METALURGICA // B5 Studio + Minitremu Art Space

2019. May. 20.


magyar verzió itt // versiunea română aici

METALURGICA 
an itinerary exhibition by Martin Zet, Mona Vatamanu & Florin Tudor

OPENING: Thursday, May 23, 2019, 6 PM
VENUE: B5 Studio + Minitremu Art Space / Bolyai Square Nº 2, Târgu-Mureș, Romania
ON VIEW: till June 9, 2019

The exhibition builds on the concepts of work and production perceived as a basis for the current human development, which is being imagined in multiple instantiations in the dialogue between Martin Zet and the artistic duo Mona Vatamanu & Florin Tudor. The show presents different perspectives which complement each other despite the apparent distinctive means of representation and processes of work of the artists.

Martin Zet (born in 1959) is an artist, sculptor and performance artist. He studied sculpture at the Academy of Fine Arts in Prague in 1979–1985. In his work he deals with social memory in art, the political format of human behaviour and the contact of idealistic visions with everydayness. In 2010 – 2016 he worked as a head of the Video Art Studio at the Faculty of Fine Arts in Brno. As a sculptor and performer he takes part in many exhibitions and events in the Czech Republic as well as abroad. In his PhD thesis in the Studio of Sculpture at the Prague Academy of Arts, Architecture and Design he deals with the work of his father, sculptor Miloš Zet (1920–1995).

Mona Vatamanu (born 1968) and Florin Tudor (born 1974) work together since 2000. They studied painting at the National University of Arts in Bucharest in 1992–1998. Their artistic practice spans diverse media including video, installation, painting, performance. The common denominator of their focus is on substantial issues with a transformative potential in the society such as public space, precariousness, postsocialist transformation, colonisation.


Event organised by: MAGMA Contemporary Medium Association, Székely National Museum, ARTeast Foundation, Minitremu Assotiacion
Partners: Covasna County Council 
Co-funded by: Czech Centre Bucharest, Municipality's Council of Sfântu Gheorghe, AFCN - The Administration of the National Cultural Fund, NKA - The National Cultural Fund of Hungary, Bethlen Gábor Fund, Creative Europe Programme of the European Union
Media partners: AGERPRES, Radio România Cultural, Observator Cultural, Revista Arta, Revista Zeppelin, Igloo Media, transindex.ro, sepsiszentgyorgy.info, modernism.ro, Háromszék, Székely Hírmondó, Revista Várad 

Project co-funded by the Administration of the National Cultural Fund - AFCN. The project does not necessarily represent the position of the Administration of the National Cultural Fund. AFCN is not to be held responsible for the content of the project, nor for the ways in which the results of the project might be used. Those are entirely the responsibility of the beneficiary of the grant.

 

METALURGICA 
Martin Zet, Mona Vatamanu & Florin Tudor kiállítása

MEGNYITÓ: 2018. május 23., csütörtök 18 óra
HELYSZÍN: B5 Studio + Minitremu Art Space / Bólyai tér 5. sz., Marosvásárhely, Románia
A kiállítás 2019. június 9-ig látogatható.

A kiállítás a jelenlegi emberi fejlődés alapját képező munka és termelés fogalmából indul ki, a Martin Zet és Mona Vatamanu & Florin Tudor művészpáros közötti többszintű párbeszéd eredményeként. A projekt különböző perspektívákat tár fel, amelyek a művészek nyilvánvalóan különböző reprezentációs eszközei és munkafolyamatai ellenére kiegészítik egymást.


Martin Zet (született 1959-ben) művész, szobrász és performansz-művész. 1979-től 1985-ig a prágai Képzőművészeti Akadémián szobrászatot tanult. Munkásságában a művészet társadalmi emlékezetével  foglalkozik, az emberi viselkedés politikai vonatkozásaival és az idealizmus és hétköznapiság érintkezési felületeivel. A 2010–2016 időszakban a brnói Képzőművészeti Egyetem Video Art Stúdiójának vezetőjeként dolgozott. Szobrászként és performansz-művészként számos kiállításon és rendezvényen vesz részt Csehországban és külföldön egyaránt. A prágai Művészeti, Építészeti és Formatervezési Akadémia szobrászat szakán készült doktori értekezésének tárgya apjának, Miloš Zet (1920–1995) szobrászművész életműve.

Mona Vatamanu (született 1968-ban) és Florin Tudor (született 1974) 2000 óta dolgoznak együtt. Mindketten festészet szakon tanultak a Nemzeti Művészeti Egyetemen Bukarestben az 1992–1998 közötti időszakban. Művészi tevékenységük sokféle médiumra terjed ki, beleértve a videót, az installációt, a festészetet, a performanszt. Fókuszuk közös nevezője a társadalomátalakító potenciállal rendelkező jelentős kérdések, például a nyilvánosság, a bizonytalanság, a posztszocialista átalakulás, a gyarmatosítás.


Szervezők: MAGMA Kortárs Közeg Egyesület, Székely Nemzeti Múzeum, ARTeast Alaptítvány, Minitremu Egyesület
Partnerek: Kovászna Megye Tanácsa
Támogatók: Bukaresti Cseh Központ, AFCN - Román Nemzeti Kulturális Alap, NKA - Magyar Nemzeti Kulturális Alap, Bethlen Gábor Alap, az Európai Unió Kreatív Európa programjának társfinanszírozásával 
Média partnerek: transindex.ro, sepsiszentgyorgy.info, Háromszék, Székely Hírmondó, modernism.ro, Várad Kulturális Folyóirat, AGERPRES, Radio România Cultural, Observator Cultural, Revista Arta, Revista Zeppelin, Igloo Media

AFCN – Nemzeti Kulturális Alap Adminisztrációja által támogatott projekt. Az AFCN nem felelős a projekt tartalmáért vagy azért, ahogy a projekt eredményei hasznosulnak. Ezek teljes mértékben a projekt által támogatott felet terhelik.


METALURGICA 
expoziție itinerantă de Martin Zet, Mona Vatamanu & Florin Tudor

VERNISAJ: joi, 23 mai, 2019, orele 18:00
B5 Studio + Minitremu Art Space / Piața Bolyai nr. 5, Târgu-Mureș, Romania
Expoziția poate fi vizitată până în 9 iunie 2019.

Expoziția pornește de la conceptele de muncă și producție percepute ca bază pentru dezvoltarea umană actuală, imaginată în mai multe instanțieri în dialogul dintre Martin Zet și duo-ul artistic Mona Vatamanu și Florin Tudor. Proiectul prezintă perspective diferite care se completează reciproc, în ciuda proceselor de lucru și a mijloacelor de reprezentare diferite ale artiștilor.


Martin Zet (născut în 1959) este artist, sculptor și artist performance. A studiat sculptura la Academia de Arte Plastice din Praga în perioada 1979-1985. În opera sa se ocupă de memoria socială în artă, de aspectul politic al comportamentului uman și de relația dintre viziunile idealiste și viața de zi cu zi. În perioada 2010–2016 a lucrat ca șef al Atelierului Video Art la Facultatea de Arte Plastice din Brno. Ca sculptor și artist performance participă la numeroase expoziții și evenimente în Republica Cehă și în străinătate. În teza sa de doctorat de la Atelierul de Sculptură al Academiei de Artă, Arhitectură și Design din Praga se ocupă de opera tatălui său, sculptorul Miloš Zet (1920-1995).

Mona Vatamanu (născută în 1968) și Florin Tudor (născut în 1974) lucrează împreună din anul 2000. Au studiat pictura la Universitatea Națională de Arte din București în perioada 1992–1998. Practica lor artistică cuprinde diverse medii, inclusiv video, instalație, pictură, performance. Numitorul comun al interesului lor se referă la aspecte substanțiale cu un potențial transformator în societate, cum ar fi spațiul public, precaritatea, transformarea postsocialistă, colonizarea.


Organizatori: Asociatia Medium Contemporan MAGMA, Muzeul Naţional Secuiesc,  Fundația ARTeast, Asociația Minitremu
Parteneri: Consiliul Județean Covasna
Sponsori: Centrul Ceh București, AFCN - Administrația Fondului Cultural Național, NKA - Fondul Cultural Național al Ungariei, Fondul Bethlen Gábor, Proiect cofinanțat prin programul Europa Creativă al Uniunii Europene 
Parteneri media: AGERPRES, Radio România Cultural, Observator Cultural, Revista Arta, Revista Zeppelin, Igloo Media, transindex.ro, sepsiszentgyorgy.info, modernism.ro, Háromszék, Székely Hírmondó, Revista Várad

Proiect co-finanțat de Administrația Fondului Cultural Național -  AFCN.
Proiectul nu reprezintă în mod necesar poziţia Administrației Fondului Cultural Național. AFCN nu este responsabilă de conținutul proiectului sau de modul în care rezultatele proiectului pot fi folosite. Acestea sunt în întregime responsabilitatea beneficiarului finanțării. 

Workshop // Fény-szobrok / Sculpturi din lumină / Light sculptures

2019. May. 07.

 

versiunea română aici // for English click here

Készítsünk fény-szobrot!

A szobor fogalma jóval tágabb, mint ahogyan azt hétköznapi tapasztalataink alapján értjük. A kortárs művészet kontextusában a szobor kiterjesztett műfajként van jelen. Előd Ágnes Drónos szobrok c. kiállítása nyomán kísérletet teszünk fény-szobrok létrehozására, hétköznapi eszközök használatával, az eredményről  hosszú expozíciós fotót készítünk. 
A kiállításhoz kapcsolódó interaktív tárlatvezetés során a résztvevők a fizika és a művészet kapcsolódási lehetőségeiről tudhatnak meg többet, okos telefonnal videót készíthetnek, mesét rögtönözhetnek.

A tárlatvezetésre és a műhelymunkára 2019. május 1322. között  kerül sor a sepsiszentgyörgyi MAGMA Kortárs Művészeti Kiállítótérben*, a foglalkozás 3-18 éveseknek szól, az egyes korosztályoknak megfelelő művészetpedagógiai módszerek és eszközhasználat szerint. 
A részvételhez előzetes időpont-egyeztetés szükséges! Jelentkezni a 0736 063 924-es telefonszámon, valamint a studio@magmacm.ro címen várjuk.

Ingyenes műhelyfoglalkozásaink és tárlatvezetéseink időpontját és időtartamát  a résztvevő csoportok igényei szerint alakítjuk. A foglalkozások résztvevői beleegyezésüket adják, hogy a tevékenységek alatt készült fotó- és videó-dokumentációt  a Magma  online és offline felületeken, népszerűsítés céljával szabadon használhassa.
*Sepsiszentgyörgy, Szabadság tér, 2. szám


Szervezők: Magma Kortárs Közeg Egyesület, Székely Nemzeti Múzeum Partner: Kovászna Megye Tanácsa TámogatókSepsiszentgyörgy Megyei Jogú Város Tanácsa​, NKA - Magyar Nemzeti Kulturális Alap, Bethlen Gábor Alap, az Európai Unió Kreatív Európa programjának társfinanszírozásával 


Să creăm sculpturi de lumină!
Conceptul sculpturii este  mult mai larg, decât ni-l închipuim în baza experienței din viața cotidiană. În contextul artei contemporane, sculptura este un gen extins. Pornind de la expoziția artistei Ágnes Előd intitulată Sculpturi cu drone, încercăm să creăm sculpturi de lumină, folosind instrumente de zi cu zi; imortalizăm rezultatul pe fotografii cu expunere îndelungată.
Pe parcursul turului ghidat interactiv al expoziției, participanții pot afla mai multe despre conexiunile dintre fizică și artă, pot realiza un film cu ajutorul smartphone-ului, pot improviza o poveste.

Tururile ghidate și activitățile de atelier vor avea loc în perioada 13-22 mai 2019 la Spațiul Expozițional de Artă Contemporană MAGMA, se adresează participanților cu vârste cuprinse între 3 și 18 ani, folosind instrumente și metode de pedagogia artei adaptate fiecărei grupe de vârstă.

Pentru participare este nevoie de programere prealabilă! Așteptăm solicitările la tel. 0736 063 924 sau la adresa de e-mail studio@magmacm.ro. Stabilim data și durata tururilor ghidate și a activităților de atelier gratuite respectând solicitarea grupului.

Participanții la activități își dau acordul ca Magma să folosească în scopul popularizării în mod liber, pe suprafețe online și offline, documentațiile foto și video realizate pe parcursul activităților.
*Sfântu Gheorghe, P-ța Libertății nr. 2


Let’s create light sculptures!
The concept of sculpture is much wider than the way we understand it based on our everyday experiences. In the context of contemporary art sculpture is present as an extended genre. Starting from Ágnes Előd’s exhibition entitled Drone Sculptures, we try to create light sculptures with the use of everyday objects, and we take long exposure photos about the result. 
In the course of the interactive guided exhibition tour the participants can find out more about the possibilities of connection between physics and art, they can make videos with smartphones and improvise tales.

The guided exhibition tour and workshop activity will take place between 13 and 22 May 2019 in the MAGMA Contemporary Art Space*, we invite children aged 3-18 and offer activities according to art-pedagogical methods and use of tools adapted to particular age groups.   
You can participate by prior appointment! We expect groups on phone number 0736 063 924 and e-mail address: studio@magmacm.ro. The date and duration of our free workshop activities and guided exhibition tours are flexibly adapted to the claims of different age groups.

Participation in the activities means consent to the free use of the photo and video documentation made during them on the online and offline surfaces that promote the activities of the Magma. 
* Sfântu Gheorghe, P-ța Libertății nr. 2

 

ELŐD Ágnes

2019. Apr. 23.

versiunea română aici // for English click here

Drónos szobrok
ELŐD Ágnes kiállítása


MEGNYITÓ: BANDI Irén irodalomtörténész, esztéta 2019. április 25., csütörtök 17 óra
HELYSZÍN: MAGMA Kortárs Művészeti Kiállítótér (Szabadság tér 2., Sepsiszentgyörgy, Románia)
A kiállítás 2019. május 31-ig látogatható, hétfő kivételével, naponta 11-19 óra között.

Az esemény része a 28. Szent György Napok rendezvény sorozatnak.

Az újdonság dimenziójába kalauzol Előd Ágnes szobrászművész lebegő fényszobrainak fotó- és videó-dokumentációi segítségével, valamint korábbi alkotásaiból is bemutatásra kerül egy válogatás a MAGMA Kiállítótérben.

Az alakjukat változtatni tudó fényszobrok az ELTE Biofizikai Tanszékének kutatóiból alakult CollMot Robotics cég által kifejlesztett önszerveződő módon rajban repülő drónflottájának segítségével valósulhattak meg. A fényforrással ellátott drónok pályáját a szobrász 3D-s animációi vezérlik. A flotta ma már akár 60 drón röptetésével készíti a fényinstallációkat. A művész, mint a Magyar Képzőművészeti Egyetem – digitális szobrászat – tanára, 2016 óta készít lebegő szobrokat.

„Kétféle módon készítem a szobrokat: az első típus esetében a formák változása élőben követhető, a második szabad szemmel nem felismerhető, de hosszú expozíciós idővel fotózva egy térrajzot ad ki. A technológiából adódóan a szobrok mérete igen nagy, 100-200 méter átmérőjű pályán mozognak. Ezért az együttes bemutatásukra csak úgy van lehetőség, ha videó-dokumentációként vagy print formájában állítjuk ki őket” – nyilatkozta Előd Ágnes.

Előd Ágnes szobrász, 1974-ben született Budapesten. A Magyar Képzőművészeti Egyetem szobrász szakán diplomázott Körösényi Tamás osztályában (1999), ezzel párhuzamosan járt az ELTE művészettörténet szakára (2002). 2002–2005 között részt vett a Képzőművészeti Egyetem doktori programján, témavezetője itt is Körösényi Tamás volt. Magyar Állami Eötvös-ösztöndíjban (2002) és Derkovits Gyula-ösztöndíjban részesült (2002–2005). 2008-ben szerezte DLA fokozatát, tanított a Nyíregyházi Főiskolán, és jelenleg az MKE egyetemi adjunktusa. Kisplasztikákat, digitális nyomatokat, installációkat készít, amelyeket egy sajátos, frivol, humoros, játékos képi nyelv használata jellemez. 1994 óta rendszeresen kiállít hazai és nemzetközi tárlatokon.

Szervezők: Magma Kortárs Közeg Egyesület, Székely Nemzeti Múzeum 
Partnerek: Kovászna Megye Tanácsa, Sepsiszentgyörgy Megyei Jogú Város Tanácsa

Támogatók:  NKA - Magyar Nemzeti Kulturális Alap, Bethlen Gábor Alap, az Európai Unió Kreatív Európa programjának társfinanszírozásával Média partnerek: transindex.ro, sepsiszentgyorgy.info, Háromszék, Székely Hírmondó, modernism.ro, Várad Kulturális Folyóirat, Revista Arta

Photo: MAGMA
További képek / Mai multe imagini / More images >>


Sculpturi cu drone
expoziție de Ágnes ELŐD


VERNISAJ: 25 aprilie, 2019, orele 17:00 de Irén BANDI, istoric literar, estetician
Spațiul Expozițional de Artă Contemporană MAGMA (P-ta Libertatii Nr. 2, Sfantu Gheorghe, jud. Covasna, Romania)
Expoziția poate fi vizitată până în 31 mai 2019, în fiecare zi cu excepția zilei de luni, între orele 11-19.

Evenimentele fac parte din programul Zilele Sfântu Gheorghe ediția 28.

Spațiul Expozițional de Artă Contemporană MAGMA ne călăuzește în noi dimensiuni cu ajutorul documentațiilor foto-video ale sculpturilor de lumină zburătoare ale sculptoriței Ágnes Előd, precum și printr-o selecție din lucrările sale anterioare.

Sculpturile de lumină capabile să-și schimbe forma s-au putut realiza folosind flota de drone care zboară in roiuri autoorganizate, dezvoltate de către firma CollMot Robotics înființată de cercetătorii Institutului de Biofizică a Universității „Eötvös Loránd” din Budapesta. Traiectoria dronelor prevăzute cu o sursă de lumină este dirijată de animațiile 3D ale sculptoriței. Astăzi, flota creează instalații luminoase folosind chiar și 60 de drone. Artista, fiind profesoară de sculptură digitală la Universitatea de Arte Plastice din Ungaria, creează din 2016 sculpturi zburătoare.

„Realizez sculpturile în două feluri: în cazul primului tip, modificarea formelor poate fi urmărită pe viu, în celălalt caz schimbările nu sunt perceptibile cu ochiul liber, dar fotografiate cu un timp de expoziție îndelungat, se obține un desen în spațiu. Ca urmare a tehnologiei folosite, dimensiunea sculpturilor este foarte mare, se mișcă în spații cu diametrul de 100-200  de metri. Astfel, prezentarea lor este posibilă numai sub forma de documentații video sau printuri”, a explicat  Ágnes Előd.

Sculptorița Ágnes Előd s-a născut în 1974 la Budapesta. A absolvit secția de sculptură a Universității de Arte Plastice din Ungaria în clasa lui Tamás Körösényi (1999), a frecventat în paralel cursurile de istorie a artei a Universității „Eötvös Loránd” din Budapesta (2002). În perioada 2002–2005 a participat la programul de doctorat la Universitatea de Arte Plastice, coordinatorul ei de lucrare fiind tot Tamás Körösényi. A beneficiat de bursele de stat Eötvös (2002) și Derkovits Gyula (2002–2005). A obținut titlul DLA în anul 2008, a predat la Universitatea din Nyíregyháza, în prezent este lector la Universitatea de Arte Plastice. Creează sculpturi miniaturale, printuri digitale, instalații caracterizate de un limbaj vizual specific, frivol, jucăuș, plin de umor. Din anul 1994 participă în mod regulat la expoziții în Ungaria și în străinătate.

Organizatori: Asociatia Medium Contemporan MAGMA, Muzeul Naţional Secuiesc 
Parteneri:
Consiliul Județean Covasna, Primaria Municipiului Sfantu Gheorghe
Sponsori: NKA - Fondul Cultural Național al Ungariei, Fondul Bethlen Gábor, Proiect cofinanțat prin programul Europa Creativă al Uniunii Europene Parteneri media: Revista Arta,  transindex.ro, sepsiszentgyorgy.info, modernism.ro, Háromszék, Székely Hírmondó, Revista Várad Drone Sculptures
an exhibition by Ágnes ELŐD 


OPENING: by Irén BANDI, literary historian, esthetician on Thursday, April 25, 5 PM
VENUE: MAGMA Contemporary Art Space (P-ta Libertatii No. 2, Sfantu Gheorghe, jud. Covasna, Romania)
ON VIEW: till May 31, 2019, every day except for Mondays and holidays, between 11 AM-7 PM
The events are part of 28th Saint George Day's.

The MAGMA Contemporary Art Space guides us into new dimensions with the help of photo-video documentations of the floating light sculptures of the sculptor Ágnes Előd, as well as through a selection of her previous works.
The light sculptures capable of changing shape were made using a fleet of drones flying in self-organized swarms, developed by the company CollMot Robotics, founded by the researchers of the Institute of Biophysics of Eötvös Loránd University in Budapest. The trajectory of the drones provided with a light source is controlled by the 3D animations of the sculptor. Today, the fleet creates light installations using even 60 drones. The artist, who teaches digital sculpture at the Hungarian University of Fine Arts, has been creating flying sculptures since 2016.
"I create the sculptures in two ways: in the case of the first type, the change of forms can be followed live, in the other case the changes are not perceptible to the naked eye, but photographed with a long exposure time a drawing in space is obtained. As a result of the technology used, the size of the sculptures is very large, moving on an orbit with a diameter of 100-200 meters. Thus, their presentation is possible only in the form of video documentation or prints," explained Ágnes Előd.

The sculptor Ágnes Előd was born in Budapest in 1974. She graduated the sculpture department of the Hungarian University of Fine Arts in Tamás Körösényi’s class (1999), in parallel she attended the art history courses of the Eötvös Loránd University in Budapest (2002). Between 2002 and 2005, she participated in the PhD program at the University of Fine Arts, and her supervisor was Tamás Körösényi. She obtained the state scholarships Eötvös (2002) and Derkovits Gyula (2002-2005). She obtained the DLA title in 2008, she taught at the University of Nyíregyháza, currently she is a lecturer at the University of Fine Arts. She creates miniature sculptures, digital prints, installations characterized by a specific, frivolous, playful, humorous visual language. Since 1994 she has regularly been participating in exhibitions in Hungary and abroad.

 

 

Ø

2019. Apr. 17.

Nyitva
Deschis
Opening Hours

11:00-19:00

open icon

Hétfő és ünnepnapok kivételével naponta / în fiecare zi cu excepția zilei de luni și în zilele de sărbătoare / every day, except for Mondays and holidays

Szabadság tér / P-ța Libertății  2., Sepsiszentgyörgy / Sf. Gheorghe


Tel: +40 736 063 924
Tel: +40 728 638 400
Tel: +40 729 007 424

Skype ID: magmacm
Email: magma@maybe.ro


Newsletter

feliratkozás / abonare / subscribe


Következik
Upcoming
Urmează

 

 "Nature"  
A project by: Áron Fenyvesi
Opening: 2019. 06. 14
 2019. 06. 15 - 08. 16. 


 "Art&Tech"  
A project by:
Meetlab & ProProgressione, Budapest
Opening: 2019. 09. 19
 2019. 09. 20 - 10. 11. 


 "Visor"  
A project by:
Opening: 2019. 10. 18
 2019. 10. 19 - 11. 15. 


 "DesignWeek"  
A project by:
Opening: 2019. 11. 20
 2019. 11. 21 - 12. 08. 


 "Duett"  
A project by: B5 Studio
Opening: 2019. 12. 13
 2019. 12. 14 - 2020. 02. 02. 


A programváltoztatás jogát fenntartjuk! / The program is subject to change without notice! / MAGMA își rezervă dreptul de a modifica programul fără notificări prealabile!


Archívum
Archive
Arhivă

2010 - 2019 >>>MAGMA Catalogs Collections 2010-2015


vimeo.com/magmacm/videosstudio@magmacm.ro