netWorks

2017. May. 26.

versiunea română aici / for english click here

MEGHOSSZABBÍTVA SZEPTEMBER 25-IG!

A MAGMA Kortárs Művészeti Kiállítótér netWorks című kiállítása romániai, magyarországi és szlovéniai művészek hálózatokra épülő, vizualizáló munkáiból válogat. A kiállítás egy tágabb értelmezési keretben kívánja bemutatni azokat a műveket és projekteket, amelyeknek alapja valamilyen típusú hálózat, kapcsolati rendszer. A hálózat kapcsán többünknek nagy valószínűséggel az internet jut eszébe és azon belül is a közösségi oldalak, noha lesz olyan mű, amely a világhálót használja mint forrást, az alkotások többsége másfajta hálózatokra épít. A kiállításnak része Mădălina BRAȘOVEANU MEGFIGYELT MŰVÉSZEK: Nagyvárad – Marosvásárhely – Sepsiszentgyörgy művészeti hálózatának nyomai a volt Szekuritáté irattárában című kutatói projektje, ANGEL Judit BARABÁSI Albert-László hálózatkutatóval készített interjúja, valamint a budapesti ARTPOOL Művészetkutató Központ archívumának A kapcsolatművészet kertje / Ray JOHNSON website projekt-je.

 KIÁLLÍTÓ MŰVÉSZEK:  Matei BEJENARU (RO), Vasile CROAT / HORVÁTH László (RO/HU), CSIKI Csaba (RO/HU), IRWIN group (SI), KISSPÁL Szabolcs (RO/HU), PACSIKA Rudolf (HU), Lia PERJOVSCHI (RO), SZOMBATHY Bálint (HU/RS), Domokos VÁNCSA (RO/IE) valamint ANGEL Judit (RO/HU/SK), Mădălina BRAȘOVEANU (RO) és az ARTPOOL Művészetkutató Központ  (HU) kurátori projektjei

 A KIÁLLÍTÁS KURÁTORAI:  KISPÁL Ágnes-Evelin, BARTHA József és KISPÁL Attila

 MEGNYITÓ:  2017., június 4., vasárnap, 19 óra
A kiállítás 2017., augusztus 20 25-ig látogatható, hétfő kivételével, naponta 1119 óra között.​

 A KIÁLLÍTÁST MEGNYITJA:  BARABÁSI Albert-László fizikus, hálózatkutató, aki ezt megelőzően 17 órától a Tamási Áron Színház nagytermében tart előadást
 HÁLÓZATOK: A világhálótól a művészeti hálózatokig  címmel.

"Biológiai létezésünket, képességünket a kommunikációra, a javak és értékek cseréjére számtalan láthatatlan hálózat teszi lehetővé, a sejtjeinkben lévő proteintől és genetikai hálózatoktól a világhálóig, az internetig, valamint a pénzügyi és kereskedelmi hálózatokig. Azt fogom bemutatni, hogy e szorosan összekapcsolt hálózatok összetett topológiája egyszerű, de általános törvények által szabályozott önszerveződő folyamatok eredménye. Amint azt ebben az előadásban ki fogom emelni, a legtöbb hálózat megjelenését ezen egyetemes törvények szabályozzák, ami olyan szerkezeti jellemzőkhöz vezet, amelyek különböző, látszólag nem kapcsolódó hálózatok meglepő mértékű hasonlóságát eredményezik. Képességünk, hogy feltárjuk az összekapcsolt világot jellemző rendet, számos következménnyel jár a hálózatok megbízhatóságára és szabályozására nézve, lehetővé téve a fertőző betegségek megállítását, a genetikai rendellenességek gyógyítását, valamint egy szervezet szerkezetének megértését és irányítását."

BARABÁSI Albert-László

Az előadás magyar nyelven fog zajlani.
A belépés ingyenes, a helyek száma viszont korlátozott. A helyfoglalás érkezési sorrendben történik. 

Külön köszönet: Angel Judit, Petra Balikova, Tulisz Hajnalka / tranzit.sk, Bagoly Melinda, Bartha József, Bartha Zsuzsa, Bocsárdi László és Csomós Tünde Timea / Tamási Áron Színház, Cartographia R Kft. / Sepsiszentgyörgy, Csiki Csaba, Deák Gyula és Vajda Attila / Háromszék Táncegyüttes, Prázsmáry Júlia, Cătălin Săveanu, Toró Attila, Veres Szabolcs, Váncsa Domokos

AFCN – Nemzeti Kulturális Alap Adminisztrációja által támogatott projekt.LECTURE:  Sunday, 04.06.2017, 17 hour, at Tamási Áron Theatre's main stage Photo: MAGMA & TORÓ A.
További képek / Mai multe imagini / More images >>netWorks, group exhibition, opening Photo: MAGMA & TORÓ A.
További képek / Mai multe imagini / More images >>EXPOZIŢIE PRELUNGIT PÂNĂ LA 25 SEPTEMBRIE!

netWorks
expoziție de grup itinerantă

Expoziția intitulată netWorks de la Spațiul Expozițional de Artă Contemporană MAGMA este o selecție din lucrările unor artiști din România, Ungaria și Slovenia, bazate pe și vizualizând rețele. Expoziția își propune să prezinte într-un cadru de interpretare mai larg acele opere și proiecte care au la bază diferite tipuri de rețele, sisteme de relații. Fiind vorba de rețele, cei mai mulți ne vom gândi la internet și, în special, la rețelele de socializare, unele dintre lucrări chiar folosesc ca sursă internetul, dar majoritatea lucrărilor se bazează pe altfel de rețele. Din expoziție fac parte proiectul de cercetare ARTIȘTI SUB SUPRAVEGHERE: Urme ale rețelei artistice Oradea – Târgu-Mureș – Sfântu-Gheorghe în arhiva fostei Securități al Mădălinei BRAȘOVEANU, interviul lui ANGEL Judit cu fizicianul, cercetător de rețele BARABÁSI Albert-László, precum și proiectul website al lui Ray JOHNSON Grădina artei relațiilor din arhiva ARTPOOL Art Research Center, Budapesta.

 ARTIȘTI:  Matei BEJENARU (RO), Vasile CROAT / László HORVÁTH (RO/HU), Csaba CSIKI (RO/HU), IRWIN group (SI), Szabolcs  KISSPÁL (RO/HU), Rudolf  PACSIKA (HU), Lia PERJOVSCHI (RO), Bálint SZOMBATHY (HU/RS), Domokos VÁNCSA (RO/IE) & proiecte curatoriale de Judit ANGEL (RO/HU/SK), Mădălina BRAȘOVEANU (RO), și din arhiva ARTPOOL Art Research Center (HU)

 CURATORI:  Ágnes-Evelin KISPÁL, József BARTHA și Attila KISPÁL

 VERNISAJ:  dumincă, 04 Iunie, 2017, orele 19:00
 CUVÂNT DE DESCHIDERE:  
Albert-László BARABÁSI (RO/HU/USA), fizician, cercetător de rețele

Expoziția va fi deschisă până în 20 25 August, 2017 în fiecare zi cu excepția zilei de luni, între orele 11-19.

 PRELEGERE:  dumincă, 04 Iunie, 2017, orele 17:00 la sala mare a Teatrului Tamási Áron
REȚELE: De la World Wide Web la rețelele artsitice de Albert-László BARABÁSI

Existența noastră biologică, abilitatea noastră de a comunica, schimbul de bunuri și valori sunt posibile datorită nenumăratelor rețele invizibile, de la rețelele de proteine și gene din celulele noastre, la world wide web, internet și până la rețelele financiare și comerciale. Voi arăta că topologia uluitor de complexă a acestor rețele este rezultatul unor procese de autoorganizare bazate pe legi simple, dar generale. Voi demonstra în această prelegere că apariția celor mai multe rețele este guvernată de aceste legi universale, rezultând caracteristici structurale care fac, ca rețele aparent diferite, fără nicio legătură, să fie mult mai asemănătoare între ele, decât ne-am aștepta. Abilitatea noastră de a dezvălui ordinea care caracterizează lumea interconectată are implicații multiple asupra robusteții și controlului rețelelor, ajutându-ne să oprim bolile infecțioase, să vindecăm tulburările genetice și să înțelegem și să controlăm structura unei organizații.

Albert-László BARABÁSI

Prelegerea va fi ținută în limba maghiară. Asigurăm traducere simultană în limba română. Intrarea liberă. Numărul locurilor este limitat, acestea vor fi ocupate în ordinea sosirii.

Mulțumiri speciale: Judit Angel, Petra Balikova, Hajnalka Tulisz / tranzit.sk, Melinda Bagoly, József  Bartha, Zsuzsa  Bartha, László Bocsárdi & Tünde Timea Csomós / Teatrul Tamási Áron, Cartographia R Srl / Sepsiszentgyörgy, Csaba Csiki, Gyula Deák & Attila Vajda / Ansamblul de Dansuri „Trei Scaune”, Júlia Prázsmáry, Cătălin Săveanu, Attila Toró, Szabolcs Veres, Domokos Váncsa

Proiect co-finanțat de Administrația Fondului Cultural Național (AFCN).
Proiectul nu reprezintă în mod necesar poziţia Administrației Fondului Cultural Național. AFCN nu este responsabilă de conținutul proiectului sau de modul în care rezultatele proiectului pot fi folosite. Acestea sunt în întregime responsabilitatea beneficiarului finanțării.


EXHIBITION EXTENDED UNTIL 25 SEPTEMBER!

netWorks
group exhibition

The exhibition entitled netWorks of the MAGMA Contemporary Art Space selects from artworks of artists from Romania, Hungary and Slovenia based on and visualizing networks. The exhibition wishes to present artworks and projects based on some kind of network, connection system in a wider framework of interpretation. In connection with networks, most of us probably think of the Internet, and within, social networking sites; there is one artwork which uses the World Wide Web as a source, but most of the artworks are based on other kinds of networks.
The exhibition includes Mădălina BRAȘOVEANU’s research project entitled ARTISTS UNDER SURVEILLANCE: Traces of the Oradea – Târgu Mureş – Sfântu Gheorghe Artistic Network in the Archives of the Former Securitate, Judit ANGEL’s interview with Albert-László BARABÁSI network researcher as well as The Garden of Correspondence Art / Ray Johnson’s website project from the archives of the ARTPOOL Art Research Centre from Budapest.

 ARTISTS:  Matei BEJENARU (RO), Vasile CROAT / László HORVÁTH (RO/HU), Csaba CSIKI (RO/HU), IRWIN group (SI), Szabolcs  KISSPÁL (RO/HU), Rudolf  PACSIKA (HU), Lia PERJOVSCHI (RO), Bálint SZOMBATHY (HU/RS), Domokos VÁNCSA (RO/IE) & invited curatorial projects by Judit ANGEL (RO/HU),  Mădălina BRAȘOVEANU, Artpool Art Research Center's archive

 CURATORS:  Ágnes-Evelin KISPÁL, József BARTHA și Attila KISPÁL

 OPENING:  Sunday, 04.06.2017, 19 hour
 OPENING SPEECH by:  Albert-László BARABÁSI (RO/HU/USA), physicist, network researcher
On view: 05.06 – 20. 25.08.2017, every day, except for Mondays and holidays, between 11:00-19:00

 LECTURE:  Sunday, 04.06.2017, 17 hour, at Tamási Áron Theatre's main stage
NETWORKS: From the World Wide Web to the Artistic Networks by Albert-László BARABÁSI
 
Our biological existence, our ability to communicate, to exchange goods and values, are guaranteed by numerous invisible networks, from the protein and genetic networks in our cells to the world wide web, Internet and financial and trade networks. I will show that the amazingly complex topology of these highly interconnected networks are the result of self-organizing processes governed by simple but generic laws. As I will illustrate in this talk, the emergence of most networks are governed by these universal laws, result in architectural features that makes different, apparently unrelated networks much more similar to each other than one would expect. Our ability to unveil the order characterizing our interconnected world has multiple implications on network robustness and control, helping us to stop infection disease, cure genetic disorders, and potentially understand and control the structure of an organization.

Albert-László BARABÁSI

The lecture will be held in Hungarian.
Special thanks: Judit Angel, Petra Balikova, Hajnalka Tulisz / tranzit.sk, Melinda Bagoly, József  Bartha, Zsuzsa  Bartha, László Bocsárdi & Tünde Timea Csomós / Tamási Áron Theatre, Cartographia R Ltd. / Sepsiszentgyörgy, Csaba Csiki, Gyula Deák & Attila Vajda / Háromszék Folk-Dance Ensemble, Júlia  Prázsmáry, Cătălin Săveanu, Attila Toró, Szabolcs Veres, Domokos Váncsa

Project co-funded by the AFCN – Administraţia Fondului Cultural Naţional.

WORKSHOP // netWorks

2017. May. 25.

 

versiunea română aici

netWorkschop

A Magma Kortárs Művészeti Kiállítótér* kreatív műhelyfoglalkozást és interaktív tárlatvezetést szervez 3-18 éves csoportok számára, 2017. június 6–15. között – a netWorks című kiállítás kapcsán –, amelynek keretében a résztvevők megismerkedhetnek a hálózatelmélet alapfogalmaival, illetve a művészet és a tudomány találkozási lehetőségeivel, készíthetnek hálózatalapú alkotásokat, korcsoportokra lebontott eszköztárat használva.

Érdeklődő csoportok jelentkezését, előzetes időpont egyeztetéssel, a 0736 063 924-es vagy a 0724 338 562-es telefonszámon, valamint a studio@magmacm.ro címre várjuk.
Ingyenes műhelyfoglalkozásaink és tárlatvezetéseink időpontja és időtartama – óvodásoknak és diákoknak – rugalmasan alkalmazkodik a különböző csoportok igényeihez.

A foglalkozások alatt készült fotó- és videó-dokumentációt a Magma felhasználja népszerűsítő kiadványaiban.
*Sepsiszentgyörgy, Szabadság tér, 2. számPhoto: MAGMA
További képek / Mai multe imagini / More images >>

netWorkschop

Spațiul Expozițional de Artă Contemporană MAGMA* organizează workshop creativ și ghidaj interactiv pentru grupuri de elevi, copii, preșcolari (3-18 ani) în cadrul expoziției netWorks în perioada de 6-15 iunie 2017, în cadrul căreia  participanții vor avea ocazia să cunoască terminologia de bază a teoriei rețelelor și vor afla despre conexiuniele artei cu știința, o să aibă ocazia de a crea opere experimentale bazate pe ideea rețelelor, folosind modalități compatibile cu vârsta grupei. 

Cei interesați ne pot contacta anticipat la adresa studio@magmacm.ro sau la numerele de telefon 0736 063 924, 0724 338 562.
Atât atelierele cât şi ghidajele interactive cu intrare liberă sunt flexibile în ceea ce priveşte data şi durata acestora şi se adaptează cerinţelor grupurilor.

Documentația foto/video realizate pe parcursul evenimentelor pot fi folosite pentru promovarea activității MAGMA.
*Sf. Gheorghe, Piaţa Libertăţii 2.

Nyitva
Deschis
Opening Hours

11:00-19:00

open icon

Hétfő és ünnepnapok kivételével naponta / în fiecare zi cu excepția zilei de luni și în zilele de sărbătoare / every day, except for Mondays and holidays

520008 - Sepsiszentgyörgy / Sf. Gheorghe, Szabadság tér / Piața Libertății nr. 2. sz., jud. Cov., RO

Tel: +40 728 638 400
Tel: +40 729 007 424
Skype ID: magmacm
Email: magma@maybe.ro


Newsletter

feliratkozás / abonare / subscribe


Következik
Upcoming
Urmează

 

pulzArt 5
 SPIDRON  
stereo 3d object mapping installation​
 2017. 08. 31 - 09. 03. 
BORDOS László Zsolt

2017. 08. 31. 19:00
ERDÉLY Dániel előadása


 MAYBE 4 - redesign  
Group Exhibition​
 2017. 09. 15 - 11. 12. 


 Primanima 6.  
World Festival of First Animations
 2017. 10. 18 - 21. 
Animációs mesefilmek vetítése

Részletek >>>


 Design Week 3  
Exhibition​
 2017. 11. 20 - 26. 


A programváltoztatás jogát fenntartjuk! / The program is subject to change without notice! / MAGMA își rezervă dreptul de a modifica programul fără notificări prealabile!


Archívum
Archive
Arhivă

2010 - 2017 >>>MAGMA Catalogs Collections 2010-2015


vimeo.com/magmacm/videosTel: +40 736 063 924
studio@magmacm.ro