APPROACHING ZERO // Magda CSUTAK

Aug 26, 2014

versiunea română aici // Deutsche Version // for english click here

MEGHOSSZABBÍTVA OKTÓBER 19-IG!
A NULLA MEGKÖZELÍTÉSE
CSUTAK Magda egyéni kiállítása

MEGNYITÓ:
2014. szeptember 11., csütörtök, 17 óra
Megnyitóbeszédet mond BEKE László, művészettörténész
Kurátor: CSUTAK Magda és SZŐKE Annamária, művészettörténész

2014. szeptember 12., péntek, 15 óra: Kerekasztal-beszélgetés CSUTAK Magda munkásságához kapcsolódóan. Résztvevők: CSUTAK Magda, SZŐKE Annamária művészettörténész, BEKE László művészettörténész, KOLLÁTH Zoltán asztrofizikus, UNGVÁRI ZRÍNYI Imre filozófus és a beszélgetés moderátora IVÁCSON András Áron, antropológus.

2014. szeptember 13., szombat, 15 óra: Tárlatvezetés CSUTAK Magda képzőművésszel.


 A kiállítás 2014. október 12-ig látogatható, hétfő kivételével, naponta 11-19 óra között. A belépés ingyenes.

CSUTAK Magda szabadfoglalkozású képzőművész 1945-ben született Erdélyben, Sepsiszentgyörgyön. Érdeklődése középpontjában a kép és a leképezés áll. Az anyag médiális szerepét a megismerési folyamatban és előreláthatatlan fejlődését a kommunikációban meghatározónak tartja. Képkonstrukcióit olyan anyagokból építi fel, amelyek egyben a művek alaptémáját is megadják. Az egyik legtökéletesebb forma, az ellipszis – a nulla (az úgynevezett „semmi”) jelenti számára,  az anyag közvetítése révén - a megismerhető világ folyamatosan mozgó határát. 1977 óta Bécsben él.
Bővebben:
www.magdacsutak.at

Az esemény része a pulzArt2 kortárs összművészeti fesztivál programsorozatnak.

 

 

 


Megnyitó / Vernisaj / Opening

Kerekasztal-beszélgetés / 
Masă rotundă / Round table

Tárlatvezetés / Ghidaj / Guided tour
Photo: MAGMA

EXPOZIŢIE PRELUNGIT PÂNĂ LA 19 OCTOMBRIE!
TINZÎND SPRE ZERO
Magda CSUTAK // expoziţie personală

Vernisaj: 11 septembrie, 2014, orele 17
Cuvânt de deschidere: László BEKE, istoric de artă
Curator: Magda CSUTAK şi Annamária SZŐKE, istoric de artă


12. septembrie a.c., orele 15: Masă rotundă /în limba maghiară/. Participanți: Magda CSUTAK, Annamária SZŐKE istoric de artă, László BEKE istoric de artă, Zoltán KOLLÁTH astrofizic, Imre UNGVÁRI ZRÍNYI filozof şi moderatorul discuţiei András Áron IVÁCSON, antropolog.

13. septembrie a.c., orele 15: Tur ghidat cu artista Magda CSUTAK /în limba maghiară/.

Expoziția va fi deschisă până în 12 octombrie a.c., în fiecare zi cu excepția zilei de luni, între orele 11-19.
Evenimentul face parte din programul
Festivalului de arte contemporane pulzArt 2. 

Magda Csutak, arist liber profesionist, este născută în anul 1945 în Transilvania, la Sfântu Gheorghe. Interesul ei se focalizează asupra imaginii şi a reprezentării. Consideră  rolul medial al materiei în procesul de cunoaştere şi evoluţia ei inprevizibilă în comunicare, ca fiind determinante.  Îşi construieşte structurile vizuale din materiale care definesc totodată şi tema de bază a operelor. Una dintre formele cu cea mai desăvârşită perfecţiune, elipsa – zeroul (aşanumitul “nimic”) reprezintă pentru ea, prin medierea materialului, limita în continuă mişcare a universului cognoscibil. Din 1977 trăieşte la Viena.
Mai pe larg:
www.magdacsutak.at 


AUSSTELLUNG BIS ZUM 9. OKTOBER VERLÄNGERT!
DIE ANNÄHERUNG AN DIE NULL
Magda CSUTAK // Einzelausstellung

Eröffnung:
Donnerstag, der 11. September 2014, 17 Uhr
Eröffnungsrede von László BEKE, Kunsthistoriker
Kuratorinnen: Magda CSUTAK und Annamária SZŐKE, Kunsthistoriker

Öffnungszeiten: 12. September – 12. Oktober 2014., außer montags und an Feiertagen zwischen 11 und 19 Stunden. Der Eintritt ist frei.

Die freischaffende bildende Künstlerin Magda CSUTAK ist in 1945 in Siebenbürgen (Rumänien) geboren. Im Mittelpunkt ihres Interesses steht die Frage nach den Zusammenhängen von Bild-Abbild. Die mediale Rolle der Materie im Erkenntnis- und unabsehbarem Entwicklungsprozess auf der Kommunikationsebene ist für sie determinierend. Ihre Bildkonstruktionen baut sie mit Materialien die gleichzeitig die Werkgrundthemen angeben. Durch die Vermittlung der Materie findet sie die perfekte Form in der Ellipse, der Null (im sogenannten „Nichts“) und damit die ständig sich bewegende, erkennbare Weltgrenze. Seit 1977 lebt sie in Wien. 
Mehr Details:
www.magdacsutak.at 


EXHIBITION EXTENDED UNTIL 19 OCTOBER!
APPROACHING ZERO

​Magda CSUTAK // Solo Exhibition

Opening: 11. September, 2014., 17:00
Opening speech by: László BEKE, art historian
Curator: Magda CSUTAK & Annamária SZŐKE

On view from 12. September until 12. October, daily except Mondays and holidays, from 11 a.m. till 7 p.m. Admission is free.

Free-lance artist Magda CSUTAK was born in Transylvania (Romania) in 1945. Her main focus of interest is the question of the relationship between picture – image. She sees material as deterministic in cognitive processes as well as in unforeseeable developments on the communications level. The materials used by her to construct her pictures simultaneously represent her works´ essential theme. Through the agency of material she finds the perfect form in the ellipsis, in zero (so called “nothingness”) and thus the constantly moving perceptible world boundary. She has been living in Vienna since 1977.
More details:
www.magdacsutak.at

Happy Holidays! ** Boldog ünnepeket! ** Sărbători fericite! **

MANIANIMAE // SZIRA Henrietta & SZÍJ Kamilla

Workshop // Idő és anyag // Timp şi materie

MO(NU)MENTS // Miklós ONUCSÁN

MADEinPARTIUM

ABC 80 // Cătălina NISTOR & Evelin MÁRTON

Workshop // Mögötte és alatta // Dincolo și dedesubt

SOLIDARIUM // ERHARDT Miklós works 2005-2015

Workshop // Valóság. Művészet. Játék. // Realitate. Artă. Joc.

MONOTREMU

NEVER ALONE /// B5 Studio, K'arte /// Tg.Mures, Marosvásárhely /// 03.09-04.10.2015

KaravanAct - utazó színházi fesztivál a MAGMÁBAN

Családban marad 4. / În familie 4. / Family Business 4.

SZABADSÁG // CONCEDIU

Csíki múzeumi táborozók a Magmában

Never Alone / Soha Egyedül / Niciodată singur

Múzeumok éjszakája / Noaptea muzeelor / Night of Museums

Workshop // Újraalkotott művek // Opere Recreate // Recreated Artworks

NEVER ALONE /// Muzeul Național de Artă Contemporană al României, București

1+1=? – Kultúrpuzzle // Ujvárossy László

2 %

Workshop // En détail

Give me five!

Kerekasztal-beszélgetés // Masă rotundă // Round Table

Kellemes húsvéti ünnepeket!

Rendhagyó filozófia óra // Oră de filosofie neconvențională // Unconventional Philosophy Class

Examples for Non-universal Chair // group exhibition

ÚJ MAGYAR MITOLÓGIA: a szakralizált őstörténet médiareprezentációi és rítusai // II. SZEMEISZTOSZ Konferencia

Képvadászat // Interaktív tárlatvezetés

'DREAMHUNTING' // Igor BUHAROV, Ivan BUHAROV & Vasile CROAT

A víz geometriája // PÉTER Ágnes