< AMONG POLES > PÓLUSOK KÖZT > ÎNTRE POLI >

May 07, 2018

magyar verzió itt / versiunea română aici

EXHIBITION EXTENDED UNTIL 29 JUNE!
< AMONG POLES >
group exhibition

ARTISTS: < Răzvan ANTON & MIKLÓSI Dénes > < BARTHA József > < Alexandra CROITORU > < FERENCZ S. Apor > < MARTINI Yvette > < MONOTREMU > < Ciprian MUREȘAN > < Cătălina NISTOR >

CURATORS: Ágnes-Evelin KISPÁL & Attila KISPÁL
OPENING: Wednesday, 09 May 2018
VENUE: MAGMA Contemporary Art Space
ON VIEW: 09.05. – 29.06.2018, every day except for Mondays and holidays, between 11-19h

The artists of the exhibition work around the issues of slipping into extremities, and polarisation. They respond to the current state of the world according to which people are continuously invited to place themselves into the gravitational field of certain extremities, to fall into one of them, to let go of the myth of the “middle course”. A life dependant on such antagonisms – as these antagonisms are artificially created –, is always liable to the dangers of slipping away, of trauma,or it can end up on an orbit whose route no one knows.

The group exhibition involves installations, photo and video pieces, respectively intermedia works that draw the contours of these polarities. The invited artists approach the problem from an economic, political, and social perspective, not forgetting the topics of identity and gender either. 

The exhibition is part of the REFLEX 4 International Theatre Festival program.

Organizers: MAGMA Contemporary Medium Association, Székely National Museum | Partners: Covasna County Council, Tamási Áron Theatre | Supporters: Municipality's Council of Sfântu Gheorghe, Bethlen Gábor Fund, National Cultural Fund of Hungary, Democratic Alliance of Hungarians in Romania and Communitas Foundation | Media partners: Háromszék, Székely Hírmondó, transindex.ro, sepsiszentgyorgy.info, kezdi.info, modernism.ro


Photo: MAGMA
További képek / Mai multe imagini / More images >>

MEGHOSSZABBÍTVA JÚNIUS 29-IG!
< PÓLUSOK KÖZT >
csoportos kiállítás

KIÁLLÍTÓ MŰVÉSZEK: < Răzvan ANTON & MIKLÓSI Dénes > < BARTHA József > < Alexandra CROITORU > < FERENCZ S. Apor > < MARTINI Yvette > < MONOTREMU > < Ciprian MUREȘAN > < Cătălina NISTOR >

KURÁTOR: KISPÁL Ágnes-Evelin & KISPÁL Attila
MEGNYITÓ:  2018. május 9., szerda, 19 óra 
HELYSZÍN: MAGMA Kortárs Művészeti Kiállítótér
A kiállítás 2018. május 10-től június 29-ig látogatható, hétfő kivételével, naponta 11-19 óra között.

A kiállításon részt vevő művészek a szélsőségekbe csúszás, a polarizálódás problematikáját járják körül. Arra a világhelyzetre reagálnak, amely folyamatosan meghívja a ma emberét, hogy elhelyezze magát valamely szélsőség gravitációs mezejében, csapódjon valamelyik véglethez, s felejtse el a  „középút” mítoszát. Az ilyen ellentétpárokon függő élet – minthogy ezen ellentétek mesterséges kreációk –, folyamatosan ki van téve az elcsúszás, a megrázkódtatás veszélyének, olyan pályára kerülhet, amelynek ívét senki nem láthatja előre.

A csoportos kiállítás olyan installációkat, fotó- és videómunkákat, illetve intermédiás alkotásokat foglal magába, amelyek ezen polaritások kontúrjait rajzolják meg. A meghívott művek gazdasági, politikai, szociális nézőpontból közelítik meg a problémát, nem mellőzve az identitás, a gender témaköreit sem.

A kiállítás a REFLEX 4 Nemzetközi Színházi Fesztivál kísérőrendezvénye.

Szervezők: MAGMA Kortárs Közeg Egyesület, Székely Nemzeti Múzeum | Partner: Kovászna Megye Tanácsa, Tamási Áron Színház | Támogatók: Sepsiszentgyörgy Megyei Jogú Város Tanácsa,  Bethlen Gábor Alap, Nemzeti Kulturális Alap, Romániai Magyar Demokrata Szövetséget és Communitas Alapítvány | Média partnerek: Háromszék, Székely Hírmondó, Várad folyóirat, transindex.ro, sepsiszentgyorgy.info, modernism.ro 


EXPOZIŢIE PRELUNGIT PÂNĂ LA 29 IUNIE!
 < ÎNTRE POLI > 
expoziție de grup

ARTIȘTI: < Răzvan ANTON & MIKLÓSI Dénes > < BARTHA József > < Alexandra CROITORU > < FERENCZ S. Apor > < MARTINI Yvette > < MONOTREMU > < Ciprian MUREȘAN > < Cătălina NISTOR >

CURATORI: Ágnes-Evelin KISPÁL & Attila KISPÁL
VERNISAJ: miercuri, 09 mai, 2018, orele 19:00
Spațiul Expozițional de Artă Contemporană MAGMA
Expoziția poate fi vizitată până în 29 iunie 2018, în fiecare zi cu excepția zilei de luni, între orele 11-19.

În ultimul timp resimţim din ce în ce mai mult manifestările polarizării şi intensele sale consecinţe. De multe ori suntem nevoiți să ne poziţionăm, să manevrăm între poli și interese opuse, dezminţind iluzia neutralității, a poziționării „la mijloc“. Deşi viaţa noastră cotidiană este construită pe aceste perechi de antiteze, artificial create, ele ne pot clătina, aşezându-ne pe orbite imprevizibile.
Expoziţia colectivă include prezentarea unor instalaţii, lucrări foto sau video şi opere interdisciplinare, care conturează această situaţie intermediară în care ne regăsim azi. Lucrările selectate abordează ideea supusă dezbaterii prin intermediul unor teme economice, politice, sociale sau prin problema identităţii de gen ...

Expoziția face parte din programul Festivalului Internațional de Teatru REFLEX 4.

Organizatori: Asociația Medium Contemporan MAGMA, Muzeul Național Secuiesc | Partener: Consiliul Județean Covasna, Teatrul Tamási Áron | Sponsori:  Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe, Fondul Bethlen Gábor, Fondul Cultural Național al Ungariei, Uniunea Democrată Maghiară din România și Fundația Communitas | Parteneri media: Háromszék, Székely Hírmondó, Várad folyóirat, transindex.ro, sepsiszentgyorgy.info, modernism.ro

Happy Holidays! ** Boldog ünnepeket! ** Sărbători fericite! **

MANIANIMAE // SZIRA Henrietta & SZÍJ Kamilla

Workshop // Idő és anyag // Timp şi materie

MO(NU)MENTS // Miklós ONUCSÁN

MADEinPARTIUM

ABC 80 // Cătălina NISTOR & Evelin MÁRTON

Workshop // Mögötte és alatta // Dincolo și dedesubt

SOLIDARIUM // ERHARDT Miklós works 2005-2015

Workshop // Valóság. Művészet. Játék. // Realitate. Artă. Joc.

MONOTREMU

NEVER ALONE /// B5 Studio, K'arte /// Tg.Mures, Marosvásárhely /// 03.09-04.10.2015

KaravanAct - utazó színházi fesztivál a MAGMÁBAN

Családban marad 4. / În familie 4. / Family Business 4.

SZABADSÁG // CONCEDIU

Csíki múzeumi táborozók a Magmában

Never Alone / Soha Egyedül / Niciodată singur

Múzeumok éjszakája / Noaptea muzeelor / Night of Museums

Workshop // Újraalkotott művek // Opere Recreate // Recreated Artworks

NEVER ALONE /// Muzeul Național de Artă Contemporană al României, București

1+1=? – Kultúrpuzzle // Ujvárossy László

2 %

Workshop // En détail

Give me five!

Kerekasztal-beszélgetés // Masă rotundă // Round Table

Kellemes húsvéti ünnepeket!

Rendhagyó filozófia óra // Oră de filosofie neconvențională // Unconventional Philosophy Class

Examples for Non-universal Chair // group exhibition

ÚJ MAGYAR MITOLÓGIA: a szakralizált őstörténet médiareprezentációi és rítusai // II. SZEMEISZTOSZ Konferencia

Képvadászat // Interaktív tárlatvezetés

'DREAMHUNTING' // Igor BUHAROV, Ivan BUHAROV & Vasile CROAT

A víz geometriája // PÉTER Ágnes