Láthatatlan jelenlét 2.0

2019. Sep. 13.

for English click here // versiunea română aici

 LÁTHATATLAN JELENLÉT 2.0 
Bevezetés a kortárs művészetbe kamaszoknak – de nem csak nekik


A PulzArt 7 kortárs művészeti fesztivál alatt a Magma rendhagyó foglalkozásokat szervez
családok és egyéni érdeklődök számára

 Szeptember 21., szombat:  11:00, 13:00 és 16:00 órától
 Szeptember 22., vasárnap:  11:00 és 13:00 órától

Érdeklődő iskolai csoportok jelentkezését 2019. 09. 19 -10.04 között, előzetes időpont egyeztetéssel, a 0736 063 924-es telefonszámon, valamint a studio@magmacm.ro címre várjuk.
A foglalkozások alatt készült fotó- és videó-dokumentációt a Magma felhasználja népszerűsítő kiadványaiban.


 Megnyitó: 2019. szeptember 18., szerda, 19 óra 
MAGMA Kortárs Művészeti Kiállítótér (Szabadság tér 2., Sepsiszentgyörgy, Románia)

A vendégeket üdvözli:
VARGHA Mihály, a Székely Nemzeti Múzeum igazgatója

A kiállítást megnyitja: 
GYÖRGY Gabriella, múzeumpedagógus 
LAUTER Éva, a Ferenczy Múzeumi Centrum tudományos igazgatóhelyettese

Jelen lenni többet jelent, mint éppen valahol tartózkodni. Teljes figyelmünket, odaadásunkat, beleérző képességünket igényli. Hogyan is élhetnénk bele magunkat bármibe is, ha nem tudnánk átélni azt a másvalamit, vagy másvalaki helyzetét? Beleérző képességünket és fantáziánkat most egy interaktív kiállításon fejleszthetjük, miközben jól szórakozunk – a jelenlét, a hiány és a kommunikáció fogalmai köré csoportosított kortárs és modern alkotások közegében. A különleges, kimondottan kamaszok számára rendezett kiállításon a szentendrei Ferenczy Múzeumi Centrum gyűjteményének darabjai kezdeményeznek párbeszédet a sepsiszentgyörgyi MAGMA Kortárs Művészeti Kiállítótér gyűjteményével és a művészek alkotásaival, illetve természetesen a közönséggel. A múzeumpedagógiai szempontok szerint rendezett tárlaton asszociációs játékokkal és egy társasjáték segítségével keressük a válaszokat a műalkotások által feltett kérdésekre – közösen próbálunk válaszolni az olyan nagy horderejűekre is, mint például: hogyan tudnánk elmagyarázni egy földönkívülinek, hogy mi a művészet?

A tárlat a 2018-ban a szentendrei Barcsay Múzeumban, György Gabriella és Kassai Hajnal által rendezett Láthatatlan jelenlét. Bevezetés a kortárs művészetbe kamaszoknak – de nem csak nekik című kiállítás és az ahhoz kapcsolódó módszertani program folytatása. A kortárs művészet könnyebb befogadását segítő projekt most egymástól két, földrajzi értelemben távol álló gyűjteményben keresi a kapcsolódási pontokat.

Kurátorok: FÁM Erika (MAGMA) és GYÖRGY Gabriella (FMC), múzeumpedagógusok

Kiállító művészek:
ANNA Margit | ÁSZTAI Csaba | BAKÓ Mihály | BARTHA József | CSIKI Csaba | CSONTÓ Lajos | Petar ČORNATOVIĆ | CSUTAK Magda | DAMOKOS Csaba | ERHARDT Miklós | ÉLTES Barna | GÁSPÁR Csongor és SZABÓ Melinda | GYŐRFFY Sándor | HOLDAS György | ILOSVAI VARGA István | Kis Varsó | KISPÁL Ágnes-Evelin | KMETTY János | KOLUMBÁN Hanna | KORNISS Dezső | KÓSZA SIPOS László | KUSZTOS Attila | ORSZÁG Lili | PAIZS GOEBEL Jenő | Ivan PUIG | Sorin NEAMŢU | SZIRTES János | TÓTH Eszter | VAJDA Lajos | VÁNCSA Domokos | VERES Szabolcs | VINCZE Ottó | WANEK Ferenc

 A kiállítás 2019. október 04-ig látogatható, hétfő kivételével, naponta 11-19 óra között. 

Szervezők: Ferenczy Múzeumi Centrum, Szentendre | MAGMA Kortárs Közeg Egyesület, Székely Nemzeti Múzeum, Sepsiszentgyörgy Partner: Kovászna Megye Tanácsa Támogatók: NKA - Magyar Nemzeti Kulturális Alap, Bethlen Gábor Alap, Sepsiszentgyörgy Megyei Jogú Város Tanácsa, az Európai Unió Kreatív Európa programjának társfinanszírozásávalOpening / Megnyitó / Vernisaj // Photo: MAGMA
More images / További képek / Mai multe imagini >>

 RO

 PREZENȚĂ INVIZIBILĂ 2.0 
Introducere în arta contemporană pentru adolescenţi - şi nu numai pentru ei

 Vernisaj: 18.Septembrie 2019., 19:00 
Spațiul Expozițional de Artă Contemporană MAGMA (520008 - Sf. Gheorghe, Piața Libertății nr. 2, jud. Covasna)

Cuvânt de deschidere: 
Mihály VARGHA, directorul Muzeului Național Secuiesc

Expoziția va fi vernisată de:
Gabriella GYÖRGY, pedagog muzeal
Éva LAUTER, Director științific adjunct, Ferenczy Museum Center

A fi prezent este mai mult decât a fi undeva la un moment dat. Ne cere atenția, angajamentul și empatia totală. Cum am putea fi cuprinși de ceva, dacă am fi incapabili să ne identificăm cu celălalt lucru, cu situația altei persoane? Lustruiește-ți empatia și imaginația, distrându-te în același timp, la o expoziție interactivă de opere de artă moderne și contemporane, cu prezența, absența și comunicarea ca teme principale. La această expoziție, creată special pentru adolescenți, lucrările din colecția Centrului Muzeal Ferenczy din Szentendre inițiază un dialog cu colecția Spațiului Expozițional de Artă Contemporană MAGMA din Sfântu Gheorghe și, bineînțeles, cu vizitatorii. Pedagogia muzeală a fost un principiu curatorial important în realizarea expoziției, vizitatorii sunt invitați să se confrunte cu întrebările formulate de lucrările de artă prin jocuri asociative și un joc de societate; împreună, vom încerca să răspundem la întrebări significante precum: „cum să-i explicăm unei ființe extraterestre ce este arta”.

Evenimentul este o continuare a expoziției și programului de metodologie aferente Prezență invizibilă. O introducere în arta contemporană pentru adolescenți – dar nu numai pentru ei, organizată de Gabriella György și Hajnal Kassai, care a avut loc la Muzeul Barcsay din Szentendre în 2018. Proiectul care vizează facilitarea receptării artei contemporane, explorează acum puncte de contact între două colecții îndepărtate geografic.

Curatori:  Fám Erika (MAGMA), György Gabriella (FMC)

Artiști:
ANNA Margit | ÁSZTAI Csaba | BAKÓ Mihály | BARTHA József | CSIKI Csaba | CSONTÓ Lajos | Petar ČORNATOVIĆ | CSUTAK Magda | DAMOKOS Csaba | ERHARDT Miklós | ÉLTES Barna | GÁSPÁR Csongor & SZABÓ Melinda | GYŐRFFY Sándor | HOLDAS György | ILOSVAI VARGA István | Kis Varsó | KISPÁL Ágnes-Evelin | KMETTY János | KOLUMBÁN Hanna | KORNISS Dezső | KÓSZA SIPOS László | KUSZTOS Attila | ORSZÁG Lili | PAIZS GOEBEL Jenő | Ivan PUIG | Sorin NEAMŢU | SZIRTES János | TÓTH Eszter | VAJDA Lajos | VÁNCSA Domokos | VERES Szabolcs | VINCZE Ottó | WANEK Ferenc

 Deschis între: 2019. 09. 19—10. 04. 


EN

 INVISIBLE PRESENCE 2.0 
An introduction to contemporary art for teenagers – but not just for them

 OPENING:  Wednesday, 18 September 2019 / 19:00 h 
MAGMA Contemporary Art Space (520008 - Saint George, Freedom Square No 2, Romania)

Welcome Speech 
Mihály VARGHA, Museum Director, Székely National Museum

Opening Speech:
Gabriella GYÖRGY, Museum Educator
Éva LAUTER, Vice Director of Scholarly Research, Ferenczy Museum Center

To be present is more than being somewhere at a given time. It requires our full attention, commitment and empathy. How could anything engross us if we were incapable of identifying with that other thing, the situation of that other person? Hone your empathy and imagination, while having fun at the same time, at an interactive exhibition of modern and contemporary works of art, with presence, absence and communication as the main themes. At this exhibition, created especially for teenagers, works from the collection of Szentendre’s Ferenczy Museum Centre initiate a dialogue with the collection of the MAGMA Contemporary Art Space, Sepsiszentgyörgy/Sfântu Gheorghe, and, of course, with the visitors. With museum learning an important curatorial principle, the exhibition invites visitors to consider the questions posed by the artworks through games of association and a board game; together, we will try to answer such momentous questions as “how to explain what art is to an extraterrestrial being.”


The event is a follow-up to Invisible Presence. An introduction to contemporary art for teenagers – but not just for them, an exhibition and a related methodology programme, organized by Gabriella György and Hajnal Kassai, and held at Szentendre’s Barcsay Museum in 2018. The project, which looks to facilitate the reception of contemporary art, now explores points of contact between two geographically distant collections.

Curators:  Erika Fám (MAGMA) and Gabriella György (FMC), museum learning specialists

Exhibiting artists:
ANNA Margit | ÁSZTAI Csaba | BAKÓ Mihály | BARTHA József | CSIKI Csaba | CSONTÓ Lajos | Petar ČORNATOVIĆ | CSUTAK Magda | DAMOKOS Csaba | ERHARDT Miklós | ÉLTES Barna | GÁSPÁR Csongor & SZABÓ Melinda | GYŐRFFY Sándor | HOLDAS György | ILOSVAI VARGA István | Kis Varsó | KISPÁL Ágnes-Evelin | KMETTY János | KOLUMBÁN Hanna | KORNISS Dezső | KÓSZA SIPOS László | KUSZTOS Attila | ORSZÁG Lili | PAIZS GOEBEL Jenő | Ivan PUIG | Sorin NEAMŢU | SZIRTES János | TÓTH Eszter | VAJDA Lajos | VÁNCSA Domokos | VERES Szabolcs | VINCZE Ottó | WANEK Ferenc

 On view: 2019.09.19–10.04. 


 

Play!MOBILE // ŐRKŐ

2019. Sep. 11.

Érdekel a színház? Színész, rendező, dramaturg vagy esetleg díszlettervező szeretnél lenni?
Vagy csak egyszerűen egy izgalmas közösségi színházi projekt részese szeretnél lenni?


 A Play! MOBILE-t neked találtuk ki! 

A Play! MOBILE projektre ez év szeptemberében kezdődött Csernátonban a MAGMA Kortárs Művészeti Egyesület, a Pro Progressione (HU), Kulturanova (RS) a “di mini teatro” (FR) szervezésében valamint a Meet Lab (HU) együttműködésével, melynek keretén belül színpadokká és kiállítási helyszínekké változtatja a településeket jelenléted hozzájárulásával. Az öt napig tartó játékos táboron keresztül új tereket és történeteket fedezhetsz fel, kreativitásod segítségével alkotva meg egy saját közösségi történetet.

A Play! MOBILE közösségi színházi projekt azon 18 év fölötti résztvevők jelentkezését várja, akiket érdekel a színház vagy azokat, akik egyszerűen csak nyitottak és kíváncsiak az újdonságra, az önkifejezés új formáit szeretnék megtapasztalni, akiknek kihívást jelent a csapatmunka és az ismeretlen, egy olyan helyen, ahol bármi megtörténhet.

A tábor keretén belül a karakterépítéstől a párhuzamos történetírásig, egy eszköz nélküli színházi módszer elsajátítására nyílik lehetőség nemzetközi csapatunk segítségével, a NarrAktív technikán keresztül. A résztvevőkkel közösen alkotott karaktereket és az általuk létrehozott történetet az öt napos műhelymunka végén a település alkalmi közönségének is bemutatják.

Színészi tapasztalatokkal biztosan gazdagodsz, a jó hangulat mellett a komoly munka garantált, és még sok meglepetés mellett a napi egy ebéd jár a helyi résztvevőknek, a távolabbi településekről érkezőknek biztosított a reggeli, ebéd, vacsora és szállás. 

Légy része Te is Őrkő történetének 2019. szeptember 16. és 20. között, csatlakozz a Play! MOBILE csapatához most!  A részvétel ingyenes! 

Kérjük vedd figyelembe, hogy a helyek száma korlátozott.
Jelentkezésedről visszaigazoló e-mailben tájékoztatunk.


 Jelentkezz itt: 
 LEJÁRT 

Play! MOBILE // CSERNÁTON

2019. Sep. 02.

Érdekel a színház? Színész, rendező, dramaturg vagy esetleg díszlettervező szeretnél lenni?
Vagy csak egyszerűen egy izgalmas közösségi színházi projekt részese szeretnél lenni?


 A Play! MOBILE-t neked találtuk ki! 

A Play! MOBILE projektre ez év szeptemberében kerül sor a MAGMA Kortárs Művészeti Egyesület, a Pro Progressione (HU), Kulturanova (RS) a “di mini teatro” (FR) szervezésében valamint a Meet Lab (HU) együttműködésével, melynek keretén belül színpadokká és kiállítási helyszínekké változtatja a településeket jelenléted hozzájárulásával. Az öt napig tartó játékos táboron keresztül új tereket és történeteket fedezhetsz fel, kreativitásod segítségével alkotva meg egy saját közösségi történetet.

A Play! MOBILE közösségi színházi projekt azon 18 év fölötti résztvevők jelentkezését várja, akiket érdekel a színház vagy azokat, akik egyszerűen csak nyitottak és kíváncsiak az újdonságra, az önkifejezés új formáit szeretnék megtapasztalni, akiknek kihívást jelent a csapatmunka és az ismeretlen, egy olyan helyen, ahol bármi megtörténhet.

A tábor keretén belül a karakterépítéstől a párhuzamos történetírásig, egy eszköz nélküli színházi módszer elsajátítására nyílik lehetőség nemzetközi csapatunk segítségével, a NarrAktív technikán keresztül. A résztvevőkkel közösen alkotott karaktereket és az általuk létrehozott történetet az öt napos műhelymunka végén a település alkalmi közönségének is bemutatják.

Színészi tapasztalatokkal biztosan gazdagodsz, a jó hangulat mellett a komoly munka garantált, és még sok meglepetés mellett a napi egy ebéd jár a helyi résztvevőknek, a távolabbi településekről érkezőknek biztosított a reggeli, ebéd, vacsora és szállás. 

Légy része Te is Csernáton történetének 2019. szeptember 9. és 13. között, csatlakozz a Play! MOBILE csapatához most!  A részvétel ingyenes! 

A projekt Kapolcson létrejött kiadásáró itt nézhetsz meg egy rövid összefoglalót: 
Kérjük vedd figyelembe, hogy a helyek száma korlátozott.
Jelentkezésedről visszaigazoló e-mailben tájékoztatunk.


 Jelentkezz itt: 
 LEJÁRT 

Szervezők: MAGMA Kortárs Közeg Egyesület, Sepsiszentgyörgy; Pro Progressione, Meet Lab, Budapest; Kulturanova, Újvidék; "di mini teatro", Lille; Haszmann Pál Múzeum, Csernáton; Romániai Máltai Szeretetszolgálat sepsiszentgyörgyi fiókja; Baróti Városi Művelődési Ház

A Play! MOBILE projekt az Európai Unió Kreatív Európa programjának társfinanszírozásával, az AFCN – Nemzeti Kultúrális Alap Adminisztrációja, Magyar Nemzeti Kulturális Alap, Bethlen Gábor Alap, Székely Nemzeti Múzeum, Sepsiszentgyörgy Megyei Jogú Város Tanácsa, Barót Város Polgármesteri Hivatala és Kovászna Megye Tanácsa támogatásával valósul meg.

Nyitva
Deschis
Opening Hours

11:00-19:00

open icon

Hétfő és ünnepnapok kivételével naponta / în fiecare zi cu excepția zilei de luni și în zilele de sărbătoare / every day, except for Mondays and holidays

Szabadság tér / P-ța Libertății  2., Sepsiszentgyörgy / Sf. Gheorghe


Tel: +40 736 063 924
Tel: +40 728 638 400
Tel: +40 729 007 424

Skype ID: magmacm
Email: magma@maybe.ro


Newsletter

feliratkozás / abonare / subscribe


Következik
Upcoming
Urmează

 

 "Play!MOBILE"  
Participatory community arts project
 2019. 09. 09 - 27. 


 "INVISIBLE PRESENCE 2.0"  
Introduction to Contemporary Art not only for Teenagers
A project by: Gabriella György & Erika Fám
Opening: 2019. 09. 18, 19:00
 2019. 09. 19 - 10. 04. 


 "Visor"  
A project by:
Opening: 2019. 10. 18
 2019. 10. 19 - 11. 15. 


 "DesignWeek"  
A project by:
Opening: 2019. 11. 20
 2019. 11. 21 - 12. 08. 


 "Duett"  
A project by: B5 Studio
Opening: 2019. 12. 13
 2019. 12. 14 - 2020. 02. 02. 


A programváltoztatás jogát fenntartjuk! / The program is subject to change without notice! / MAGMA își rezervă dreptul de a modifica programul fără notificări prealabile!


Archívum
Archive
Arhivă

2010 - 2019 >>>MAGMA Catalogs Collections 2010-2015


vimeo.com/magmacm/videosstudio@magmacm.ro