MANIANIMAE // SZIRA Henrietta & SZÍJ Kamilla

Dec 04, 2015

versiunea română aici / for english please click here


  MEGHOSSZABBÍTVA JANUÁR 17-IG! 

MANIANIMAE // Testet öltött mániák
SZIRA Henrietta és SZÍJ Kamilla kiállítása

MEGNYITÓ: 2015. december 10., csütörtök, 18 óra
Megnyitóbeszédet mond Kopeczky Róna, művészettörténész, kurátor
A tárlat 2016. január 10-ig látogatható, hétfő kivételével, naponta 11-19 óra között

Az esemény része a pulzArt3 kortárs összművészeti fesztiválnak.

A mánia egy belső válasz a külvilágra, probléma feloldási kísérlet. Ezt a sokféleképpen értett, pozitív és negatív felhanggal egyaránt gyakran használt fogalmat mindketten saját értelmezésünkben vizsgáljuk.
Közös kiindulópontként, közös nevezőként a mániát egy olyan ismétlődő, meditatív folyamatként értelmezzük, ahol nem az automatizmus, hanem az előre kigondolt rendszer az irányadó. Ebben a rendszerben a munka készítése során egy választott alapelemből átlátható struktúra jön létre.
A kiállításon fontos tényező még az egymás munkáira reflektálás és az interaktivitás. A mániás cselekedet természetéből adódóan magányos, intim, elszigetelt. Ezt mi szeretnénk feloldani, és a közönséget is bevonni a saját belső folyamatainkba.
A kiállított munkáink és a hozzájuk kapcsolódó műhelymunka nem válik szét, egységet képez a térben, közösségi interaktív térré alakítva azt. 

Szíj Kamilla, Szira Henrietta

 

 

 


Photo: MAGMA

 EXPOZIŢIE PRELUNGIT PÂNĂ LA 17 IANUARIE! 

MANIANIMAE // Obsesii întruchipate
Henrietta SZIRA & Kamilla SZÍJ // expoziţie

Vernisaj: 10 decembrie, 2015, orele 18
Cuvânt de deschidere: Róna KOPECZKY, istoric de artă, curator
Expoziția va fi deschisă până în 10 ianuarie, 2016 în fiecare zi cu excepția zilei de luni, între orele 11-19.

Expoziţia face parte din programul Festivalului de Arte Contemporane pulzArt3

Obsesia este un răspuns interior la lumea exterioară, o tentativă de rezolvare a problemelor. Investigăm amândoi în propria noastră interpretare această noțiune înțeleasă în numeroase feluri, des folosită atât cu tentă pozitivă, cât și negativă. 
Ca punct de plecare comun, ca numitor comun, definim obsesia ca un proces repetitiv, meditativ, în care nu se aplică automatismul, ci sistemul preconceput. În acest sistem, pe parcursul realizării lucrării, dintr-un element de bază ales, se creează o structură transparentă.
Un factor important în cadrul expoziției mai este reflectarea asupra lucrărilor celuilalt și interactivitatea. Acțiunea obsesivă este prin natura ei singuratică, intimă, izolată. Noi încercăm să găsim o soluție la această problemă și să implicăm și publicul în procesele noastre interioare.
Lucrările expuse și activitatea de atelier legată de acestea nu se despart, ele formează o unitate în spațiu, transformându-l într-un spațiu comunitar interactiv.

Kamilla Szíj, Henrietta Szira

/////////////////////////////////////////////////////////

 EXHIBITION EXTENDED UNTIL 17 JANUARY! 

MANIANIMAE // Embodied Obsessions
Henrietta SZIRA & Kamilla SZÍJ exhibition

Opening: 10.12.2015, 18h
Opening speech by: Róna KOPECZKY, art historian, curator
On view 11.12.2015 – 10.01.2016, every day, except for Mondays and holidays, between 11:00-19:00

The event is part of the pulzArt3 Contemporary Art Festival program series.

Obsession is an inner response to the outer world, a problem solving attempt. We both examine this notion, understood in many ways, often used with both positive and negative overtones, in our own interpretations.
As a common starting point, as a common denominator, we interpret obsession as a repetitive and meditative process where the preconceived system applies rather than automatism. In this system, in the process of creation, out of a chosen element a transparent structure is formed.
An important factor within the framework of the exhibition is interactivity and reflecting on each other’s work. Obsessive action is by nature lonely, intimate and isolated. This is what we wish to dissolve and to involve the public in our own inner processes.
Our exhibited artworks and the workshop related to them are in close connection, they form a unity in space, transforming it into an interactive community space.

Kamilla Szíj, Henrietta Szira


Szervező / Organizator / Organizer: MAGMA Kortárs Közeg Egyesület Partnerek / Partener / Partners: Kovászna Megye Tanácsa, Székely Nemzeti Múzeum Támogatók / Sponsori / Supporters: Bethlen Gábor Alap, Sepsiszentgyörgy Megyei Jogú Város Tanácsa, Sepsiszentgyörgy Székelyföld Kulturális Fővárosa  Média partnerek / Parteneri media / Media Partners: Háromszék, Székely Hírmondó, transindex.ro, sepsiszentgyorgy.info, kezdi.info, modernism.ro, Várad folyóirat

Special thanks to / Külön köszönet / Mulţumiri: Fekete Tibor, Gáspár Zsolt, Tasnádi Miklós

Happy Holidays! ** Boldog ünnepeket! ** Sărbători fericite! **

MANIANIMAE // SZIRA Henrietta & SZÍJ Kamilla

Workshop // Idő és anyag // Timp şi materie

MO(NU)MENTS // Miklós ONUCSÁN

MADEinPARTIUM

ABC 80 // Cătălina NISTOR & Evelin MÁRTON

Workshop // Mögötte és alatta // Dincolo și dedesubt

SOLIDARIUM // ERHARDT Miklós works 2005-2015

Workshop // Valóság. Művészet. Játék. // Realitate. Artă. Joc.

MONOTREMU

NEVER ALONE /// B5 Studio, K'arte /// Tg.Mures, Marosvásárhely /// 03.09-04.10.2015

KaravanAct - utazó színházi fesztivál a MAGMÁBAN

Családban marad 4. / În familie 4. / Family Business 4.

SZABADSÁG // CONCEDIU

Csíki múzeumi táborozók a Magmában

Never Alone / Soha Egyedül / Niciodată singur

Múzeumok éjszakája / Noaptea muzeelor / Night of Museums

Workshop // Újraalkotott művek // Opere Recreate // Recreated Artworks

NEVER ALONE /// Muzeul Național de Artă Contemporană al României, București

1+1=? – Kultúrpuzzle // Ujvárossy László

2 %

Workshop // En détail

Give me five!

Kerekasztal-beszélgetés // Masă rotundă // Round Table

Kellemes húsvéti ünnepeket!

Rendhagyó filozófia óra // Oră de filosofie neconvențională // Unconventional Philosophy Class

Examples for Non-universal Chair // group exhibition

ÚJ MAGYAR MITOLÓGIA: a szakralizált őstörténet médiareprezentációi és rítusai // II. SZEMEISZTOSZ Konferencia

Képvadászat // Interaktív tárlatvezetés

'DREAMHUNTING' // Igor BUHAROV, Ivan BUHAROV & Vasile CROAT

A víz geometriája // PÉTER Ágnes