Daniel SPOERRI: Digesting the Past

2018. Aug. 16.

magyar verzió itt // versiunea română aici

 Daniel Spoerri: 
Digesting the Past ‒ Eat Art and Object Art

OPENING: by Gergely LIGETFALVI curator on 13 September 2018, 17h
VENUE: MAGMA Contemporary Art Space (P-ta Libertatii No. 2, Sfantu Gheorghe, jud. Covasna, Romania)
ON VIEW: 14.09. – 30.11.2018, every day except for Mondays and holidays, between 11-19h

Daniel Spoerri (1930) started his artistic career as a ballet dancer, then he tried his luck in the world of the theatre and literature. Still, he became world famous in the field of fine arts, when at the age of thirty he created his first snare pictures (tableau-piège): the usual remains, after meals, of dirty dishes, empty glasses, ashtray and cigarette buds fixed on table, chair or other kind of support which, turned from their everyday, horizontal into vertical position, hang on the wall as pictures.

Connecting the dining scene with fine arts did not stop there: at the beginning of the seventies Spoerri already figured in the Western European common consciousness as the notorious founder of the artistic trend called Eat Art.

However, Eat Art was not the final stage of his artistic activity. In the course of his long life, the always restless Spoerri, always capable of renewal, roamed in several countries of Europe and incorporated into his works several known or unworthily forgotten artistic products of our culture. His immediately recognizable assemblages created from a multitude of objects or his Musée sentimental set up in Paris, Basel, Köln and Salzburg turn him into a first-rank archaeologist of our postmodern world.

We also have to mention Spoerri the sculptor, who cast in bronze his own former mansard room from Paris in its entirety – those interested are recommended to visit the artist’s sculpture garden in Italy: in the Giardino di Daniel Spoerri, roaming among the olive trees of Tuscany, one hundred groups of sculptures of him and his artist friends can be sought out.

Daniel Spoerri was born in Galaţi as the son of Isaac Feinstein, of Jewish origin, and the Swiss Lydia Spoerri, who acted as Christian missionaries. In 1941 Feinstein lost his life in the pogrom in Iaşi. It took a whole year until Lydia Spoerri could leave the country with her six children.

Our exhibition, which focuses on Eat Art and cultural archaeology inherent in Spoerri’s object art, is the first one presenting the artist’s original artworks in Romania.

Gergely LIGETFALVI

The event is part of the pulzArt 6 Contemporary Arts Festival program series.

Curator: Gergely LIGETFALVI
Coordinators: Ágnes-Evelin and Attila KISPÁL
Press relations: Ildikó KNOPP
Visual consultant: Domokos VÁNCSA
Translations: Judit and Martin PIELDNER
Technical staff: Oszkár BUTT, István KOCSIS

Special thanks: Barbara RÄDERSCHEIDT, Susanne NEUMANN, Judit MIHÁLY, Mihály VARGHA, Olga STEFAN

Organizers: MAGMA Contemporary Medium Association, Székely National Museum Partners: Covasna County Council, Municipality's Council of Sfântu Gheorghe, Casa de cultură Kónya Ádám Sponsors: AFCN - Administrația Fondului Cultural Național, NKA - The National Cultural Fund of Hungary, Bethlen Gábor Fund Media Partners: transindex.ro, sepsiszentgyorgy.info, modernism.ro, Háromszék, Székely Hírmondó, Revista Várad, Revista - ARTA


 Daniel Spoerri: 
Megemészteni a múltat ‒ Eat Art és objektművészet

MEGNYITÓ: LIGETFALVI Gergely kurátor, 2018. szeptember 13., csütörtök, 17:00 óra 
HELYSZÍN: MAGMA Kortárs Művészeti Kiállítótér (Szabadság tér 2., Sepsiszentgyörgy, Románia)
A kiállítás 2018. november 30-ig látogatható, hétfő kivételével, naponta 11-19 óra között.

Daniel Spoerri (1930) művészi karrierjét balett-táncosként kezdte, majd a színház és az irodalom világában próbált szerencsét. Mégis képzőművészként vált világhírűvé, amikor harminc évesen megalkotta az első csapdaképeket: piszkos edények, üres üvegek, hamutartó és cigarettacsikkek asztalra, székre vagy másfajta alátétre rögzített, jellemzően étkezés utáni maradványegyütteseit, melyek köznapi, vízszintes helyzetükből függőlegesbe fordítva, képként lógnak a falon.

Az étkezési szituáció összekapcsolása a képzőművészettel nem állt meg ennyivel: a hetvenes évek elején Spoerri már a napjainkban is elevenen élő Eat Art művészeti irányzat híres-hírhedt megalapítójaként szerepelt a nyugat-európai köztudatban.

Művészi tevékenysége számára az Eat Art azonban korántsem jelentett végső állomást. Az örökké nyughatatlan, mindig megújulásra képes Spoerri, aki hosszú élete során Európa számtalan országát bebarangolta, bekebelezte, műveibe olvasztotta kultúránk megannyi ismert vagy méltatlanul elfeledett művészeti produktumát. A művészt posztmodern világunk elsőrangú archeológusává avatják tárgyak rengetegéből építkező, azonnal felismerhető asszamblázsai, vagy Párizsban, Bázelben, Kölnben és Salzburgban berendezett szentimentális múzeumai.

Nem feledkezhetünk meg a szobrász Spoerriről sem, aki mindenestül bronzba öntötte saját egykori párizsi manzárdszobáját – aki kíváncsi rá, látogasson el a művész olaszországi szoborkertjébe: a Giardino di Daniel Spoerriben száz szoborcsoportot lehet felkutatni Toszkána olajfái között bolyongva.

Daniel Spoerri Galacban született a zsidó származású Isaak Feinstein és a svájci Lydia Spoerri gyermekeként, akik keresztény misszionáriusokként tevékenykedtek. 1941-ben Feinstein a jászvásári pogromban vesztette életét. Egy teljes évbe telt, amíg Lydia Spoerri hat gyerekével elhagyhatta az országot.

Kiállításunk, mely az Eat Artra és a Spoerri objektművészetében testet öltő kulturális archeológiára fókuszál, a művész első eredeti műveket bemutató tárlata Romániában.”

LIGETFALVI Gergely

Az esemény része a pulzArt6 Kortárs Összművészeti Fesztiválnak.

Kurátor: LIGETFALVI Gergely
Koordináció: KISPÁL Ágnes-Evelin és Attila
Sajtókapcsolatok: KNOPP Ildikó
Vizuális tanácsadó: VÁNCSA Domokos
Fordítások: PIELDNER Judit és Martin 
Technikai személyzet: BUTT Oszkár, KOCSIS István

Külön köszönet: Barbara RÄDERSCHEIDT, Susanne NEUMANN, MIHÁLY Judit, VARGHA Mihály, Olga STEFAN

Szervezők: Magma Kortárs Közeg Egyesület, Székely Nemzeti Múzeum Partnerek: Kovászna Megye Tanácsa, Sepsiszentgyörgy Megyei Jogú Város Tanácsa, Kónya Ádám Művelődési Ház Támogatók: AFCN - Román Nemzeti Kulturális Alap, NKA - Magyar Nemzeti Kulturális Alap, Bethlen Gábor Alap  Média partnerek: transindex.ro, sepsiszentgyorgy.info, Háromszék, Székely Hírmondó, modernism.ro, Várad Kulturális Folyóirat, Revista - ARTA


 Daniel Spoerri: 
A digera trecutul ‒ Eat Art şi Object Art

VERNISAJ: 13 septembrie, 2018, orele 17:00 de curatorul expozitiei Gergely LIGETFALVI
Spațiul Expozițional de Artă Contemporană MAGMA (P-ta Libertatii Nr. 2, Sfantu Gheorghe, jud. Covasna, Romania)
Expoziția poate fi vizitată până în 30 noiembrie 2018, în fiecare zi cu excepția zilei de luni, între orele 11-19.

Daniel Spoerri (1930) şi-a început cariera artistică ca dansator de balet, apoi şi-a încercat norocul în lumea teatrului şi a literaturii. Totuşi, recunoaşterea internaţională a obţinut-o ca artist plastic, la 30 de ani, când a creat primele tablouri-capcană: după un festin, masa – cu toate obiectele, detaliile și resturile ei (vase murdare, sticle goale, scrumieră cu mucuri de ţigară) – este fixată şi transformată într-un tablou expus pe perete; adică, obiectele sunt fixate pe masă, pe scaun sau alt tip de suport, apoi, prin schimbarea planului, poziţia orizontală devine verticală, iar colajele atârnă pe pereţi, asemenea unor tablouri.

Transformarea unor momente culinare în artă plastică nu s-a oprit aici. La începutul anilor '70, Spoerri se impusese deja în lumea artistică din Europa de Vest drept fondatorul conceptului Eat Art – un curent artistic rămas viu până în zilele noastre.

Dar Eat Art nu a însemnat ultima etapă a activităţii artistice a lui Spoerri. Aflat într-o continuă căutare, artistul a călătorit în multe ţări europene şi a marcat istoria artei şi a culturii prin creaţiile sale, unele faimoase, altele pe nedrept uitate. Celebrele şi inconfundabilele sale colaje, create din cele mai diverse obiecte, sau expoziţiile şi evenimentele cu încărcătură sentimentală, organizate la Paris, Basel, Köln şi Salzburg, îl consacră drept una dintre figurile importante ale pop-art-ului european.

Trebuie să-l menţionăm şi pe sculptorul Spoerri, care şi-a turnat în bronz întreaga cameră de la mansarda de odinioară din Paris, iar cei interesaţi pot vizita grădina de sculpturi din Italia a artistului: în Giardino di Daniel Spoerri, rătăcind printre măslinii Toscanei, pot admira o sută de sculpturi. Merită amintită şi o carte, pe care Spoerri a publicat-o în 1962 şi care a devenit ea însăşi obiect de artă : Topographie anecdotée du hasard / Topografia anecdotică a hazardului, tradusă în engleză, la New York (1966), apoi în germană (1968), devenind o carte-cult.

Daniel Spoerri s-a născut la Galaţi, fiind fiul lui Isaak Feinstein, de origine evreiască, şi al Lydiei Spoerri din Elveţia, care au renunţat la tradiţia mozaică şi au activat ca misionari creştini. În 1941, Feinstein şi-a pierdut viaţa în pogromul de la Iaşi. A durat un an întreg până Lydia Spoerri a putut părăsi ţara, plecând la Zürich, împreună cu cei şase copii ai săi.

Pentru prima dată în România, Expoziţia noastră prezintă lucrări originale ale artistului şi este construită în jurul Eat Art şi Object Art concepte dezvoltate de Spoerri.

Gergely LIGETFALVI

Expoziţia face parte din programul Festivalului de Arte Contemporane pulzArt 6

Curator: Gergely LIGETFALVI
Coordonatori: Ágnes-Evelin si Attila KISPÁL
Relaţii cu presa: Ildikó KNOPP
Consultant vizual: Domokos VÁNCSA
Traduceri: Judit si Martin PIELDNER
Personal tehnic: Oszkár BUTT, István KOCSIS

Mulțumiri: Barbara RÄDERSCHEIDT, Susanne NEUMANN, Judit MIHÁLY, Mihály VARGHA, Olga STEFAN

Organizatori: Asociatia Medium Contemporan MAGMA, Muzeul Naţional Secuiesc Parteneri: Consiliul Județean Covasna, Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, Casa de cultură Kónya Ádám Sponsori: AFCN - Administrația Fondului Cultural Național, NKA - Fondul Cultural Național al Ungariei, Fondul Bethlen Gábor Parteneri media: transindex.ro, sepsiszentgyorgy.info, modernism.ro, Háromszék, Székely Hírmondó, Revista Várad, Revista - ARTA


 

WORKING TITLE 2

2018. Jul. 02.

magyar verzió itt // versiunea română aici


 WORKING TITLE 2 // group exhibition 

 ARTISTS:  Tomas BACHOT (BE), Alexandru BOCA (RO), Rora BLUE (US), BORI Om (DE), 
Flaviu CACOVEANU (RO), Andreea CIOARĂ (RO), Galen GIBSON-CORNELL (US), 
GÁBOR Barna (RO), Mihaela HUDREA (RO), KICSINY Martha (UK), Bogdan-Ștefan MATEI (RO), 
PÓLYA Zsombor (HU), Valentino RUSSO (IT), Irina SPÎNU (RO)

OPENING: by Iréne KÁNYÁDI art historian on Friday, 06 July 2018
VENUE: MAGMA Contemporary Art Space
ON VIEW: 07.07. – 19.08.2018, every day except for Mondays and holidays, between 11-19h

WORKING TITLE 2 group exhibition is a result of a call made for emerging contemporary visual artists under 35. The aim of the call and the exhibition is to make possible the presentation of current questions, problems, reflections and viewpoints raised by recently graduated artists, at the beginning of their careers, for a larger public. Members of the jury were: Ágnes-Evelin KISPÁL, Éva KOZMA, Domokos VÁNCSA.

You can find previous edition of WORKING TITLE group exhibition 
here.

Organizers: MAGMA Contemporary Medium Association, Székely National Museum | Partner: Covasna County Council | Supporters: Municipality's Council of Sfântu Gheorghe, Bethlen Gábor Fund, National Cultural Fund of Hungary | Media partners:  transindex.ro, sepsiszentgyorgy.info, modernism.ro

Photo: MAGMA
További képek / Mai multe imagini / More images >>


 WORKING TITLE 2 // csoportos kiállítás 

 KIÁLLÍTÓK:  Tomas BACHOT (BE), Alexandru BOCA (RO), Rora BLUE (US), BORI Om (DE), 
Flaviu CACOVEANU (RO), Andreea CIOARĂ (RO), Galen GIBSON-CORNELL (US), 
GÁBOR Barna (RO), Mihaela HUDREA (RO), KICSINY Martha (UK), Bogdan-Ștefan MATEI (RO), 
PÓLYA Zsombor (HU), Valentino RUSSO (IT), Irina SPÎNU (RO)

MEGNYITÓ: KÁNYÁDI Iréne művészettörténész, 2018. július 6., péntek, 19 óra 
HELYSZÍN: MAGMA Kortárs Művészeti Kiállítótér
A kiállítás 2018. augusztus 19-ig látogatható, hétfő kivételével, naponta 11-19 óra között.

A
WORKING TITLE 2 csoportos kiállítás 35 év alatti, kortárs vizuális művészeknek kiírt pályázati felhívás eredménye. A felhívás és a kiállítás célja fiatal vizuális művészek/művészcsoportok bemutatkozására kínál lehetőséget, és egyben a pályájuk elején járó képzőművészek által aktuálisan felvetett kérdések, problémák, reflexiók, nézőpontok bemutatását teszi lehetővé egy szélesebb közönség számára. A zsűri tagjai: Kispál Ágnes-Evelin, Kozma Éva, Váncsa Domokos

A WORKING TITLE csoportos kiállítás első kiadása itt érhető el.

Szervezők: MAGMA Kortárs Közeg Egyesület, Székely Nemzeti Múzeum | Partner: Kovászna Megye Tanácsa | Támogatók: Sepsiszentgyörgy Megyei Jogú Város Tanácsa,  Bethlen Gábor Alap, Nemzeti Kulturális Alap | Média partnerek: transindex.ro, sepsiszentgyorgy.info, modernism.ro


 WORKING TITLE 2 // expoziție de grup 

 ARTIȘTI: Tomas BACHOT (BE), Alexandru BOCA (RO), Rora BLUE (US), BORI Om (DE), 
Flaviu CACOVEANU (RO), Andreea CIOARĂ (RO), Galen GIBSON-CORNELL (US), 
GÁBOR Barna (RO), Mihaela HUDREA (RO), KICSINY Martha (UK), Bogdan-Ștefan MATEI (RO), 
PÓLYA Zsombor (HU), Valentino RUSSO (IT), Irina SPÎNU (RO)

VERNISAJ: vineri, 06 iulie, 2018, orele 19:00 de istoricul de artă Iréne KÁNYÁDI,
Spațiul Expozițional de Artă Contemporană MAGMA
Expoziția poate fi vizitată până în 19 august 2018, în fiecare zi cu excepția zilei de luni, între orele 11-19.

Expoziția de grup WORKING TITLE 2 este rezultatul apelului pentru artiști vizuali contemporani sub 35 ani. Scopul apelului și expoziției este de a oferi posibilitate de prezentare pentru artiști/grupuri de artiști vizuali tineri. În același timp, expoziția oferă posibilitatea prezentării în fața unui public mai larg a problemelor, întrebărilor, reflexiilor, punctelor de vedere ridicate în mod actual de către proaspeții absolvenți, de artiștii plastici aflați la începutul carierei. Membrii juriului au fost: Ágnes-Evelin KISPÁL, Éva KOZMA, Domokos VÁNCSA. 

Prima ediție a expoziției de grup WORKING TITLE găsiți aici.

Organizatori: Asociația Medium Contemporan MAGMA, Muzeul Național Secuiesc | Partener: Consiliul Județean Covasna | Sponsori: Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe, Fondul Bethlen Gábor, Fondul Cultural Național al Ungariei | Parteneri media: transindex.ro, sepsiszentgyorgy.info, modernism.ro

ART INStITUt # 6 - INTERSECȚIA project

2018. Jul. 01.

versiunea română aici // for English click here

A MAGMA Kortárs Művészeti Kiállítótér bemutatja az INTERSECȚIA projektet, amely Emanuela Ascari kezdeményezéseként művészeknek és kutatóknak ad otthont egy vidéki környezetben a bodzafordulói Fenyősön. A projekt alapját képező célokról és gondolatokról Emanuela Ascari beszél, valamint az INTERSECȚIA egyik idei meghívott vendégművésze, Gedske Ramløv az általa követett diskurzus mentén ismerteti a rezidenciaprogram alatt megfogalmazódott gondolatait kutatásáról, a helyi kontextus feltérképezése tükrében.
A programhoz kapcsolódóan Gedske Ramløv két korábbi alkotását, a Terminator – studies for a topography of twilight zones, 2017, 12 darabból álló rajzsorozatot és a Præ-Locus physis. A ‘sound allegory’, 2014, videóművet tartalmazó stúdiókiállítást 2018. augusztus 19-ig, hétfő kivételével, naponta 11-19 óra között tekintheti meg a közönség.

Az eseményre 2018. július 27-én, pénteken, 19 órakor kerül sor a MAGMA Kortárs Művészeti Kiállítótér alagsorában az ART INStITUt – romániai művészeti intézmények, a kortárs művészet szolgálatában álló szervezetek bemutatása programsorozat – keretén belül.

www.intersectia.org // www.emanuelaascari.it // ramlov.tumblr.com

Photo: MAGMA & Emanuela Ascari
További képek / Mai multe imagini / More images >>

Spațiul Expozițional de Artă Contemporană MAGMA prezintă proiectul INTERSECȚIA, inițiat de artista Emanuela Ascari, un proiect care invită artiști și cercetători în mediul rural oferit de localitatea Brădet, în apropiere de Întorsura Buzăului.
Despre obiectivele și ideea care stau la baza proiectului va vorbi Emanuela Ascari, iar artista invitată Gedske Ramløv își va prezenta reflecțiile privind cercetările ei pe parcursul programului de rezidență, bazate pe explorarea contextului local, în cadrul discursului artistic care îi este specific.
Legat de eveniment, se deschide și o expoziție studio cu o selecție de două lucrări realizate anterior de Gedske Ramløv, și anume, o serie cu 12 desene Terminator – studies for a topography of twilight zones, din 2017 și un video intitulat  Præ-Locus physis. A ‘sound allegory’, din 2014. Aceasta poate fi vizitată zilnic, între orele 11-19, până în 19 august 2018, cu excepția zilei de luni.

Evenimentul va avea loc vineri, pe 27 iulie, a.c., de la orele 19 la subsolul MAGMA în cadrul programului ART INStITUt – serie de prezentare de instituții, organizaţii artistice de artă contemporană din România – iniţiat de Asociaţia Medium Conetmporan MAGMA, Sfântu Gheorghe.

www.intersectia.org // www.emanuelaascari.it // ramlov.tumblr.com 


The MAGMA Contemporary Art Space presents the INTERSECȚIA project, which, at the initiative of Emanuela Ascari, invites artists and researchers into a rural environment in Brădet, near Întorsura Buzăului, Romania. 
At the event Emanuela Ascari will present the purposes and ideas that serve at the basis of the project; one of the invited guest artists of the INTERSECȚIA project this year, Gedske Ramløv will expound on her ideas about her research during her residence programme, based on the exploration of the local context, within the artistic discourse followed by her.

The event will be accompanied by a studio exhibition presenting Gedske Ramløv’s two previous works, namely the drawing series consisting of 12 pieces entitled Terminator – studies for a topography of twilight zones, 2017, and the video work Præ-Locus physis. A ‘sound allegory’, 2014, which can be visited every day, except for Mondays and holidays, between 11 am and 7 pm, until 19 August 2018.

The event will take place in the basement of the MAGMA Contemporary Art Space on Friday, 27 July 2018, at 7 pm, within the framework of the ART INStITUt programme series presenting Romanian art institutions, contemporary art organizations.

www.intersectia.org // www.emanuelaascari.it // ramlov.tumblr.com

Nyitva
Deschis
Opening Hours

11:00-19:00

open icon

Hétfő és ünnepnapok kivételével naponta / în fiecare zi cu excepția zilei de luni și în zilele de sărbătoare / every day, except for Mondays and holidays

520008 - Sepsiszentgyörgy / Sf. Gheorghe, Szabadság tér / Piața Libertății nr. 2. sz., jud. Cov., RO

Tel: +40 728 638 400
Tel: +40 729 007 424
Skype ID: magmacm
Email: magma@maybe.ro


Newsletter

feliratkozás / abonare / subscribe


Következik
Upcoming
UrmeazăpulzArt 6

 DANIEL SPOERRI 
 
DIGESTING THE PAST ‒ Eat Art 
 and Object Art
  
exhibition and related events
Opening: 2018. 09. 13., 17:00
Ligetfalvi Gergely

 2018. 09. 14 - 11. 30. 


Graphic Art Biennial of Szeklerland
 Kamil Kocurek (PL)  
exhibition
Opening: 2018. 10. 13., 18:00
 2018. 10. 14 - 11. 11. 


 PRIMANIMA  
animációs filmek vetítése
 2018. 10. 24 - 27. 


 ***  
group exhibition
Opening: 2018. 11. 23., 19:00
 2018. 11. 24 - 2019. 01. 11. 


A programváltoztatás jogát fenntartjuk! / The program is subject to change without notice! / MAGMA își rezervă dreptul de a modifica programul fără notificări prealabile!


Archívum
Archive
Arhivă

2010 - 2018 >>>MAGMA Catalogs Collections 2010-2015


vimeo.com/magmacm/videosTel: +40 736 063 924
studio@magmacm.ro