About us

The MAGMA Contemporary Art Space started his working on the April of 2010, with a three years preparatory work in Romania in Saint George city with the founders and runners of the space – Ágnes-Evelin Kispál (Hungarian Academy of Fine Arts, Intermedia Department), Attila Kispál (Hungarian Academy of Fine Arts, Intermedia Department) and Barnabás Vetró Bodoni till 2013 (Academy of Fine Arts, Cluj and Timisoara). MAGMA is an independent artist run space, the events realised are going on his defined concept, namely  to present contemporary art, focusing on media art, workshops, experimental or improvizative music, artist talks, art pedagogy, guided tours, performances; cooperating not only with those who come from the art field but also with musicians, philosophers, or theater etc. If you are interested, you can find more about MAGMA under the PROJECT or ARCHIVE menu.

Erupts and solidifies
The birth of Magma Project and a Contemporary Art Space in Saint George
Magma is acting in two directions. On the one hand, it is boiling, forming under the surface, on the other hand, it comes to the surface from time to time, erupting. Niklas Luhman's description of autopoetic may be considered as valid as the (self)-definition of being a collective action. Magma is autopoetic in the sense that it perpetually sustains, resuscitates itself, without considering any kind of formal or thematic restriction. Paradoxically, however, it cannot be perceived as a circular gesture, originating from and returning to itself. It is rather a collective manifestation of a self-functioning unit. In the following we offer a presentation of consecutive eruptions, which trace the movement of Magma, led by Ágnes Evelin Kispál, Barnabás Vetró and Attila Kispál.

Zonga Bartha


A sepsiszentgyörgyi MAGMA Kortárs Művészeti Kiállítótér 2010. április 1-jén kezdte el működését, egy három éves előkészítő munka eredményeként.  Az alapítók és a kiállítótér működtetői – Kispál Attila, Kispál Ágnes-Evelin és 2013-ig Vetró Bodoni Barnabás – a hivatalos nyitást megelőző években is több artist-run projekt szervezői ill. lebonyolítói voltak különböző helyszíneken és szervezetekkel karöltve. 2008 óta következetesen azon dolgoznak, hogy a térségben kortárs művészeti eseményeket szervezzenek, azon belül is a médiaművészetre fektetve a nagyobb hangsúlyt. A MAGMA egy artist-run kiállítótér, mely egy jól meghatározott művészeti-kuratoriális koncepcióval rendelkezik. Egyéni és csoportos kiállítások szervezésén kívül más művészeti projekteket is kezdeményez: szakmai előadások, beszélgetések, viták, filmvetítések, műhelyfoglalkozások helyszínéül szolgál, és on-line illetve hagyományos kiadványok létrehozását is vállalja.

Kitörés(ek) és szilárdulás
Magma Projekt és Kortárs Művészeti Kiállítótér Sepsiszentgyörgyön

A Magma mozgása kettős. Egyrészt mély alatt lappangó forrongás, alakulás, szerveződés, másrészt pedig időről időre való felszínre törés, erupció. Niklas Luhman „autopoetikus” jelzője éppúgy érvényes rá, mint a kollektív akcióként való (ön)meghatározás. Autopoetikus abban az értelemben, hogy önmagát fenntartja, szüntelenül újraizzítja anélkül, hogy bármilyen formális vagy tematikus kötöttséggel, elvárással számolna. Paradox módon azonban – ha nem is alakít ki függőségi viszonyt a tetszés/nemtetszés, értelmezhetőség/értelmezhetetlenség kategóriáival például -, mégsem önmagába forduló gesztusként, hanem kollektív megnyilvánulásként képzeli el (ön)működését, tehát néha-néha kitör. A következőkben ilyen kitörés ek nyomait dokumentáljuk, amelyek a Kispál Attila, Kispál Ágnes Evelin és Vetró Barnabás Magma projektjének ívét írják le a felszínre toldulástól a szilárdulásig.

Bartha Zonga


Spaţiul Expoziţional de Artă Contemporană MAGMA din Sfântu Gheorghe, înfiinţat in 2010 de artiştii vizuali Barnabás Vetró, Attila Kispál şi Ágnes-Evelin Kispál este o iniţiere artişti pentru artişti. Programul expoziţional este bazat pe o concepţie care focusează la arta contemporană, având mai mare accent pe arta conceptuală şi new media. MAGMA este un artist-run space cu un concept „artist-curatorial” definit, care alături de expoziţii individuale sau de grup iniţiează proiecte ca productie artistică, prezentări, artist-talk-uri, dezbateri, proiecţii de filme, ateliere, publicaţii online şi offline.

Erupții și solidificări
Nașterea proiectului Magma și a Spațiului Expozițional de Artă Contemporană

Magma acționează în două direcții. Pe de o parte se fierbe, se formează sub suprafață, pe de altă parte iese la suprafață din când în când, erupând. Descrierea de „autopoetic” dată de Niklas Luhman poate fi considerată la fel de întemeiată ca și auto-definirea de acțiune colectivă. Magma este „auto-poetic” în sensul în care se susține, se resuscitează în mod constant fără a lua în considerare orice tip de restricție formală sau tematică. Paradoxal, însă, nu poate fi perceput ca o acțiune circulară originând din și revenind la sine. Este mai degrabă o manifestare colectivă a unei unități care auto-funcționează. în cele ce urmează vă oferim o prezentare a unor erupții consecutive care urmăresc mișcarea proiectului Magma, de Kispál Attila, Kispál Ágnes Evelin și Vetró Barnabás, de la erupție până la solidificare.

Zonga Bartha


MAGMA Contemporary Art Space

2010. Mar. 12.

Magma Contemporary Art Space
Opening Ceremony

April 1, 2010, 7:00 p.m.


Photo: Attila KISPÁL

Links

C³ Center for Culture & Communication
www.c3.hu

Simultan Association
www.simultan.org

Conset
http://www.conset.ro

pplus4 - Centre for Visual Introspection
www.pplus4.ro

Metrion Association
www.metriongroup.ro

Transitland - video works (produced in the period 1989-2009)
www.transitland.eu

GAMA - the gateway to archives of media art
www.gama-gateway.eu

Csákány István works
www.csakanyistvan.hu

Modernism
Tabloid de Artă & Stil

Video magazine 
www.inexhibition.hu/ 

Centre for Contemporary Culture 
www.clubelectroputere.ro/ 

tranzit.hu
http://hu.tranzit.org/hu

docu.magazin
http://www.mnac.ro/documagazin/

Arta
http://revistaarta.ro/en/

Romanian Contemporary Art

 

2%

MAGMA Contemporary Medium Association

Asociatia Medium Contemporan MAGMA Kortárs Közeg Egyesület

str. Tigaretei u.  nr. 53. sz.
Sfântu Gheorghe / Sepsiszentygörgy
520033 - Romania

Cod Fiscal: 26526263

OTP Bank suc. Sf. Gheorghe
SWIFT: OTPVROBU

RON: RO03OTPV300000338837RO01
HUF: RO07OTPV300000338837HU01
EUR: RO57OTPV300000338837EU01

Tel: +40 729 007 424


Download MAGMA logo
.ai // .jpg // .pdf


MAGMA
alaprajz / ground plan

földszint / ground floor / parter
alagsor / basement / subsol


Munkatársak / Staff

KISPÁL Ágnes-Evelin
e-mail: ekispal@magmacm.ro

KISPÁL Attila
e-mail: akispal@magmacm.ro

KOCSIS István
e-mail: ikocsis@magmacm.ro

FÁM Erika
e-mail: studio@magmacm.ro


Önkéntesek / Volunteers

MÁTYÁS Boglárka
SZŐKE Szabina
TANKÓ Hunor


BÓDI Magor-Örs (2017/18)
EÖRDÖGH Beáta (2017/18)
SZEKERES Iringó-Bernadett (2017/18)
DEMETER Orsolya (2015/17)
KERESZTES Ágnes (2015/17)
VÁNCSA Egon (2015/17)
HADNAGY Tamás (2014/15)
BUZÁSI Gyopár Orsolya
MÁTYÁS Noémi
OLÁH Eszter
SIMON Csaba


Alapító tagok / Founder members

KISPÁL Attila
KISPÁL Ágnes-Evelin
VETRÓ-BODONI Barnabás


Webdesign: VÁNCSA Domokos


Partners


Support

 
 


Sponsors