfeltevéseibe kaphatnak betekintést illetve egyéni vagy csoportos alkotásokat hozhatnak létre, korcsoportokra lebontott módszertani keretek között.

Érdeklődő csoportok jelentkezését, előzetes időpont egyeztetéssel, a 0736 063 924-es vagy a 0724 338 562-es telefonszámon, valamint a studio@magmacm.ro címre várjuk.
Ingyenes műhelyfoglalkozásaink és tárlatvezetéseink időpontja és időtartama – óvodásoknak és diákoknak – rugalmasan alkalmazkodik a különböző csoportok igényeihez.

A foglalkozások alatt készült fotó- és videó-dokumentációt a Magma felhasználja népszerűsítő kiadványaiban.
*Sepsiszentgyörgy, Szabadság tér, 2. szám


MAYBE 4, group exhibition, workshops Photo: MAGMA
További képek / Mai multe imagini / More images >>

MAYBE 4, group exhibition, workshops Photo: MAGMA
További képek / Mai multe imagini / More images >>

PRODUCTION:RE:PRODUCTION

2017. Sep. 11.

PRODUCTION:RE:PRODUCTION
the immaterial collection


Independent Spaces at Art Encounters Contemporary Art Biennale, Timișoara, 30.9 – 5.11.2017

Juraj BARTUSZ György (SK) : CSIKI Csaba (RO/HU) : CSUTAK Magda (AT) : EL-HASSAN Róza (HU) : Ivan Ladislav GALETA (HR) : Jaroslav KYŠA (SK) : Joseph KOSUTH (US) : MARTINI Yvette (RO/HU) : Dan MIHĂLȚIANU (RO/DE/NO) : MONOTREMU (RO) : Ivan PUIG (MX) : VÁNCSA Domokos (RO/IE) : VERES Szabolcs (RO/HU)

curators : MAGMA Contemporary Art Space : KISPÁL Ágnes-Evelin & KISPÁL Attila

:
MAGMA is an artist-run space that initiates, along with group or personal exhibitions, projects such as artistic production, artist-talks, workshops, online and offline publications.
Founded in 2010 by the visual artists Barnabás Vetró, Attila Kispál and Ágnes-Evelin Kispál, it represents an “artists for artists” initiative. The exhibition program is based on a concept adapted to the directions of contemporary art, with more emphasis on conceptual art and new media.

Over the years of MAGMA existence as a small-budget artist-run space, collaborations with artists, institutions and contemporary art organizations led to various practices in production, execution or design of exhibitions. Some solutions, common practices have been born with the presence of the artist or with his/ her remote controlled guidance, which is known in the art world as replica.
This exhibition was built around the subject of originality, replicability, adaptability, as a selection of artworks created from our „immaterial” collection.


PRODUCTION:RE:PRODUCTION group exhibition, Photo: MAGMA
További képek / Mai multe imagini / More images >>PRODUCTION:RE:PRODUCTION
colecția imaterială


Spații Independente la Bienala de Artă Contemporană  Art Encounters, Timișoara, 30.09 – 05.11.2017

Juraj BARTUSZ György (SK) : CSIKI Csaba (RO/HU) : CSUTAK Magda (AT) : EL-HASSAN Róza (HU) : Ivan Ladislav GALETA (HR) : Jaroslav KYŠA (SK) : Joseph KOSUTH (US) : MARTINI Yvette (RO/HU) : Dan MIHĂLȚIANU (RO/DE/NO) : MONOTREMU (RO) : Ivan PUIG (MX) : VÁNCSA Domokos (RO/IE) : VERES Szabolcs (RO/HU)

curatori : Spațiul Expozițional de Artă Contemporană MAGMA : KISPÁL Ágnes-Evelin & KISPÁL Attila

:
După ani de funcționare ca artist-run space cu buget limitat, colaborările spațiului MAGMA cu artiști, instituții și organizații axate pe arta contemporană au condus la practici variate ale producției, ale execuției și ale design-ului de expoziție. Unele soluții – practici comune – au luat naștere datorită prezenței artistului sau sub atenta îndrumare a acestuia/acesteia de la distanță, practici cunoscute în lumea artei drept replica.
Această expoziție a fost concepută în așa fel încât să graviteze în jurul temelor originalității, „replicabilității”, adaptabilității, ca o selecție de lucrări create din colecția noastră „imaterială”.

MAGMA este un artist-run space, care alături de expoziții individuale sau de grup inițiază proiecte ca producție artistică, artist-talk-uri, ateliere, publicații online și offline.
Înființat în 2010 de artiștii vizuali Barnabás Vetró, Attila Kispál și Ágnes-Evelin Kispál este o inițiere artiști pentru artiști. Programul expozițional este bazat pe un concept adaptat la direcțiile artei contemporane, având mai mare accent pe arta conceptuală și new media.


PRODUCTION:RE:PRODUCTION
az immateriális gyűjtemény


Független Kiállítóterek az Art Encounters Kortárs Művészeti Biennálén, Temesvár, 2017.09.30.09 – 11.05.

Juraj BARTUSZ György (SK) : CSIKI Csaba (RO/HU) : CSUTAK Magda (AT) : EL-HASSAN Róza (HU) : Ivan Ladislav GALETA (HR) : Jaroslav KYŠA (SK) : Joseph KOSUTH (US) : MARTINI Yvette (RO/HU) : Dan MIHĂLȚIANU (RO/DE/NO) : MONOTREMU (RO) : Ivan PUIG (MX) : VÁNCSA Domokos (RO/IE) : VERES Szabolcs (RO/HU)

kurátorok : MAGMA Kortárs Művészeti Kiállítótér : KISPÁL Ágnes-Evelin & KISPÁL Attila

:
A MAGMA egy olyan művészek által működtetett tér, mely egyéni és csoportos kiállításokat szervez, műhelybeszélgetéseknek ad teret, online és  nyomtatott kiadványok szerkeszt.
A Vetró Bodoni Barnabás, Kispál Ágnes-Evelin és Kispál Attila által 2010-ben létrehozott kiállítótér művészek a művészekért típusú kezdeményezés. A kiállítások a kortárs képzőművészet megismertetését célozzák, ezen belül a konceptuális- és új média művészeti alkotások bemutatása hangsúlyos szerepet kap.

Több éves működése során mint artist-run space –  minimális költségvetéssel – a MAGMA kiállítótér a  művészekkel, intézményekkel és a kortárs művészetre összpontosító szervezetekkel való együttműködése folyamán különböző sajátos gyakorlathoz vezetett a gyártás mint produkció, kivitelezés és kiállítás létrehozás módszerében. Különböző megoldások és eljárási gyakorlatok születtek a művész jelenlétével vagy annak távoli irányításával, amelyek a művészeti világban közismerten replikaként jelennek meg.
Ez a kiállítás az eredetiség, a megismételhetőség, az alkalmazhatóság, a rugalmasság témája köré épült mintegy az "immateriális" gyűjteményünkből létrehozott kiállításként.

netWorks @ K'Arte & UAP Gallery

2017. Sep. 10.

versiunea română aici / for english click here


netWorks
csoportos kiállítás

netWorks című kiállítás romániai, magyarországi és szlovéniai művészek hálózatokra épülő, vizualizáló munkáiból válogat. A kiállítás egy tágabb értelmezési keretben kívánja bemutatni azokat a műveket és projekteket, amelyeknek alapja valamilyen típusú hálózat, kapcsolati rendszer. A hálózat kapcsán többünknek nagy valószínűséggel az internet jut eszébe és azon belül is a közösségi oldalak, noha lesz olyan mű, amely a világhálót használja mint forrást, az alkotások többsége másfajta hálózatokra épít. A kiállításnak része ANGEL Judit BARABÁSI Albert-László hálózatkutatóval készített interjúja, valamint a budapesti ARTPOOL Művészetkutató Központ archívumának A kapcsolatművészet kertje / Ray JOHNSON website projekt-je

 KIÁLLÍTÓ MŰVÉSZEK:  Matei BEJENARU (RO), Anca BENERA & Arnold ESTEFAN (RO), Vasile CROAT / HORVÁTH László (RO/HU), CSIKI Csaba (RO/HU), IRWIN group (SI), KISSPÁL Szabolcs (RO/HU), MARTINI Yvette (RO/HU), MONOTREMU (RO), PACSIKA Rudolf (HU), Lia PERJOVSCHI (RO), SZOMBATHY Bálint (HU/RS), Domokos VÁNCSA (RO/IE) valamint ANGEL Judit (RO/HU/SK) és az ARTPOOL Művészetkutató Központ (HU) kurátori projektjei

 A KIÁLLÍTÁS KURÁTORAI:  KISPÁL Ágnes-Evelin, BARTHA József és KISPÁL Attila
 MEGNYITÓ:  2017., november 9., csütörtök, 18:15 óra, UAP Art Gallery
 HELYSZÍNEK:  UAP Art Gallery és K'ARTE Kiállítótér, Kultúrpalota, George Enescu u., 2. sz., Marosvásárhely
A kiállítás 2017., november 26-ig látogatható, hétköznapokon 14–17 óra között.​

A netWorks című kiállítás a MAGMA Kortárs Közeg szervezésében létrejött bővített vándorkiállítás második kiadása, mely az ALTER-NATIV 25. NEMZETKÖZI RÖVIDFILM FESZTIVÁL kísérőrendezvénye.
AFCN – Nemzeti Kulturális Alap Adminisztrációja által támogatott projekt. Az AFCN nem felelős a projekt tartalmáért vagy azért, ahogy a projekt eredményei hasznosulnak. Ezek teljes mértékben a projekt által támogatott felet terhelik. 


netWorks
expoziție de grup itinerantă

Expoziția itinerantă intitulată netWorks este o selecție din lucrările unor artiști din România, Ungaria și Slovenia, bazate pe și vizualizând rețele. Expoziția își propune să prezinte într-un cadru de interpretare mai larg acele opere și proiecte care au la bază diferite tipuri de rețele, sisteme de relații. 
Expoziția își propune să prezinte într-un cadru de interpretare mai larg acele opere și proiecte care au la bază diferite tipuri de rețele, sisteme de relații. Fiind vorba de rețele, cei mai mulți ne vom gândi la internet și, în special, la rețelele de socializare, unele dintre lucrări chiar folosesc ca sursă internetul, dar majoritatea lucrărilor se bazează pe altfel de rețele. Din expoziție fac parte interviul lui ANGEL Judit cu fizicianul, cercetător de rețele BARABÁSI Albert-László, precum și proiectul website al lui Ray JOHNSON Grădina artei relațiilor din arhiva ARTPOOL Art Research Center, Budapesta. Acesta din urmă va avea loc în Camera K'Arte.

 ARTIȘTI:  Matei BEJENARU (RO), Anca BENERA & Arnold ESTEFAN (RO), Vasile CROAT / László HORVÁTH (RO/HU), Csaba CSIKI (RO/HU), IRWIN group (SI), Szabolcs KISSPÁL (RO/HU), Yvette MARTINI (RO/HU), MONOTREMU (RO), Rudolf PACSIKA (HU), Lia PERJOVSCHI (RO), Bálint SZOMBATHY (HU/RS), Domokos VÁNCSA (RO/IE) & proiecte curatoriale de Judit ANGEL (RO/HU) și arhiva ARTPOOL Art Research Center (HU)

 CURATORI:  Ágnes-Evelin KISPÁL, József BARTHA și Attila KISPÁL
 VERNISAJ:  joi, 09 noiembrie 2017, orele 18:15, UAP Art Gallery
 LOCAȚII:  UAP ART Gallery și Camera K'Arte, Palatul Culturii, str. George Enescu, nr. 2, Târgu Mureș

Expoziția va fi deschisă până în 26 Noiembrie, 2017, în zilele de lucru între orele 14-17.

Expoziția netWorks face parte din programul Festivalului Internaţional de Film de Scurt-metraj ALTER-NATIVE, ediția 25.
Proiectul nu reprezintă în mod necesar poziţia Administrației Fondului Cultural Național. AFCN nu este responsabilă de conținutul proiectului sau
de modul în care rezultatele proiectului pot fi folosite. Acestea sunt în întregime responsabilitatea beneficiarului finanțării.

netWorks
group exhibition

The exhibition entitled netWorks of the MAGMA Contemporary Art Space selects from artworks of artists from Romania, Hungary and Slovenia based on and visualizing networks. The exhibition wishes to present artworks and projects based on some kind of network, connection system in a wider framework of interpretation. In connection with networks, most of us probably think of the Internet, and within, social networking sites; there is one artwork which uses the World Wide Web as a source, but most of the artworks are based on other kinds of networks.
The exhibition includes Judit ANGEL’s interview with Albert-László BARABÁSI network researcher as well as The Garden of Correspondence Art / Ray Johnson’s website project from the archives of the ARTPOOL Art Research Centre from Budapest.

 ARTISTS:  Matei BEJENARU (RO), Anca BENERA & Arnold ESTEFAN (RO), Vasile CROAT / László HORVÁTH (RO/HU), Csaba CSIKI (RO/HU), IRWIN group (SI), Szabolcs KISSPÁL (RO/HU), Yvette MARTINI (RO/HU), MONOTREMU (RO), Rudolf PACSIKA (HU), Lia PERJOVSCHI (RO), Bálint SZOMBATHY (HU/RS), Domokos VÁNCSA (RO/IE) & invited curatorial projects by Judit ANGEL (RO/HU), and Artpool Art Research Center's archive

 CURATORS:  Ágnes-Evelin KISPÁL, József BARTHA and Attila KISPÁL
 OPENING:  Thursday, 09.11.2017, 18:15 hour, UAP Art Gallery
 VENUES:  UAP Art Gallery and K'Arte Room, Cultural Palace, str. George Enescu, nr. 2, Târgu Mureș

On view: 10.11 – 26.11.2017, on weekdays between 14-17h

Project co-funded by the AFCN – Administraţia Fondului Cultural Naţional.

Nyitva
Deschis
Opening Hours

11:00-19:00

open icon

Hétfő és ünnepnapok kivételével naponta / în fiecare zi cu excepția zilei de luni și în zilele de sărbătoare / every day, except for Mondays and holidays

520008 - Sepsiszentgyörgy / Sf. Gheorghe, Szabadság tér / Piața Libertății nr. 2. sz., jud. Cov., RO

Tel: +40 728 638 400
Tel: +40 729 007 424
Skype ID: magmacm
Email: magma@maybe.ro


Newsletter

feliratkozás / abonare / subscribe


Következik
Upcoming
Urmează

 

 MAYBE 4 - revision  
Workshop​
 2017. 09. 16 - 11. 12. 


 netWorks  
group exhibition
@ K'Arte & UAP Gallery
 2017. 11. 10 - 26. 
Marosvásárhely / Târgu Mureș


 Design Week 3  
Exhibition​
 2017. 11. 20 - 26. 


A programváltoztatás jogát fenntartjuk! / The program is subject to change without notice! / MAGMA își rezervă dreptul de a modifica programul fără notificări prealabile!


Archívum
Archive
Arhivă

2010 - 2017 >>>MAGMA Catalogs Collections 2010-2015


vimeo.com/magmacm/videosTel: +40 736 063 924
studio@magmacm.ro