Etno-pogányok: retorikai fogások a hálón innen és túl

May 21, 2012

I. S Z E M E I S Z T O S Z  M Ű H E L Y
Retorikai fogások a hálón innen és túl: etno-pogány rítusok és mítoszok
műhelybeszélgetés a magyar etno-pogányság diskurzusairól

Az előadások élő közvetítése 2012. május 22., kedd, 16:00–19:00

Előadások 
moderátor: Bakó Rozália Klára
16.00–16.10 Köszöntés, a műhelybeszélgetés megnyitása – Hubbes László-Attila
16.10–16.30 Bakó Rozália Klára: Online retorika mítoszon innen és túl
16.30–16.50 Csáji László Koppány: A New Age, a neopogányság és a keresztény megújulási mozgalmak eszmerendszereinek keveredése egyes új vallási mozgalmak jelképrendszerében és az internet szerepe közösség-konstrukciójukban
16.50–17.10 Endes Ábrahám Ibolya: A magyar etno-pogányok és a jobboldali eszmék
17.10–17.30 Gyöngyösi Csilla: A Krisztusban nincs zsidó és nincs görög. Evangélium kontra újpogányság
17.30–17.50 Schlezák Krisztina: Újtáltosság és az internet
17.50–18.10 Hubbes László-Attila: Lázadó ősök – pogány fiatalok? Magyar újpogány közösségek kommunikációs rítusai a világhálón

18.10–18.20 szünet

Vita
moderátor: Hubbes László-Attila
18.20–19.00 online műhelybeszélgetés a vitaindítóban felvetett, valamint az előadások kapcsán felmerülő kérdések mentén.

 

 

 

 

Photo: Magma

Vitaindító:
 Közép-Kelet-Európában, és közelebbről a Kárpát-medencében a kommunista rendszer bukása után, az utóbbi évtizedekben kezdett felerősödni a vallásosság. Különös figyelmet érdemelnek a főáramú egyházakon belüli vagy azokkal szembeforduló vallásos szabadúszók és kisközösségek, amelyek az őstörténet, a népi hagyományok felé forduló, azokból táplálkozó újpogány eszmeiséget vallják. Az etnikai jellegű újpogányság egyre nagyobb rokonszenvező tábort vonz magához, és jelenléte a társadalmi nyilvánosságban mind szembetűnőbb, áthatva a magyar politikai vagy a vallási közéletet. A kanonizált (hivatalos) nemzettörténeti diskurzusokat vitató alternatív narratívák vallásos retorikával ötvöződnek és tényleges vallási mozgalmakban, kisegyházakban életre kelő változatos mitológiákat eredményeznek. Magyar történelmi egyházak hagyományaiból építkezve vagy éppen a keresztény tanokkal szembeszállva táltosok és sámánok hirdetik az Arvisura, a Yotengrit, a Tamana és más mítoszok tanait. Az internet világában a kapuőrzés viszonylagos hiánya folytán (f)elszabaduló diskurzusok révén ezek a szubverzív, etnikai színezetű újpogány eszmék nemcsak gyorsabban és határtalanabbul terjednek, de folyamatosan keveredve egyre nagyobb vonzerővel bírnak a virtuális térben szocializálódó fiatalság körében.

 

Kérdések:
- Mennyire (azaz milyen vonatkozásokban) fonódik össze az újpogányság az internettel. Létfontosságú-e az internet az újpogány eszmék terjedésében, (tér)hódításában, népszerűségében? Cardone azt állította, hogy az apokalipticizmus szorosan függ az internettől, és a kettő összefüggéseit a közös szubverzív jelleg biztosítja. Az újpogány jelenségekre ugyanez elmondható. (-e?)
- Befolyásolja-e (és ha igen, hogyan, milyen mértékben) az internet az újpogány mozgalmak form(aliz)álódását, szerveződését, intézményesülését? Hogyan hatnak egymásra a reális társadalmi formációk és a virtuális személyközi hálózatok az újpogány mozgalmak viszonylatában?
- Milyen összefüggések tételezhetők a nemzeti jellegű újpogány mozgalmak és különböző politikai vagy ideológiai mozgalmak között – magyar, regionális és globális vonatkozásban?

A Skype-kapcsolatra épülő online műhelybeszélgetést a Sapientia EMTE Csíkszeredai Alkalmazott Társadalomtudományi Intézetének keretében működő Szemeisztosz Webszemiotikai és Online Kommunikációs Kutatócsoport (http://virtualteritas.-wordpress.com/) szervezi. A rendezvény interneten élő video-streaming közvetítésben követhető – a vita nyílt, így Skype (felhasználó név: semeistos) bejelentkezéssel kérdéseket is lehet intézni a résztvevőkhöz. 

 

Happy Holidays! ** Boldog ünnepeket! ** Sărbători fericite! **

MANIANIMAE // SZIRA Henrietta & SZÍJ Kamilla

Workshop // Idő és anyag // Timp şi materie

MO(NU)MENTS // Miklós ONUCSÁN

MADEinPARTIUM

ABC 80 // Cătălina NISTOR & Evelin MÁRTON

Workshop // Mögötte és alatta // Dincolo și dedesubt

SOLIDARIUM // ERHARDT Miklós works 2005-2015

Workshop // Valóság. Művészet. Játék. // Realitate. Artă. Joc.

MONOTREMU

NEVER ALONE /// B5 Studio, K'arte /// Tg.Mures, Marosvásárhely /// 03.09-04.10.2015

KaravanAct - utazó színházi fesztivál a MAGMÁBAN

Családban marad 4. / În familie 4. / Family Business 4.

SZABADSÁG // CONCEDIU

Csíki múzeumi táborozók a Magmában

Never Alone / Soha Egyedül / Niciodată singur

Múzeumok éjszakája / Noaptea muzeelor / Night of Museums

Workshop // Újraalkotott művek // Opere Recreate // Recreated Artworks

NEVER ALONE /// Muzeul Național de Artă Contemporană al României, București

1+1=? – Kultúrpuzzle // Ujvárossy László

2 %

Workshop // En détail

Give me five!

Kerekasztal-beszélgetés // Masă rotundă // Round Table

Kellemes húsvéti ünnepeket!

Rendhagyó filozófia óra // Oră de filosofie neconvențională // Unconventional Philosophy Class

Examples for Non-universal Chair // group exhibition

ÚJ MAGYAR MITOLÓGIA: a szakralizált őstörténet médiareprezentációi és rítusai // II. SZEMEISZTOSZ Konferencia

Képvadászat // Interaktív tárlatvezetés

'DREAMHUNTING' // Igor BUHAROV, Ivan BUHAROV & Vasile CROAT

A víz geometriája // PÉTER Ágnes