Never Alone / Soha Egyedül / Niciodată singur

Jun 23, 2015

magyar verzió itt / versiunea română aici


Opening: June 26, 2015, 19.00, at MAGMA Contemporary Art Space, Sf. Gheorghe
Exhibiting artists: Irina BUCAN BOTEA, Simion CERNICA, Ioana COJOCARIU, Csaba CSIKI, Tatiana FIODOROVA, Ciprian HOMORODEAN, István LÁSZLÓ, Tibor Karoly LIŢIU, Xandra POPESCU şi Larisa CRUNŢEANU, Domokos VÁNCSA, Szabolcs VERES

The exhibition gathers several Romanian artists living abroad, who reflect upon the condition of being an emigrant through various artistic practices. The collection of artworks intends to provide a narrative record of the actual situation, where the involved artists describe this special condition, while contributing directly to it with their own specific cultural and emotional background.
Migration recreates / alters social borders (in Romania and worldwide), it influences both political and economic discourses. At the same time, it has an impact on artistic production by generating new physical and ideological experiences, leading to a recontextualization of identity which affects one's   relations to others but also to his / her own self.
The exhibiting artists try to break the trivial condition of being an emigrant through their artworks. They take a look at their own status from an external point of view, they transform it into the condition of the spectator, which implies that they are able to overcome stereotypes and prejudices, and to treat them with irony and great humor.

Curators: the artistic duo Monotremu and visual artists & curators from MAGMA Contemporary Art Space
On view: 27.06 – 24.07.2015, every day, except for Mondays and holidays, between 11:00-19:00
Photo: MAGMA

"Niciodată singur / Never alone" - unul dintre proiectele selectate în cadrul Apelului de proiecte MNAC 2015-2016Proiect cultural co-finanţat de Administraţia Fondului Cultural Naţional.
"Soha Egyedül / Never Alone” – projekt és kiállítás sorozat, a MNAC 2015-2016-os kiállítási évad felhívására beérkezett pályázat, mely az AFCN – Nemzeti Kulturális Alap Adminisztrációja által támogatott projekt.
“Niciodată singur / Never Alone” – Selected project from the Open Call from the 2015-2016 MNAC exhibitions program. Project co-funded by the AFCN – Administraţia Fondului Cultural Naţional.


Megnyitó: 2015. június 26., péntek, 19 óra, MAGMA Kortárs Művészeti Kiállítótér, Sepsiszentgyörgy
Kiállító művészek: Irina BUCAN BOTEA, Simion CERNICA, Ioana COJOCARIU, CSIKI Csaba, Tatiana FIODOROVA, Ciprian HOMORODEAN, István LÁSZLÓ, Tibor Karoly LIŢIU, Xandra POPESCU şi Larisa CRUNŢEANU, VÁNCSA Domokos, VERES Szabolcs

A kiállítás olyan romániai származású, külföldön élő művészeket mutat be, akik különböző művészi eszközökkel az emigráns-létre reflektálnak. A műalkotások a korállapot dokumentálására törekszenek: a kiállító művészek egy narratív beszámolót nyújtanak erről a különleges lét-állapotról, amelyhez ők maguk is közvetlenül hozzájárulnak saját kulturális és érzelmi hátterükkel. 
A kivándorlás jelensége megváltoztatja/újraalkotja a társadalmi határokat (Románián belül és világszerte), befolyásolja a politikai és gazdasági diskurzusokat. Ugyanakkor, a művészi alkotási folyamatokra is nagy hatással van, ugyanis új fizikai és ideológiai tapasztalatokat szül, és az identitás kérdését is új kontextusba helyezi, ezáltal határozva meg mind a társadalomhoz mind önmagunkhoz való viszonyunkat.
Az alkotás folyamatában a művészek felülemelkednek hétköznapi emigráns-létükön és külső nézőpontból reflektálnak erre a helyzetre/létállapotra, ezáltal megteremtve a lehetőséget arra, hogy kilépjenek a megszokott sztereotípiák és az előítéletek köréből, illetve, hogy iróniával és humorral közelítsenek ezek felé.

Kurátor: a Monotremu művészpáros és a MAGMA Kortárs Művészeti Kiállítótér művész-kurátor párosa
Kiállítás időtartama: 2015.06.27. – 07.24., hétfő és ünnepnapok kivételével, naponta 11-19 óra között.


Vernisaj: 26 iunie 2015, ora 19:00 la Spațiul Expozițional de Artă Contemporană MAGMA, Sf. Gheorghe
Artişti: Irina BUCAN BOTEA, Simion CERNICA, Ioana COJOCARIU, Csaba CSIKI, Tatiana FIODOROVA, Ciprian HOMORODEAN, István LÁSZLÓ, Tibor Karoly LIŢIU, Xandra POPESCU şi Larisa CRUNŢEANU, Domokos VÁNCSA, Szabolcs VERES

Expoziţia reunește mai mulţi artişti români stabiliţi în afara ţării, care reflectă divers, prin diferite practici artistice, condiţia de emigrant. Colecţia de lucrări îşi doreşte să fie consemnarea unei situaţii de fapt,  în care artiştii implicaţi descriu narativ această condiţie cu statut aparte, la care contribuie în mod direct cu un bagaj cultural şi emoţional concret.
Dacă migraţia recreează/alterează graniţele sociale (autohtone sau din lume), influenţând atât discursurile politice cât şi economice, ele influenţează producţia artistică deopotrivă, generând noi experienţe de ordin fizic şi ideologic şi o recontextualizare identitară ce afectează atât relaţiile cu ceilalţi, cât şi cu sine.
Prin lucrările lor, artiştii evadează din poziţia minoră şi rolul de emigrant, ridicându-se deasupra lor sau transformând această condiţie într-una de observator în care, implicit, se află şi posibilitatea de a ieşi din stereotipuri şi prejudecăţi, tratându-le cu ironie şi mult umor.

Curator: duo-ul artistic Monotremu şi artiştii-curatori ai Spațiului Expozițional de Artă Contemporană MAGMA
Perioada expunerii: 27.06 – 24.07.2015, în fiecare zi cu excepția zilei de luni și de sărbători, între orele 11-19.

Dupa deschiderea expoziţiei /de la ora 19:40/ seria întâlnirilor şi dialogurilor din cadrul proiectului Niciodată Singur continuă cu un eveniment având-o ca invitată pe artista
Irina BUCAN BOTEA
Aceste întâlniri îşi propun prezentarea artiştilor implicaţi în acest proiect itinerant, precum şi o aprofundare a temei emigrării şi felul în care se reflectă în practicile artistice a celor care trăiesc această experienţă.


Irina BUCAN BOTEA este artist vizual şi pedagog. Printr-o metodologie artistică ce combină strategii de reconstituire, audiţii simulate, elemente de cinema directe şi de cinéma vérité, Irina chestionează în mod constant ideile politico-sociale dominante, centralizând acţiunea umană în dispozitive pline de semnificaţii.
Expoziţiile sale recente includ: Rotterdam International Film Festival 2015, EMAF festival (Osnabruck), Film Society Lincoln Center (NY), ThreeWalls (Chicago), Bienala de la Veneţia, New Museum (NY), National Gallery Jeu de Paume (Paris), Reina Sofia (Madrid), MNAC (Bucureşti), Pompidou Center (Paris), MUSAC (Museum of Contemporary Art of Castilia and Leon), Center for Contemporary Art Ujazdowki Castle (Warsaw). Premii: Nominalizare “Best time-based show” în 2014 de către Asociaţia Criticilor de Artă din Statele Unite,  premiul al 3-lea la Visual Artists Award (USA) pentru artiste excepţionale.

Happy Holidays! ** Boldog ünnepeket! ** Sărbători fericite! **

MANIANIMAE // SZIRA Henrietta & SZÍJ Kamilla

Workshop // Idő és anyag // Timp şi materie

MO(NU)MENTS // Miklós ONUCSÁN

MADEinPARTIUM

ABC 80 // Cătălina NISTOR & Evelin MÁRTON

Workshop // Mögötte és alatta // Dincolo și dedesubt

SOLIDARIUM // ERHARDT Miklós works 2005-2015

Workshop // Valóság. Művészet. Játék. // Realitate. Artă. Joc.

MONOTREMU

NEVER ALONE /// B5 Studio, K'arte /// Tg.Mures, Marosvásárhely /// 03.09-04.10.2015

KaravanAct - utazó színházi fesztivál a MAGMÁBAN

Családban marad 4. / În familie 4. / Family Business 4.

SZABADSÁG // CONCEDIU

Csíki múzeumi táborozók a Magmában

Never Alone / Soha Egyedül / Niciodată singur

Múzeumok éjszakája / Noaptea muzeelor / Night of Museums

Workshop // Újraalkotott művek // Opere Recreate // Recreated Artworks

NEVER ALONE /// Muzeul Național de Artă Contemporană al României, București

1+1=? – Kultúrpuzzle // Ujvárossy László

2 %

Workshop // En détail

Give me five!

Kerekasztal-beszélgetés // Masă rotundă // Round Table

Kellemes húsvéti ünnepeket!

Rendhagyó filozófia óra // Oră de filosofie neconvențională // Unconventional Philosophy Class

Examples for Non-universal Chair // group exhibition

ÚJ MAGYAR MITOLÓGIA: a szakralizált őstörténet médiareprezentációi és rítusai // II. SZEMEISZTOSZ Konferencia

Képvadászat // Interaktív tárlatvezetés

'DREAMHUNTING' // Igor BUHAROV, Ivan BUHAROV & Vasile CROAT

A víz geometriája // PÉTER Ágnes