BARTHA József - Személyi / Buletin / ID card

Jun 05, 2012

versiunea română mai jos

A sepsiszentgyörgyi MAGMA Kortárs Művészeti Kiállítótér tisztelettel meghívja Önt 

BARTHA József

 SZEMÉLYI / Intervenciók 

című kiállításának megnyitójára 2012. június 08-án, pénteken, 19 órára.
A kiállítást Liviana DAN, a nagyszebeni Brukenthal Nemzeti Múzeum Kortárs Galériájának művészettörténésze, kurátora nyitja meg.

A kiállítás 2012. június 29-ig látogatható, hétfő kivételével, naponta 11-19 óra között.

Szervezők: Magma Kortárs Közeg Egyesület, Székely Nemzeti Múzeum Partner: Kovászna Megye Tanácsa Támogatók: Sepsiszentgyörgy Megyei Jogú Város Tanácsa, Sepsiszentgyörgy Székelyföld Kulturális és Ifjúsági Fővárosa, bioeel, Tega Rt., DOMO Retail RT, Agora Panzió Média partnerek: Háromszék, Székely Hírmondó, transindex.ro, sepsiszentgyorgy.info, kezdi.info, modernism.ro, Flash Art

A képek között

Az utóbbi évek képalkotó stratégiái és vizualitás kutatásai révén került az érdeklődés előterébe ismét a 80-as évek esztétikája. Újra felelevenedik a politikai témákat érintő művészi diskurzus. Az emlékezet, az identitás, a szubjektivitás narratív jellegűvé válnak. Perszonalizált érzékenységgel és érzékiséggel rendelkező konceptuális kommunikációs csoportként, megélt politikai tapasztalatokat hordozó előőrs-csapatként, a művész fizikai művészetet feltételez. A kifejezőeszközök áthatolhatósága azonban alacsony marad. Különleges érdeklődés mutatkozik az önmagukban semmitmondó, de az új konstrukciókban jelentőségteljessé váló elkoptatott vizuális formai mechanizmusok beépítése és leépítése iránt.

A nyers, konkrét megjelenítéseket, a valóság filmszerű befogadását, az idő politikai erődjét minden eszközzel meg kell védeni. Az utalás, a kollázs, a paratextus, a hipertextus, a metanyelv, az álidézet, az intertextualitás, a paródia, a játékos vagy ironikus kétértelműség nem csupán tranzitív konstrukciók voltak. Létezik egy vitathatatlan vizuális truizmusokkal teli diskurzív játék. Ehhez a törekvéshez mindig társult egy érzelmi összetevő. Nem túlzott hiúság, nem kollektív megszemélyesítés. A feszültség forrása a kísérleti jelleg, az új érzékenység, a személyes nyomok jegyzéke.

Dokumentumokból, fotókból, videókból, rögzített performanszokból, diavetítésekből álló válogatásával Bartha József a mindennapi életre és a publikus szférára ̶ az otthonra és a városi életre, a konyhai és a nemzeti szemiotikára ̶ összpontosító diskurzust teremt, szimbolikus narrativizmussá alakítva a véletlent, “a társadalmi problémák mindenhol veled vannak” - mintára.

Figyelemreméltóan robusztus a publikus és személyes szférák politikai lehetőségeinek tanulmányozása által, az identitás és a szubjektivitás megértésére irányuló kísérlet, mely a történelemnek és az emlékezetnek egy túlzottan árnyalt és néha bonyolult verzióját kínálja.

A differenciálás lehetőségei Bartha Józsefnél egyrészt elméleti irányból, másrészt egy személyes ‘over time' identitásból erednek.

Vizuális rendszer és reklámdesign, a konzervatív visszatérés a rendhez – ezekből áll össze Bartha Józsefnél a képek által strukturált kultúra. A konstrukció narratív marad. Az ábrázolás átlátható. A család, az ország, az esztétika történetének artikulációja nem tényhalmaz; egyetlen téma, tele igazságokkal a munkáról, családról, személyes kapcsolatokról, liberális politikáról, toxikus törvényekről, egy sok társadalmi erőt asszimiláló hatalomról. Komfort és ellenkomfort egyben.

Bartha József ‘az eszmék ügynökeként' működik, dokumentálva a kép és ennek a személyes és publikus funkciója iránti alapvető érdeklődését. Az ő személyes világában az idő láthatóvá válik, a szereplőknek mindig van egy második élete, a művész bármikor a szereplő helyébe léphet. A művészet a politikai és esztétikai vita katalizátoraként szolgál. Hangsúlyt fektet a demokrácia kutatására, teret adva a szociális üzenetnek és védve a másként gondolkodók jogait.

Bartha József rendelkezik az identitás uralásának képességével. Tulajdonképpen a folyékony, képlékeny, határokat nem ismerő identitás új fogalmát kontrollálja. Az identitás, az azonosság logikája kvalitatív, numerikus. A Leibniz-törvény egy vitatott fogalmat egy olyan tétellé alakít át, amely kulcsfontosságú a modernitás, a különbségek megértésében.

Bartha József anyja, Bori, és annak testvére, Teri, felesége, Zsuzsa, keresztanyja, Tünde, testvére, Sanyi és fia, Dani, Oliver Kielmayer kurátor, Remy Sumoah hip-hop művész, Bernády György és Emil Dandea, Marosvásárhely polgármesterei ugyanazokkal a történelmi gyökerekkel rendelkeznek a szociológiai és antropológiai diskurzusban, mint Feri (Rákóczi Ferenc fejedelem) és Misu (Vitéz Mihály fejedelem). Figyelemfelkeltő intimitás ez. Nincsenek felejtési balesetek, nincsenek olvasási balesetek, csak Bartha József életét és művészi gondolkodását meghatározó pillanatok vannak. A szociális és kulturális fejlődés még a nyugodt pihenőhelyet, a Kasseltől vagy Velencétől több ezer kilométerre levő borvizes helyet sem befolyásolja radikálisan . Az urbánus élet autonómiája kulcsfontosságú marad ezen szabad ‘privacy' számára.

A személyünkre vonatkozó információk kontrollja, a világról való információk kontrollja erőteljes emberi méltóságot implikál.

Bartha József a művészet autonómiáját fogalmazza meg a kontrollált terekkel szemben, a hivatalos és publikus állapotok humanizálását. Bartha József az élvezethez, az örömhöz, a szenvedélyhez való jogból a valóság, a mindennapi érzékelés esztétikai fogalmát alkotja meg.

Diskurzívan Bartha József és művészete szépen élnek.

 Liviana DAN

Spațiul Expozițional de Artă Contemporană MAGMA vă invită la vernisajul expoziției artistului

József BARTHA, intitulat

 BULETIN / Intervenții 

care va avea loc vineri, 08 iunie, 2012 la orele 19:00
cuvânt de deschidere Liviana DAN, istoric de artă și curator la Muzeul Național Brukenthal din Sibiu

Expoziția va fi deschisă până în 29 iunie, a.c. în fiecare zi cu excepția zilei de luni, între orele 11-19.

Organizatori: Asociația Medium Contemporan Magma, Muzeul Național Secuiesc Partener: Consiliul Județean Covasna Sponsori: Primăria Municipiului Sf. Gheorghe, Sfântu Gheorghe – Capitala Culturală și de Tineret a Ținutului Secuiesc, bioeel, Tega SA., DOMO Retail SA, Pensiunea Agora Parteneri media: Háromszék, Székely Hírmondó, transindex.ro, sepsiszentgyorgy.info, kezdi.info, modernism.ro, Flash Art

 

Intre imagini / Between the Pictures

Strategiile de imagine si studiile de vizualitate din ultimii ani au readus in discutie estetica anilor '80. Este reluat discursul artistic cu topica politica. Memoria, identitatea, subiectivitatea devin narative. Artistul asemenea unui grup conceptual de comunicare cu emotivitatea si senzorialitatea personalizate, un grup / reduta cu experiente politice traite, impune o arta fizica. Permeabilitatea mijloacelor de expresie ramine insa redusa. Exista un interes deosebit in montarea si demontarea unor mecanisme vizuale de forme uzate, care nu mai spun nimic luate in sine, dar care in noile montaje realizate devin semnificative.

Notatiile brute, concrete, receptarea cinematografica a realului, reduta politica a timpului trebuie aparate cu orice mijloace. Aluzia, colajul, paratextul, hipertextul, megalimbajul, pseudocitatul, intertextualitatea, parodia, ambiguitatea ludica ori ironica nu au fost doar constructii tranzitive. Exista un joc discursiv cu incontestabile truisme vizuale. Acest demers a fost mereu dublat de o componenta afectiva. Nu un exces de orgoliu, nu personificari colective. Tensiunea vine din practici experimentale, din noua sensibilitate, din agenda urmelor personale.

Cu o selectie de documente, fotografii, video, performante captate, proiectii, Josef Bartha genereaza un discurs centrat pe viata de zi cu zii si pe sfera publica / acasa – viata urbana, semiotica in bucatarie – semiotica de natiune / transformind intimplarea in narativism simbolic, dupa modelul, problemele sociale sint peste tot cu tine.

Ramine remarcabil de robusta incercarea de a intelege identitatea si subiectivitatea, explorind posibilitatiile politice din sferele publice si private si oferind o versiune excesiv de nuantata, uneori si complicata, de istorie si memorie.

Posibilitatiile de diferentiere vin la Josef Bartha atit dintr-o directie teoretica cit si dintr-o identitate personala ‘over time'.

Regim vizual si design de promovare, reintoarcerea conservatoare la ordine este pentru Josef Bartha cultura structurata de imagini. Constructia ramine narativa. Reprezentarea este transparenta. Articularea istoriei / de familie, de tara, de estetica / nu este un set de fapte; este un subiect unic umplut cu adevaruri despre munca, familie, relatii personale, politica liberala, legi toxice, o putere care asimileaza multe forte sociale. Confortul si anti confortul ca un concept.

Josef Bartha fuctioneaza ca un ‘agent al ideilor' documentind interesul lui esential pentru imagine si pentru functia ei privata si publica. In lumea lui in lumea lui privata timpul devine vizibil, personajele au mereu o a doua viata, artistul poate fi oricind in figura personajului. Arta serveste ca un catalizator al dezbaterii politice si estetice. Accentul este pus pe explorarea democratiei, facilitind mesajul social si protejind drepturile celor care nu sint de acord.

Josef Bartha are abilitatea de a controla identitatea. De fapt controleaza noua conceptie despre o identitate fluida, maleabila care nu cunoaste semnificatia frontierei. Logica identitatii este calitativa, numerica. Legea lui Leibniz transforma o notiune controversata intr-o teorema cruciala pentru intelegerea modernitatii, pentru intelegerea diferentelor.

Mama, Bori si sora ei Teri, sotia lui Josef Bartha, Zsuzsa si nasa lor Tunde, fratele Sonyi si fiul Dani, curatorul Oliver Kielmayer, artistul hip-hop Remy Sumoah, primarii orasului Tirgu Mures Gyorgy Bernady si Emil Dandea au aceleasi radacini istorice in discursul sociologic si antropologic ca Feri / printul Francisc Rakoczi / si Misu / voievodul Mihai Viteazul /. O intimitate care te face atent. Nu exista accidente de uitare, nu exista accidente de citire, exista doar momente care i-au marcat lui Josef Bartha viata si gindirea artistica.

Nici macar locul linistit, locul de odihna, locul cu apa minerala la mii de kilometri de Kassel ori de Venetia nu este profund afectat de dezvoltarea sociala si culturala. Autonomia vietii urbane ramine cruciala pentru acel ‘privacy' liber.

Controlul informatiei despre sine, controlul informatiei despre lume implica o demnitate umana puternica.

Josef Bartha articleaza autonomia artei fata de spatiile controlate, umanizarea starilor oficiale si publice. Josef Bartha face din dreptul la placere, la bucurie, la fervoare un concept de estetica a realitatii, de percepere a cotidianului.

Discursiv Josef Bartha si arta lui traiesc frumos.

Liviana DAN

Photos: Magma  

Happy Holidays! ** Boldog ünnepeket! ** Sărbători fericite! **

MANIANIMAE // SZIRA Henrietta & SZÍJ Kamilla

Workshop // Idő és anyag // Timp şi materie

MO(NU)MENTS // Miklós ONUCSÁN

MADEinPARTIUM

ABC 80 // Cătălina NISTOR & Evelin MÁRTON

Workshop // Mögötte és alatta // Dincolo și dedesubt

SOLIDARIUM // ERHARDT Miklós works 2005-2015

Workshop // Valóság. Művészet. Játék. // Realitate. Artă. Joc.

MONOTREMU

NEVER ALONE /// B5 Studio, K'arte /// Tg.Mures, Marosvásárhely /// 03.09-04.10.2015

KaravanAct - utazó színházi fesztivál a MAGMÁBAN

Családban marad 4. / În familie 4. / Family Business 4.

SZABADSÁG // CONCEDIU

Csíki múzeumi táborozók a Magmában

Never Alone / Soha Egyedül / Niciodată singur

Múzeumok éjszakája / Noaptea muzeelor / Night of Museums

Workshop // Újraalkotott művek // Opere Recreate // Recreated Artworks

NEVER ALONE /// Muzeul Național de Artă Contemporană al României, București

1+1=? – Kultúrpuzzle // Ujvárossy László

2 %

Workshop // En détail

Give me five!

Kerekasztal-beszélgetés // Masă rotundă // Round Table

Kellemes húsvéti ünnepeket!

Rendhagyó filozófia óra // Oră de filosofie neconvențională // Unconventional Philosophy Class

Examples for Non-universal Chair // group exhibition

ÚJ MAGYAR MITOLÓGIA: a szakralizált őstörténet médiareprezentációi és rítusai // II. SZEMEISZTOSZ Konferencia

Képvadászat // Interaktív tárlatvezetés

'DREAMHUNTING' // Igor BUHAROV, Ivan BUHAROV & Vasile CROAT

A víz geometriája // PÉTER Ágnes