Láthatatlan jelenlét 2.0

Sep 13, 2019

for English click here // versiunea română aici

 LÁTHATATLAN JELENLÉT 2.0 
Bevezetés a kortárs művészetbe kamaszoknak – de nem csak nekik


A PulzArt 7 kortárs művészeti fesztivál alatt a Magma rendhagyó foglalkozásokat szervez
családok és egyéni érdeklődök számára

 Szeptember 21., szombat:  11:00, 13:00 és 16:00 órától
 Szeptember 22., vasárnap:  11:00 és 13:00 órától

Érdeklődő iskolai csoportok jelentkezését 2019. 09. 19 -10.04 között, előzetes időpont egyeztetéssel, a 0736 063 924-es telefonszámon, valamint a studio@magmacm.ro címre várjuk.
A foglalkozások alatt készült fotó- és videó-dokumentációt a Magma felhasználja népszerűsítő kiadványaiban.


 Megnyitó: 2019. szeptember 18., szerda, 19 óra 
MAGMA Kortárs Művészeti Kiállítótér (Szabadság tér 2., Sepsiszentgyörgy, Románia)

A vendégeket üdvözli:
VARGHA Mihály, a Székely Nemzeti Múzeum igazgatója

A kiállítást megnyitja: 
GYÖRGY Gabriella, múzeumpedagógus 
LAUTER Éva, a Ferenczy Múzeumi Centrum tudományos igazgatóhelyettese

Jelen lenni többet jelent, mint éppen valahol tartózkodni. Teljes figyelmünket, odaadásunkat, beleérző képességünket igényli. Hogyan is élhetnénk bele magunkat bármibe is, ha nem tudnánk átélni azt a másvalamit, vagy másvalaki helyzetét? Beleérző képességünket és fantáziánkat most egy interaktív kiállításon fejleszthetjük, miközben jól szórakozunk – a jelenlét, a hiány és a kommunikáció fogalmai köré csoportosított kortárs és modern alkotások közegében. A különleges, kimondottan kamaszok számára rendezett kiállításon a szentendrei Ferenczy Múzeumi Centrum gyűjteményének darabjai kezdeményeznek párbeszédet a sepsiszentgyörgyi MAGMA Kortárs Művészeti Kiállítótér gyűjteményével és a művészek alkotásaival, illetve természetesen a közönséggel. A múzeumpedagógiai szempontok szerint rendezett tárlaton asszociációs játékokkal és egy társasjáték segítségével keressük a válaszokat a műalkotások által feltett kérdésekre – közösen próbálunk válaszolni az olyan nagy horderejűekre is, mint például: hogyan tudnánk elmagyarázni egy földönkívülinek, hogy mi a művészet?

A tárlat a 2018-ban a szentendrei Barcsay Múzeumban, György Gabriella és Kassai Hajnal által rendezett Láthatatlan jelenlét. Bevezetés a kortárs művészetbe kamaszoknak – de nem csak nekik című kiállítás és az ahhoz kapcsolódó módszertani program folytatása. A kortárs művészet könnyebb befogadását segítő projekt most egymástól két, földrajzi értelemben távol álló gyűjteményben keresi a kapcsolódási pontokat.

Kurátorok: FÁM Erika (MAGMA) és GYÖRGY Gabriella (FMC), múzeumpedagógusok

Kiállító művészek:
ANNA Margit | ÁSZTAI Csaba | BAKÓ Mihály | BARTHA József | CSIKI Csaba | CSONTÓ Lajos | Petar ČORNATOVIĆ | CSUTAK Magda | DAMOKOS Csaba | ERHARDT Miklós | ÉLTES Barna | GÁSPÁR Csongor és SZABÓ Melinda | GYŐRFFY Sándor | HOLDAS György | ILOSVAI VARGA István | Kis Varsó | KISPÁL Ágnes-Evelin | KMETTY János | KOLUMBÁN Hanna | KORNISS Dezső | KÓSZA SIPOS László | KUSZTOS Attila | ORSZÁG Lili | PAIZS GOEBEL Jenő | Ivan PUIG | Sorin NEAMŢU | SZIRTES János | TÓTH Eszter | VAJDA Lajos | VÁNCSA Domokos | VERES Szabolcs | VINCZE Ottó | WANEK Ferenc

 A kiállítás 2019. október 04-ig látogatható, hétfő kivételével, naponta 11-19 óra között. 

Szervezők: Ferenczy Múzeumi Centrum, Szentendre | MAGMA Kortárs Közeg Egyesület, Székely Nemzeti Múzeum, Sepsiszentgyörgy Partner: Kovászna Megye Tanácsa Támogatók: NKA - Magyar Nemzeti Kulturális Alap, Bethlen Gábor Alap, Sepsiszentgyörgy Megyei Jogú Város Tanácsa, az Európai Unió Kreatív Európa programjának társfinanszírozásávalOpening / Megnyitó / Vernisaj // Photo: MAGMA
More images / További képek / Mai multe imagini >>

 


 


RO

 PREZENȚĂ INVIZIBILĂ 2.0 
Introducere în arta contemporană pentru adolescenţi - şi nu numai pentru ei

 Vernisaj: 18.Septembrie 2019., 19:00 
Spațiul Expozițional de Artă Contemporană MAGMA (520008 - Sf. Gheorghe, Piața Libertății nr. 2, jud. Covasna)

Cuvânt de deschidere: 
Mihály VARGHA, directorul Muzeului Național Secuiesc

Expoziția va fi vernisată de:
Gabriella GYÖRGY, pedagog muzeal
Éva LAUTER, Director științific adjunct, Ferenczy Museum Center

A fi prezent este mai mult decât a fi undeva la un moment dat. Ne cere atenția, angajamentul și empatia totală. Cum am putea fi cuprinși de ceva, dacă am fi incapabili să ne identificăm cu celălalt lucru, cu situația altei persoane? Lustruiește-ți empatia și imaginația, distrându-te în același timp, la o expoziție interactivă de opere de artă moderne și contemporane, cu prezența, absența și comunicarea ca teme principale. La această expoziție, creată special pentru adolescenți, lucrările din colecția Centrului Muzeal Ferenczy din Szentendre inițiază un dialog cu colecția Spațiului Expozițional de Artă Contemporană MAGMA din Sfântu Gheorghe și, bineînțeles, cu vizitatorii. Pedagogia muzeală a fost un principiu curatorial important în realizarea expoziției, vizitatorii sunt invitați să se confrunte cu întrebările formulate de lucrările de artă prin jocuri asociative și un joc de societate; împreună, vom încerca să răspundem la întrebări significante precum: „cum să-i explicăm unei ființe extraterestre ce este arta”.

Evenimentul este o continuare a expoziției și programului de metodologie aferente Prezență invizibilă. O introducere în arta contemporană pentru adolescenți – dar nu numai pentru ei, organizată de Gabriella György și Hajnal Kassai, care a avut loc la Muzeul Barcsay din Szentendre în 2018. Proiectul care vizează facilitarea receptării artei contemporane, explorează acum puncte de contact între două colecții îndepărtate geografic.

Curatori:  Fám Erika (MAGMA), György Gabriella (FMC)

Artiști:
ANNA Margit | ÁSZTAI Csaba | BAKÓ Mihály | BARTHA József | CSIKI Csaba | CSONTÓ Lajos | Petar ČORNATOVIĆ | CSUTAK Magda | DAMOKOS Csaba | ERHARDT Miklós | ÉLTES Barna | GÁSPÁR Csongor & SZABÓ Melinda | GYŐRFFY Sándor | HOLDAS György | ILOSVAI VARGA István | Kis Varsó | KISPÁL Ágnes-Evelin | KMETTY János | KOLUMBÁN Hanna | KORNISS Dezső | KÓSZA SIPOS László | KUSZTOS Attila | ORSZÁG Lili | PAIZS GOEBEL Jenő | Ivan PUIG | Sorin NEAMŢU | SZIRTES János | TÓTH Eszter | VAJDA Lajos | VÁNCSA Domokos | VERES Szabolcs | VINCZE Ottó | WANEK Ferenc

 Deschis între: 2019. 09. 19—10. 04. 


EN

 INVISIBLE PRESENCE 2.0 
An introduction to contemporary art for teenagers – but not just for them

 OPENING:  Wednesday, 18 September 2019 / 19:00 h 
MAGMA Contemporary Art Space (520008 - Saint George, Freedom Square No 2, Romania)

Welcome Speech 
Mihály VARGHA, Museum Director, Székely National Museum

Opening Speech:
Gabriella GYÖRGY, Museum Educator
Éva LAUTER, Vice Director of Scholarly Research, Ferenczy Museum Center

To be present is more than being somewhere at a given time. It requires our full attention, commitment and empathy. How could anything engross us if we were incapable of identifying with that other thing, the situation of that other person? Hone your empathy and imagination, while having fun at the same time, at an interactive exhibition of modern and contemporary works of art, with presence, absence and communication as the main themes. At this exhibition, created especially for teenagers, works from the collection of Szentendre’s Ferenczy Museum Centre initiate a dialogue with the collection of the MAGMA Contemporary Art Space, Sepsiszentgyörgy/Sfântu Gheorghe, and, of course, with the visitors. With museum learning an important curatorial principle, the exhibition invites visitors to consider the questions posed by the artworks through games of association and a board game; together, we will try to answer such momentous questions as “how to explain what art is to an extraterrestrial being.”


The event is a follow-up to Invisible Presence. An introduction to contemporary art for teenagers – but not just for them, an exhibition and a related methodology programme, organized by Gabriella György and Hajnal Kassai, and held at Szentendre’s Barcsay Museum in 2018. The project, which looks to facilitate the reception of contemporary art, now explores points of contact between two geographically distant collections.

Curators:  Erika Fám (MAGMA) and Gabriella György (FMC), museum learning specialists

Exhibiting artists:
ANNA Margit | ÁSZTAI Csaba | BAKÓ Mihály | BARTHA József | CSIKI Csaba | CSONTÓ Lajos | Petar ČORNATOVIĆ | CSUTAK Magda | DAMOKOS Csaba | ERHARDT Miklós | ÉLTES Barna | GÁSPÁR Csongor & SZABÓ Melinda | GYŐRFFY Sándor | HOLDAS György | ILOSVAI VARGA István | Kis Varsó | KISPÁL Ágnes-Evelin | KMETTY János | KOLUMBÁN Hanna | KORNISS Dezső | KÓSZA SIPOS László | KUSZTOS Attila | ORSZÁG Lili | PAIZS GOEBEL Jenő | Ivan PUIG | Sorin NEAMŢU | SZIRTES János | TÓTH Eszter | VAJDA Lajos | VÁNCSA Domokos | VERES Szabolcs | VINCZE Ottó | WANEK Ferenc

 On view: 2019.09.19–10.04. 


 

Happy Holidays! ** Boldog ünnepeket! ** Sărbători fericite! **

MANIANIMAE // SZIRA Henrietta & SZÍJ Kamilla

Workshop // Idő és anyag // Timp şi materie

MO(NU)MENTS // Miklós ONUCSÁN

MADEinPARTIUM

ABC 80 // Cătălina NISTOR & Evelin MÁRTON

Workshop // Mögötte és alatta // Dincolo și dedesubt

SOLIDARIUM // ERHARDT Miklós works 2005-2015

Workshop // Valóság. Művészet. Játék. // Realitate. Artă. Joc.

MONOTREMU

NEVER ALONE /// B5 Studio, K'arte /// Tg.Mures, Marosvásárhely /// 03.09-04.10.2015

KaravanAct - utazó színházi fesztivál a MAGMÁBAN

Családban marad 4. / În familie 4. / Family Business 4.

SZABADSÁG // CONCEDIU

Csíki múzeumi táborozók a Magmában

Never Alone / Soha Egyedül / Niciodată singur

Múzeumok éjszakája / Noaptea muzeelor / Night of Museums

Workshop // Újraalkotott művek // Opere Recreate // Recreated Artworks

NEVER ALONE /// Muzeul Național de Artă Contemporană al României, București

1+1=? – Kultúrpuzzle // Ujvárossy László

2 %

Workshop // En détail

Give me five!

Kerekasztal-beszélgetés // Masă rotundă // Round Table

Kellemes húsvéti ünnepeket!

Rendhagyó filozófia óra // Oră de filosofie neconvențională // Unconventional Philosophy Class

Examples for Non-universal Chair // group exhibition

ÚJ MAGYAR MITOLÓGIA: a szakralizált őstörténet médiareprezentációi és rítusai // II. SZEMEISZTOSZ Konferencia

Képvadászat // Interaktív tárlatvezetés

'DREAMHUNTING' // Igor BUHAROV, Ivan BUHAROV & Vasile CROAT

A víz geometriája // PÉTER Ágnes