WORKSHOP // VIDEO NOW

2017. May. 15.

A VIDEÓ AKTUALITÁSA

A Magma Kortárs Művészeti Kiállítótér* műhelyfoglalkozást szervez 12-18 éves diákok számára, 2017. május  8–26. között – a VIDEÓ: akkor és most // A C3 videó gyűjtemény című kiállítás alatt –, amelynek keretében a résztvevők megismerkedhetnek a videó műfajával, a mozgókép keletkezésének történetével, annak elméleti és gyakorlati hátterével valamint létrehozhatnak saját videóalkotásokat.

Érdeklődő csoportok jelentkezését, előzetes időpont egyeztetéssel, a 0736 063 924-es vagy a 0724 338 562-es telefonszámon valamint a studio@magmacm.ro címre várjuk.
Ingyenes műhelyfoglalkozásaink és tárlatvezetéseink időpontja és időtartama – óvodásoknak és diákoknak – rugalmasan alkalmazkodik a különböző csoportok igényeihez.

A foglalkozások alatt készült fotó- és videó-dokumentációt a Magma felhasználja népszerűsítő kiadványaiban.
*Sepsiszentgyörgy, Szabadság tér, 2. szám


ACTUALITATEA ARTEI VIDEO

Spațiul Expozițional de Artă Contemporană MAGMA* organizează un workshop pentru elevi (12-18 ani) în cadrul expoziției VIDEO: atunci și acum // Colecția video C3 în perioada de 8 - 26 mai 2017, în cadrul căreia  participanții vor avea ocazia să cunoască genul video, teoria și practica genezei acestei forme de artă vizuală și pot realiza  videouri. 

Cei interesați ne pot contacta anticipat la adresa studio@magmacm.ro sau la numerele de telefon 0736 063 924, 0724 338 562.
Atelierele cât şi ghidajele interactive cu intrare liberă sunt flexibile ceea ce priveşte data şi durata acestora şi se adaptează cerinţei grupurilor.

Documentația foto/video realizată pe parcursul evenimentului poate fi folosită pentru promovarea activității MAGMA.
*Sf. Gheorghe, Piaţa Libertăţii 2. 

VIDEO: then and now

2017. Apr. 10.

 versiunea română aici / for english please click here


 VIDEÓ: akkor és most   
 A C3 videó gyűjtemény 

Videó és film / Videógyakorlatok / Videóinstalláció / Videólevél / Videómuszter / Videóinterjú / Videóopera / Videó a művészetről / Videódokumentum / Videó mint videó

 KURÁTOR:  Kozma Éva és Peternák Miklós

Többek között ÁFRÁNY Gábor, ALTORJAY Gábor, BÓDY Gábor, ERDÉLY Miklós, ESTERHÁZY Marcell, GARAMI Richárd, HÁMOS Gusztáv, KELLER Diána, KISSPÁL Szabolcs, KOMORÓCZKY Tamás, KOVÁCS Tamás, KOZMA Éva, KÚTVÖLGYI Léna, MAURER Dóra, MÓZES Réka, NÉMETH Attila, NÉMETH Hajnal, NYITRAI Orsolya, ORBÁN Gergely, PETERNÁK Zsigmond, PETROVITS Ákos, SÁROSI Anita,  Katarina ŠEVIĆ, SUGÁR János, SZABÓ Éva Eszter, TÁLOSI Gábor, TÓTH-ZS. Szabolcs, ZÁMORI Eszter videói. Videó-kutatósarok, DVD-k, on-line katalógus: http://catalog.c3.hu/

MEGNYITÓ:  2017. április 23., vasárnap, 18 óra 
A kiállítás 2017. május 26-ig látogatható, hétfő kivételével, naponta 11-19 óra között.​

 2017. április 24., hétfő, 17 óra 
Az ART INStITUt+ külön kiadásában a C3 Kulturális és Kommunikációs Központ Alapítvány céljairól és gyakorlatáról, múltjáról és jövőjéről beszélgetünk Peternák Miklóssal.

Az események részei a 26. Szent György Napok rendezvény sorozatnak. 

Emlékezhetünk még néhányan arra, milyen csodásnak tűnt, hogy egy mágnesszalagra rögzíteni lehet fekete-fehér mozgó képet és a hangot is egyszerre, s nem kell elküldeni laborálni, azonnal vissza lehet nézni, akár fél órányit tartamot, folyamatosan. A szalagos („open reel”) Akai vagy Sony „képmagnók” ma már csak médiaarcheológiai gyűjteményekben találhatók meg, ám szinte mindenki készíthet színes, HD minőségű audiovizuális mozgóképet bármikor a zsebéből elővett telefonjával, amit akár azonnal publikálhat, „felküldhet” a netre, hogy bárki láthassa.
Mi a videó, hogyan változott az elmúlt fél évszázad során? Mit jelent, hogy videómegosztók és gyűjtemények weboldalain véletlenszerű vagy szisztematikus halmazokban gyűlik és szaporodik a világ mozgókép-termése alkalmi nézőire várva? Mi vagy mi lehet a videóművészet ma?
A videó vált a migráció úttörőjévé a médiumok birodalmában: emlékezetes volt, mikor az 1983-as nyíregyházi első magyar videószemlén a magyar televízió neves riportere valahogy így határozta meg ezt a médiumot: „videó az, amikor kazettáról nézzük a filmet, nem?” A fesztivál másik neves vendége, a hazai és nemzetközi videóművészet újító klasszikusa, Bódy Gábor talán mosolygott. Valóban, a játékfilmek nagy mennyiségben először VHS videó kazettákon jutottak el a háztartásokba, lehetővé téve az otthoni mozizást és egy-egy mini házimozi múzeum létrehozását. S valóban, a videóművészetről talán ma sem tudják többen, mint akkor, hogy micsoda.
A C3 létrejötte óta gyűjti a videóművészet alkotásait, dokumentumait, produkál új műveket, illetve megőriz és alkalmanként restaurál eredetileg analóg videó vagy film hordozón megvalósult alkotásokat, melyek hosszú távú megőrzésére és bemutatására a mai mediális helyzetből adódóan a digitális állapot tűnik az egyetlen lehetőségnek. A kiállításra ebből a gyűjteményből válogattunk és ezt a helyzetet próbáljuk megjeleníteni.

PETERNÁK Miklós
www.c3.hu


Photo: MAGMA
További képek / Mai multe imagini / More images >>
 


 VIDEO: atunci și acum   
 Colecția video C3           
Video și film / Exerciții de video  / Instalație de video  / Mesaj video  / Muster video  / Interviu video  / Operă video  / Video despre artă / Documente de video / Video ca video

CURATORI: KOZMA Éva și PETERNÁK Miklós

VIDEOURI de la ARTIȘTII: ÁFRÁNY Gábor, ALTORJAY Gábor, BÓDY Gábor, ERDÉLY Miklós, ESTERHÁZY Marcell, GARAMI Richárd, HÁMOS Gusztáv, KELLER Diána, KISSPÁL Szabolcs, KOMORÓCZKY Tamás, KOVÁCS Tamás, KOZMA Éva, KÚTVÖLGYI Léna, MAURER Dóra, MÓZES Réka, NÉMETH Attila, NÉMETH Hajnal, NYITRAI Orsolya, ORBÁN Gergely, PETERNÁK Zsigmond, PETROVITS Ákos, SÁROSI Anita,  Katarina ŠEVIĆ, SUGÁR János, SZABÓ Éva Eszter, TÁLOSI Gábor, TÓTH-ZS. Szabolcs, ZÁMORI Eszter printre altele. Cercetări de video, DVD-uri, catalog on-line: http://catalog.c3.hu/

VERNISAJ:  duminică, 23 aprilie 2017, orele 18 
Expoziția va fi deschisă până în 26 mai, 2017 în fiecare zi cu excepția zilei de luni, între orele 11-19.

 Luni, 24 Aprilie 2017, orele 17:00 
ART INStITUt+ va avea ca invitat special pe PETERNÁK Miklós, directorul fundației C3 Center for Culture & Communication, Budapesta, cu care vom discuta despre scopul, rolul și practica fundației C3.

Evenimentele fac parte din programul Zilele Sfântu Gheorghe ediția 26.

Câțiva dintre noi ne mai aducem aminte, cât de minunat ni se părea că puteam înregistra pe o bandă magnetică imagine cinematografică în alb-negru și sunet în același timp, care nu trebuia dusă la laborator pentru developare, și putea fi vizionată imediat, chiar și jumătate de oră de filmare neîntreruptă. Astăzi, „videomagnetofoanele” („open reel”) Akai sau Sony se mai găsesc doar în colecțiile de arheologie media, însă, aproape oricine poate să realizeze înregistrări audio-vizuale color de calitate HD cu telefonul pe care îl poate scoate în orice moment din buzunar și le poate publica instantaneu, le poate „lansa” pe net, ca să le vadă toți. 
Ce este video-ul și cum s-a schimbat în ultima jumătate de secol? Ce înseamnă că, pe site-urile de partajare video și a colecțiilor, se adună și se înmulțește, în acumulări aleatorii sau sistematice, producția de filme a lumii așteptându-și spectatorii ocazionali? Ce este sau ce poate fi arta video astăzi?
Video-ul a devenit pionierul migrației în imperiul mediilor: a fost un moment memorabil, când la primul festival video din Ungaria, în anul 1983 la Nyíregyháza, un cunoscut reporter al televiziunii maghiare a definit astfel acest mediu: „video este, când vizionăm filmul de pe casetă, nu-i așa?” Un alt invitat celebru al festivalului, un clasic inovator al artei video maghiare și internaționale, Gábor Bódy, o fi zâmbit. Într-adevăr, filmele artistice au ajuns pentru prima oară pe casete video VHS în gospodării, devenind posibile astfel vizionările de filme acasă, precum și crearea a câte unui mini-muzeu cinematografic în case. Și tot adevărat este că, probabil, nici astăzi nu știu mai mulți ce este arta video, decât atunci.
Încă de la înființare, C3 colecționează creațiile, documentele artei video, realizează opere noi, precum și păstrează și restaurează ocazional opere realizate în original pe suport analogic sau peliculă, a căror păstrare pe termen lung, având în vedere situația medială de astăzi, pare a fi garantată doar în stare digitală. Pentru expoziție am selectat din acest material și încercăm să prezentăm această situație.

PETERNÁK Miklós
www.c3.hu


 VIDEO: then and now     
 The C3 video collection 

Video and film / Video exercises / Video installation / Video letter / Video muster / Video interview / Operatic film  /  Video about art  /  Video documents  /  Video as video

CURATORS: KOZMA Éva and PETERNÁK Miklós 

ARTISTS among others ÁFRÁNY Gábor, ALTORJAY Gábor, BÓDY Gábor, ERDÉLY Miklós, ESTERHÁZY Marcell, GARAMI Richárd, HÁMOS Gusztáv, KELLER Diána, KISSPÁL Szabolcs, KOMORÓCZKY Tamás, KOVÁCS Tamás, KOZMA Éva, KÚTVÖLGYI Léna, MAURER Dóra, MÓZES Réka, NÉMETH Attila, NÉMETH Hajnal, NYITRAI Orsolya, ORBÁN Gergely, PETERNÁK Zsigmond, PETROVITS Ákos, SÁROSI Anita,  Katarina ŠEVIĆ, SUGÁR János, SZABÓ Éva Eszter, TÁLOSI Gábor, TÓTH-ZS. Szabolcs, ZÁMORI Eszter. Video-researches, DVD's, catalog on-line: http://catalog.c3.hu/

OPENING:  Sunday, 23 April 2017, 18h 
On view: April 24 - May 26. 2017, every day, except for Mondays and Holidays, between 11-19.

 Monday, 24 April 2017, 17h 
ART INStITUt+ special edition's guest Miklós PETERNÁK, director of C3 Center for Culture & Communication Foundation, Budapest, Hungary.

The events are part of 26th Saint George Day's.

A few of us may still remember how wonderful it seemed that the black-and-white moving image and the sound could be simultaneously recorded on a magnetic tape, there was no need of post-production, the recorded material could be watched instantly, even half an hour of it, continuously. Today the “open reel” Akai or Sony video VCRs can only be found in media archaeological collections, however, almost anybody can make color, HD quality audio-visual motion pictures with mobile phones taken out of their pockets any time and publish them instantly, sending it “up” to the Internet so that anybody can see them.
What is video, how has it changed in the past half a century? What does it mean that on video sharing websites and collections the motion picture production of the world is being accumulated and multiplied in random or systematic conglomerations, waiting for occasional viewers? What is or what can be video art today? 
Video has become the pioneer of migration in the realm of media: it was memorable when on the first Hungarian video review in Nyíregyháza in 1983 the renowned reporter of Hungarian television defined this medium somehow like this: “video is when we watch the film from the tape, isn’t it?” The other prominent guest, the innovator-classic of video art in Hungary and abroad, Gábor Bódy, maybe smiled. Indeed, feature films first reached the viewers’ households in great quantity in form of VHS video tapes, making possible home cinema and the creation of individual mini home cinema museums. And indeed, today there are not more people either who know what video art is than in those days.   
Ever since its foundation, C3 has collected the artworks and documents of video art, has produced new works, has preserved and occasionally restored artworks originally created on analog video or film support material, for the long-term preservation and presentation of which, due to today’s medial conditions, the digital format seems to be the only possibility. For the exhibition we have selected from this collection and we try to present this state of the art.

PETERNÁK Miklós
www.c3.hu

netWorks

2017. Apr. 01.

versiunea română aici / for english click here


A MAGMA Kortárs Művészeti Kiállítótér netWorks című kiállítása romániai és magyarországi művészek hálózatokra épülő, vizualizáló munkáiból válogat. A kiállítás egy tágabb értelmezési keretben kívánja bemutatni azokat a műveket és projekteket, amelyeknek alapja valamilyen típusú hálózat, kapcsolati rendszer. A hálózat kapcsán többünknek nagy valószínűséggel az internet jut eszébe és azon belül is a közösségi oldalak, noha lesz olyan mű, amely a világhálót használja mint forrást, az alkotások többsége másfajta hálózatokra épít. A kiállításnak része Mădălina BRAȘOVEANU MEGFIGYELT MŰVÉSZEK: Nagyvárad – Marosvásárhely – Sepsiszentgyörgy művészeti hálózatának nyomai a volt Szekuritáté irattárában című kutatói projektje, ANGEL Judit BARABÁSI Albert-László hálózatkutatóval készített interjúja, valamint a budapesti ARTPOOL Művészetkutató Központ archívumának A kapcsolatművészet kertje / Ray JOHNSON website projekt-je.

KIÁLLÍTÓ MŰVÉSZEK:  Matei BEJENARU (RO), Vasile CROAT / HORVÁTH László (RO/HU), CSIKI Csaba (RO/HU), IRWIN group (SI), KISSPÁL Szabolcs (RO/HU), PACSIKA Rudolf (HU), Lia PERJOVSCHI (RO), SZOMBATHY Bálint (HU/RS), Domokos VÁNCSA (RO/IE) valamint ANGEL Judit (RO/HU/SK), Mădălina BRAȘOVEANU (RO) és az ARTPOOL Művészetkutató Központ  (HU) kurátori projektjei

A KIÁLLÍTÁS KURÁTORAI:  KISPÁL Ágnes-Evelin, BARTHA József és KISPÁL Attila

MEGNYITÓ:  2017., június 4., vasárnap, 19 óra
A kiállítás 2017., augusztus 20-ig látogatható, hétfő kivételével, naponta 1119 óra között.​

A KIÁLLÍTÁST MEGNYITJA:  BARABÁSI Albert-László fizikus, hálózatkutató, aki ezt megelőzően 17 órától a Háromszék Táncstúdióban tart előadást
HÁLÓZATOK: A világhálótól a művészeti hálózatokig  címmel.

"Biológiai létezésünket, képességünket a kommunikációra, a javak és értékek cseréjére számtalan láthatatlan hálózat teszi lehetővé, a sejtjeinkben lévő proteintől és genetikai hálózatoktól a világhálóig, az internetig, valamint a pénzügyi és kereskedelmi hálózatokig. Azt fogom bemutatni, hogy e szorosan összekapcsolt hálózatok összetett topológiája egyszerű, de általános törvények által szabályozott önszerveződő folyamatok eredménye. Amint azt ebben az előadásban ki fogom emelni, a legtöbb hálózat megjelenését ezen egyetemes törvények szabályozzák, ami olyan szerkezeti jellemzőkhöz vezet, amelyek különböző, látszólag nem kapcsolódó hálózatok meglepő mértékű hasonlóságát eredményezik. Képességünk, hogy feltárjuk az összekapcsolt világot jellemző rendet, számos következménnyel jár a hálózatok megbízhatóságára és szabályozására nézve, lehetővé téve a fertőző betegségek megállítását, a genetikai rendellenességek gyógyítását, valamint egy szervezet szerkezetének megértését és irányítását."

BARABÁSI Albert-László

Az előadás magyar nyelven fog zajlani.
A belépés ingyenes, a helyek száma viszont korlátozott. A helyfoglalás érkezési sorrendben történik. 

Külön köszönet: Tulisz Hajnalka, Petra Balikova / tranzit.sk

AFCN – Nemzeti Kulturális Alap Adminisztrációja által támogatott projekt.


netWorks
expoziție de grup itinerantă

Expoziția intitulată netWorks de la Spațiul Expozițional de Artă Contemporană MAGMA este o selecție din lucrările unor artiști din România și Ungaria, bazate pe și vizualizând rețele. Expoziția își propune să prezinte într-un cadru de interpretare mai larg acele opere și proiecte care au la bază diferite tipuri de rețele, sisteme de relații. Fiind vorba de rețele, cei mai mulți ne vom gândi la internet și, în special, la rețelele de socializare, unele dintre lucrări chiar folosesc ca sursă internetul, dar majoritatea lucrărilor se bazează pe altfel de rețele. Din expoziție fac parte proiectul de cercetare ARTIȘTI SUB SUPRAVEGHERE: Urme ale rețelei artistice Oradea – Târgu-Mureș – Sfântu-Gheorghe în arhiva fostei Securități al Mădălinei BRAȘOVEANU, interviul lui ANGEL Judit cu fizicianul, cercetător de rețele BARABÁSI Albert-László, precum și proiectul website al lui Ray JOHNSON Grădina artei relațiilor din arhiva ARTPOOL Art Research Center, Budapesta.

ARTIȘTI:  Matei BEJENARU (RO), Vasile CROAT / László HORVÁTH (RO/HU), Csaba CSIKI (RO/HU), IRWIN group (SI), Szabolcs  KISSPÁL (RO/HU), Rudolf  PACSIKA (HU), Lia PERJOVSCHI (RO), Bálint SZOMBATHY (HU/RS), Domokos VÁNCSA (RO/IE) & proiecte curatoriale de  Judit ANGEL (RO/HU/SK), Mădălina BRAȘOVEANU (RO), și din arhiva ARTPOOL Art Research Center (HU)

CURATORI:  Ágnes-Evelin KISPÁL, József BARTHA și Attila KISPÁL

VERNISAJ:  dumincă, 04 Iunie, 2017, orele 19:00
CUVÂNT DE DESCHIDERE:  
Albert-László BARABÁSI (RO/HU/USA), fizician, cercetător de rețele

Expoziția va fi deschisă până în 20 August, 2017 în fiecare zi cu excepția zilei de luni, între orele 11-19.

PRELEGERE:  dumincă, 04 Iunie, 2017, orele 17:00 la Studioul de Dans Háromszék
REȚELE: De la World Wide Web la rețelele artsitice de Albert-László BARABÁSI

Existența noastră biologică, abilitatea noastră de a comunica, schimbul de bunuri și valori sunt posibile datorită nenumăratelor rețele invizibile, de la rețelele de proteine și gene din celulele noastre, la world wide web, internet și până la rețelele financiare și comerciale. Voi arăta că topologia uluitor de complexă a acestor rețele este rezultatul unor procese de autoorganizare bazate pe legi simple, dar generale. Voi demonstra în această prelegere că apariția celor mai multe rețele este guvernată de aceste legi universale, rezultând caracteristici structurale care fac, ca rețele aparent diferite, fără nicio legătură, să fie mult mai asemănătoare între ele, decât ne-am aștepta. Abilitatea noastră de a dezvălui ordinea care caracterizează lumea interconectată are implicații multiple asupra robusteții și controlului rețelelor, ajutându-ne să oprim bolile infecțioase, să vindecăm tulburările genetice și să înțelegem și să controlăm structura unei organizații.

Albert-László BARABÁSI

Prelegerea va fi ținută în limba maghiară.
Mulțumiri speciale: Hajnalka Tulisz, Petra Balikova / tranzit.sk

Proiect co-finanțat de Administrația Fondului Cultural Național (AFCN).
Proiectul nu reprezintă în mod necesar poziţia Administrației Fondului Cultural Național. AFCN nu este responsabilă de conținutul proiectului sau de modul în care rezultatele proiectului pot fi folosite. Acestea sunt în întregime responsabilitatea beneficiarului finanțării.


netWorks
group exhibition
 

The exhibition entitled netWorks of the MAGMA Contemporary Art Space selects from artworks of artists from Romania and Hungary based on and visualizing networks. The exhibition wishes to present artworks and projects based on some kind of network, connection system in a wider framework of interpretation. In connection with networks, most of us probably think of the Internet, and within, social networking sites; there is one artwork which uses the World Wide Web as a source, but most of the artworks are based on other kinds of networks.
The exhibition includes Mădălina BRAȘOVEANU’s research project entitled ARTISTS UNDER SURVEILLANCE: Traces of the Oradea – Târgu Mureş – Sfântu Gheorghe Artistic Network in the Archives of the Former Securitate, Judit ANGEL’s interview with Albert-László BARABÁSI network researcher as well as The Garden of Correspondence Art / Ray Johnson’s website project from the archives of the ARTPOOL Art Research Centre from Budapest.

ARTISTS:  Matei BEJENARU (RO), Vasile CROAT / László HORVÁTH (RO/HU), Csaba CSIKI (RO/HU), IRWIN group (SI), Szabolcs  KISSPÁL (RO/HU), Rudolf  PACSIKA (HU), Lia PERJOVSCHI (RO), Bálint SZOMBATHY (HU/RS), Domokos VÁNCSA (RO/IE) & invited curatorial projects by Judit ANGEL (RO/HU),  Mădălina BRAȘOVEANU, Artpool Art Research Center's archive

CURATORS:  Ágnes-Evelin KISPÁL, József BARTHA și Attila KISPÁL

OPENING:  Sunday, 04.06.2017, 19 hour
OPENING SPEECH by:  Albert-László BARABÁSI (RO/HU/USA), physicist, network researcher
On view: 05.06 – 20.08.2017, every day, except for Mondays and holidays, between 11:00-19:00

LECTURE:  Sunday, 04.06.2017, 17 hour, at Háromszék Dance Studio
NETWORKS: From the World Wide Web to the Artistic Networks by Albert-László BARABÁSI
 
Our biological existence, our ability to communicate, to exchange goods and values, are guaranteed by numerous invisible networks, from the protein and genetic networks in our cells to the world wide web, Internet and financial and trade networks. I will show that the amazingly complex topology of these highly interconnected networks are the result of self-organizing processes governed by simple but generic laws. As I will illustrate in this talk, the emergence of most networks are governed by these universal laws, result in architectural features that makes different, apparently unrelated networks much more similar to each other than one would expect. Our ability to unveil the order characterizing our interconnected world has multiple implications on network robustness and control, helping us to stop infection disease, cure genetic disorders, and potentially understand and control the structure of an organization.

Albert-László BARABÁSI

The lecture will be held in Hungarian.
Special thanks: Hajnalka Tulisz, Petra Balikova / tranzit.sk

Project co-funded by the AFCN – Administraţia Fondului Cultural Naţional.

Nyitva
Deschis
Opening Hours

11:00-19:00

open icon

Hétfő és ünnepnapok kivételével naponta / în fiecare zi cu excepția zilei de luni și în zilele de sărbătoare / every day, except for Mondays and holidays

520008 - Sepsiszentgyörgy / Sf. Gheorghe, Szabadság tér / Piața Libertății nr. 2. sz., jud. Cov., RO

Tel: +40 728 638 400
Tel: +40 729 007 424
Skype ID: magmacm
Email: magma@maybe.ro


Newsletter

feliratkozás / abonare / subscribe


Következik
Upcoming
Urmează


 WORKSHOP // VIDEO NOW 
2017.05.08 18:00
Fám Erika


 netWorks  
Group Exhibition​
 2017. 06. 04 - 08. 20. 
Barabási Albert László


PulzArt 5
 MAYBE 4 - redesign  
Group Exhibition​
 2017. 08. 31 - 10. 29.  Design Week 3  
Exhibition​
 2017. 11. 06 - 12. 


A programváltoztatás jogát fenntartjuk! / The program is subject to change without notice!


Archívum
Archive
Arhivă

2010 - 2017 >>>MAGMA Catalogs Collections 2010-2015


vimeo.com/magmacm/videosTel: +40 736 063 924
studio@magmacm.ro