WORKING TITLE 2 // CALL FOR ARTISTS

May 30, 2018

 Selected artists: 

Tomas BACHOT (BE)
Alexandru BOCA (RO)
Rora BLUE (US)
BORI Om (DE)
Flaviu CACOVEANU (RO)
Andreea CIOARĂ (RO)
Galen GIBSON-CORNELL (US)
GÁBOR Barna (RO)
Mihaela HUDREA (RO)
KICSINY Martha (UK)
Bogdan-Ștefan MATEI (RO)
PÓLYA Zsombor (HU) 
Valentino RUSSO (IT)
Irina SPÎNU (RO)

 

versiunea română aici // for english click here
 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
 WORKING TITLE 2 / csoportos kiállítás / 

A MAGMA Kortárs Közeg Egyesület pályázatot hirdet csoportos kiállításon való részvételre WORKING TITLE 2 címmel, a sepsiszentgyörgyi MAGMA Kortárs Művészeti Kiállítótérben, 2018. július 6. augusztus 19. közötti időszakban.

A MAGMÁ-t 8 éves fennállása során több fiatal képzőművész kereste fel, különböző kiállítási projektekkel. A pályázat célja, ennek az igénynek eleget téve, egy olyan csoportos kiállítás megrendezése, amely fiatal vizuális művészek/művészcsoportok bemutatkozására kínál lehetőséget, és egyben a pályájuk elején járó képzőművészek által aktuálisan felvetett kérdések, problémák, reflexiók, nézőpontok bemutatását teszi lehetővé egy szélesebb közönség számára.

A MAGMA 35 év alatti, kortárs vizuális művészek pályázatát várja, szabadon választható műfajban készült alkotásokkal, azonban a médiaművészeti alkotások a pályázati elbírálás során előnyt élveznek. A pályázatra beküldhető pályaművek tematikában és méretben kötetlenek. Egy pályázó max. 2 mű bemutatására pályázhat.
A pályázatra kizárólag 2015. után készült, kiállítás kész pályaművek nyújthatóak be. Új művek létrehozására a MAGMA nem biztosít anyagi fedezetet.

A pályázati anyagnak tartalmaznia kell:
■ max. 5 reprodukció a pályaműről
■ kitöltött pályázati adatlap (művenként) letölthető a www.magmacm.ro/wt címről
■ szakmai önéletrajz és portfólió .pdf formátumban és/vagy webportfólió- vagy blogcím – amennyiben van ilyen

A pályázatokat elektronikus úton a wt@magmacm.ro e-mail címre várjuk (max. 10 MB méretben). Amennyiben nem érkezik visszaigazoló e-mail a pályázat beérkezéséről, kérjük jelezze azt a magma@maybe.ro címen.

Vagy ONLINE a kovetkező linken (2 mű esetén, kérjük 2 adatlap kitöltését): https://goo.gl/forms/wGUggwUXLt94Lm112

Beküldési határidő: 2018. június 15. 22. (péntek), éjfél

A pályázati anyagokat szakmai zsűri bírálja el.
A zsűri résztvevői: Kispál Ágnes-Evelin, Kozma Éva, Váncsa Domokos
A pályázati anyag elbírálása és az alkotók értesítése: 2018. június 26. (kedd)
A kiállításon bemutatásra kerülő, nyertes pályaművek beérkezésének határideje: legkésőbb 2018. július 3. (kedd), postai, elektronikus úton vagy személyesen. Amennyiben az alkotás/ok nem érkeznek be határidőre, a pályázó kizárható a csoportos kiállításból.
Művek installálása: 2018.07.03 – 05. Adott esetben a kiállítás installálási időszakára, valamint a megnyitó napján a MAGMA a kiállító művészeknek szállást és étkezést biztosít.
Megnyitó: 2018. július 6., 19 óra
A kiállítás időpontja: 2018. július 7– augusztus 19.
A MAGMA a kiállítás anyagából katalógust jelentet meg.
A művek visszaszállításáról a kiállítónak kell gondoskodnia, a kiállítás zárását követően, de legfeljebb 2 héten belül.
A szervezők fenntartják a jogot, hogy nem minden pályamű kerül kiállításra.
A MAGMA fenntartja a jogot a kiállítás időpontjának változtatására.
A zsűri fenntartja a jogott a művek elhelyezésére a kiállítótéren belül.

Nevezéssel a pályázó hozzájárul ahhoz, hogy a MAGMA Kortárs Közeg Egyesület (továbbiakban: MAGMA) megkapja és rögzítse jelentkezési adatait. A MAGMA a személyes információkat a magánélet védelmére vonatkozó politikájával összhangban használja fel, az Európai Unió 2016/679-es Általános Adatvédelmi Rendeletének megfelelően, amely a személyes adatok kezelésének biztonságát hivatott szolgálni.

Az adatok kezeléséért felelős személy Kispál Attila, a MAGMA alapító tagja (MAGMA Kortárs Közeg Egyesület, Cigaretta utca 53, Sepsiszentgyörgy, 520033, Kovászna megye, Románia). Ha személyes adatainak feldolgozásával kapcsolatban bármilyen információra szüksége lenne, kérjük, hogy kérdéseit a következő címre küldje el: magma@maybe.ro. 
A résztvevők hozzájárulnak ahhoz, hogy személyes adataik – nevük, életkoruk, lakcímük, telefonszámuk és e-mail-címük ideértve – összegyűjthetők, feldolgozhatók, tárolhatók és egyéb módokon felhasználhatók a csoportos kiállítás megszervezésének és lebonyolításának céljaira. 
Az adatok a MAGMA archívumában kerülnek megőrzésre, és azokat harmadik fél számára ki nem adja.
A résztvevőknek jogukban áll a MAGMA által róluk nyilvántartott bármely személyes adatot megtekinteni, javítani vagy kérni annak törlését a következő e-mail címre küldött üzenet útján: magma@maybe.ro. A hozzáférésre, javításra vagy törlésre vonatkozó kérelmek kezelési határideje a beérkezéstől számított 10 munkanap.

A pályázó kijelenti, hogy az alkotás/ok kizárólagos tulajdonosa és készítője. A pályázó kijelenti, hogy a pályázatra beküldött alkotással kapcsolatos valamennyi szerzői jog teljes egészében őt magát illeti meg, valamint hogy az adott alkotás harmadik fél jogaitól mentes. 

A pályázó hozzájárul ahhoz, hogy az általa beküldött alkotás reprodukcióját a MAGMA közzétegye a honlapján, a kiállításhoz kapcsolódó katalógusban és a közösségi hálózatain (Facebook, YouTube, Vimeo, issuu stb.) e pályázat keretében, valamint médiapartnerei által készített fényképek az adott médium off- és on-line felületein megjelenjenek.

A pályázó kijelenti/vállalja, hogy a művet a kiállítás rendelkezésére bocsájtja.
Az alkotói jogok a művészt illetik.
A pályázó a pályamű beküldésével vállalja, hogy a pályázati feltételeket, határidőit megértette és elfogadja.
A pályázattal kapcsolatos kérdéseket a magma@maybe.ro címre várjuk.

A WORKING TITLE első kiadása itt érhető el.

Helyszín: MAGMA Kortárs Művészeti Kiállítótér (Románia - 520008, Sepsiszentgyörgy, Szabadság tér 2.)
Szervező: MAGMA Kortárs Közeg Egyesület


APEL DE PARTICIPARE
 WORKING TITLE 2 / expoziție de grup 

Asociația Medium Contemporan MAGMA anunță apelul de participare la expoziția de grup intitulată WORKING TITLE 2, la Spațiul Expozițional de Artă Contemporană MAGMA din Sfântu Gheorghe în perioada 06 iulie – 19 august 2018.

În cei peste opt ani de existență mai mulți artiști plastici tineri au apelat la MAGMA cu diferite proiecte de expoziție. Scopul acestei aplicații este să răspundă acestor cereri prin organizarea unei expoziții de grup, care să ofere o posibilitate de prezentare pentru artiști/grupuri de artiști vizuali tineri. În același timp, expoziția oferă posibilitatea prezentării în fața unui public mai larg a problemelor, întrebărilor, reflexiilor, punctelor de vedere ridicate în mod actual de către proaspeții absolvenți, de artiștii plastici aflați la începutul carierei.
MAGMA așteaptă aplicațiile artiștilor vizuali contemporani sub 35 ani. Tematica și volumul lucrărilor este la liberă alegere, însă lucrările de artă media beneficiază de avantaj în procedura de selecție. Un participant poate aplica pentru prezentarea a maximum 2 lucrări.
În aplicație se pot prezenta exclusiv lucrări realizate după 2015, gata de a fi expuse. Pentru realizarea de lucrări noi MAGMA nu asigură suport financiar.

Materialul pentru aplicație trebuie să conțină:
■ maximum 5 reproduceri după lucrarea pentru care se aplică
■ un formular de aplicație completat pentru fiecare lucrare (se găsește la www.magmacm.ro/wt)
■ CV profesional și portofoliu în format PDF și/sau adresă de portofoliu web sau blog

Aplicațiile se trimit în formă electronică la adresa de e-mail wt@magmacm.ro (volum de date maxim 10 MB). Dacă nu primiți un e-mail de confirmare despre primirea aplicației, vă rugăm să-l semnalați aceasta la adresa magma@maybe.ro

Sau ONLINE (in caz de 2 lucrări, vă rugăm să completați formularul de 2 ori): https://goo.gl/forms/wGUggwUXLt94Lm112

Termenul limită: 15 22 iunie 2018 (luni), miezul nopții

Aplicațiile vor fi evaluate de către un juriu profesionist alcătuit din:  KISPÁL Ágnes-Evelin, KOZMA Éva, VÁNCSA Domokos.
Evaluarea și selecția aplicațiilor și informarea participanților: 26 iunie 2018 (marți)
Termenul limită de primire a lucrărilor câștigătoare, care urmează să fie prezentate la expoziție: cel târziu 03 iulie 2018 (marți), prin poștă, pe cale electronică sau personal. Lucrările trimise după termenul limită vor fi automat excluse din expoziție.
Instalarea lucrărilor: 03–05.07.2018 Dacă este cazul, MAGMA asigură pe perioada instalării expoziției și pentru ziua vernisajului cazarea și masa artiștilor expozanți.
Vernisaj: 06 iulie 2018, orele 19:00
Perioada expoziției: 07.07–08.19.2018
MAGMA publică din materialul expoziției un catalog.
Transportul înapoi al lucrărilor trebuie asigurat de către expozanți, în termen de cel mult 2 săptămâni după încheierea expoziției.
Organizatorii își rezervă dreptul de a nu expune toate lucrările primite.
MAGMA își rezervă dreptul de a modifica data expoziției.
Juriul își rezervă dreptul de a modifica planurile și poziționarea operelor de artă în interiorul sălii expoziționale.

Prin participarea la concurs, acceptați ca datele dumneavoastră cu caracter personal necesare înscrierii să fie transmise Asociației Medium Contemporan MAGMA. Toate informaţiile cu caracter personal vor fi utilizate de MAGMA conform politicii sale referitoare la respectarea vieții private, în conformitate cu Reglementarea (EU) 2016/679, Regulamentul General privind Protecția Datelor Personale, care este destinat să servească securitatea gestionării datelor cu caracter personal.

Persoana responsabilă cu prelucrarea datelor este dl. Attila Kispál, membru fondator al Asociației Medium Contemporan MAGMA, str. Țigaretei nr. 53, Sfântu Gheorghe, 520033, jud. Covasna, România. În cazul în care aveți întrebări referitoare la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în acest context, vă rugăm să le transmiteți la adresa magma@maybe.ro.

Participanţii acceptă ca o serie de date cu caracter personal, inclusiv numele, vârsta, adresa personală, numărul de telefon şi adresa de e-mail, să fie colectate, prelucrate, stocate şi utilizate în scopul organizării şi administrării expoziției de grup.
Datele vor fi stocate în Arhiva MAGMA cu cea mai mare grijă, fără ca aceste date personale să fie transmise către o terță parte.

Participanții au dreptul să acceseze datele lor cu caracter personal care sunt în posesia MAGMA, să le rectifice sau să le șteargă, trimițând un e-mail la adresa: magma@maybe.ro. Termenul de prelucrare al cererilor de acces, de rectificare sau de ștergere a datelor este de 10 zile lucrătoare de la data înscrierii la concurs.

Aplicanta/ul va trebui să garanteze respectarea următoarelor condiţii în ceea ce priveşte lucrarea prezentată:
Aplicanta/ul este unicul proprietar şi autor al lucrării/lor.
Aplicanta/ul declară că este unicul proprietar al tuturor drepturilor de autor pentru lucrările prezentate în concurs și că este liber de drepturi ale terților.
Candidatul este de acord ca MAGMA să publice reproducția lucrărilor pe site-ul său de internet, în catalogul expoziției și pe rețelele sociale (Facebook, Youtube, vimeo, issuu etc.), precum și ca fotografiile făcute de partenerii noștri media să poată apărea pe suprafețele lor off și on-line în cadrul acestei expoziții.

Aplicantul declară/își asumă oblgația, că pune lucrarea la dispoziția expoziției.
Drepturile de autor îi aparțin artistului.
Aplicantul, prin transmiterea aplicației, își asumă, că a înțeles și a acceptat condițiile și termenii aplicației.
Întrebările legate de aplicație pot fi adresate la magma@maybe.ro.

Prima ediție a expoziției WORKING TITLE găsiți aici.

Locul desfășurării: Spațiul Expozițional de Artă Contemporană MAGMA (520008 – Sfântu Gheorghe, P-ța Libertății 2)
Organizator: Asociația Medium Contemporan MAGMA


CALL FOR PROPOSALS
 WORKING TITLE 2 // group exhibition 

The MAGMA Contemporary Medium Association announces a call for proposals for participation in a group exhibition entitled WORKING TITLE 2, in the MAGMA Contemporary Art Space from Sfântu Gheorghe, Romania in the period between 06 July – 19 August 2018.

During its 8 years of existence the MAGMA got lots of requests from young artists' to exhibit with various artistic projects. In response to this claim, the present application is aimed at organizing a group exhibition which offers a possibility for young visual artists/groups of artists to present themselves.
At the same time, the exhibition makes possible the presentation of current questions, problems, reflections and viewpoints raised by recently graduated artists, at the beginning of their careers, for a larger public.

The MAGMA addresses emerging contemporary visual artists under 35 to submit their proposals, artworks created in genres of their choice, however, media art creations will be given priority during the evaluation. The application welcomes artworks in any theme or size, without restriction. One applicant can apply for the presentation of maximum 2 artworks.
Artworks exclusively created after 2015, ready to be exhibited, can be submitted. The MAGMA does not provide financial support for the creation of new artworks.

The submitted material must contain:
■ maximum 5 reproductions of the artwork
■ completed application form, for each artwork separate (download from: www.magmacm.ro/wt)
■ artist bio and portfolio in .pdf format and/or webportfolio or blog address – if there is one

We expect the proposals electronically, to the email address wt@magmacm.ro (in size of maximum 10 MB). If you do not receive a confirmation email about the receipt of the application, please feel free to inform us at magma@maybe.ro.

Or ONLINE (in case of 2 works please fill the form 2 times): https://goo.gl/forms/wGUggwUXLt94Lm112

Submission deadline: 15 22 June 2018. (Friday), midnight

Applications will be selected by a professional jury, namely by:  KISPÁL Ágnes-Evelin, KOZMA Éva, VÁNCSA Domokos
Evaluation of the submitted proposals and notifying the artists: 26 June 2018. (Tuesday)
Deadline for receipt of the winning artworks to be presented at the exhibition: 03 July 2018 latest, by post, electronically or in person. Artworks sent after the deadline will be automatically excluded.
Installation of works: 03 – 05 July 2018.
Opening: 06 July 2018, 19h
Date of exhibition: 07 June – 19 August 2018.
The MAGMA will publish a catalogue of the exhibition material.
Where applicable, the MAGMA will provide accommodation and meals for the exhibiting artists during the period of installation as well as on the day of the opening.
It is the exhibiting artist's responsibility to transport the artworks back, after the closing of the exhibition, but no later than in two weeks.
The organizers reserve the right that not all submitted artworks will be exhibited.
The MAGMA reserves the right to change the date of the exhibition.
The jury reserve the right to alter the plans and positioning of artworks within the exhibition area.

By entering the competition, you authorise the MAGMA Contemporary Medium Association to receive your registration data. Any personal information shall be used by the MAGMA in accordance with the Regulation (EU) 2016/679, General Data Protection, which is intended to serve the security of personal data management.

The person in charge of processing these data is Attila Kispál, of the MAGMA founding member, MAGMA Comtemporary Medium Association, Tigaretei 53, Sfântu Gheorghe, 520033, Covasna County, Romania. Should you require any information about the processing of your personal data in this context, you may write to magma@maybe.ro.

Entrants agree that personal data, including name, age, home address, phone number and email address, may be collected, processed, stored and otherwise used for the purposes of conducting and managing the group exhibition. 
Personal informations shall be kept in MAGMA Archive with great care, without giving these to third parties.
Entrants have the right to access, rectify or erase any personal data held by the MAGMA, by sending an email to: magma@maybe.ro. The deadline for applications to access, rectify or erase data is 10 working days from the day of submitting their entry. 

You are understood to declare, in respect of the artwork/s submitted by you, that you are the sole owner and author of the artwork/s. You declare that you are the sole owner of all copyright for the artwork/s entered in the competition and that the artwork/s is/are not subject to third-party rights. You authorise the MAGMA to publish reproductions from your artwork/s on its website, in the exhibition catalogue and on its social networks (Facebook, YouTube, vimeo, issuu etc.) as well as photographs made by our media partners may appear on the off- and on-line surfaces of the given medium in the context of this competition.

The applicant declares / agrees to place the artwork at the disposal of the exhibition.
The creative rights belong to the artist.
When submitting the artwork, the applicant agrees that s/he has understood and accepted the conditions and deadlines of application.
Questions in connection with the call for proposals should be sent to the email address magma@maybe.ro

Click here for WORKING TITLE first edition's page.

Venue:
MAGMA Contemporary Art Space ( Romania - 520008, Sfântu Gheorghe, Piața Libertății 2.)
Organizer: MAGMA Contemporary Medium Association


 

Happy Holidays! ** Boldog ünnepeket! ** Sărbători fericite! **

MANIANIMAE // SZIRA Henrietta & SZÍJ Kamilla

Workshop // Idő és anyag // Timp şi materie

MO(NU)MENTS // Miklós ONUCSÁN

MADEinPARTIUM

ABC 80 // Cătălina NISTOR & Evelin MÁRTON

Workshop // Mögötte és alatta // Dincolo și dedesubt

SOLIDARIUM // ERHARDT Miklós works 2005-2015

Workshop // Valóság. Művészet. Játék. // Realitate. Artă. Joc.

MONOTREMU

NEVER ALONE /// B5 Studio, K'arte /// Tg.Mures, Marosvásárhely /// 03.09-04.10.2015

KaravanAct - utazó színházi fesztivál a MAGMÁBAN

Családban marad 4. / În familie 4. / Family Business 4.

SZABADSÁG // CONCEDIU

Csíki múzeumi táborozók a Magmában

Never Alone / Soha Egyedül / Niciodată singur

Múzeumok éjszakája / Noaptea muzeelor / Night of Museums

Workshop // Újraalkotott művek // Opere Recreate // Recreated Artworks

NEVER ALONE /// Muzeul Național de Artă Contemporană al României, București

1+1=? – Kultúrpuzzle // Ujvárossy László

2 %

Workshop // En détail

Give me five!

Kerekasztal-beszélgetés // Masă rotundă // Round Table

Kellemes húsvéti ünnepeket!

Rendhagyó filozófia óra // Oră de filosofie neconvențională // Unconventional Philosophy Class

Examples for Non-universal Chair // group exhibition

ÚJ MAGYAR MITOLÓGIA: a szakralizált őstörténet médiareprezentációi és rítusai // II. SZEMEISZTOSZ Konferencia

Képvadászat // Interaktív tárlatvezetés

'DREAMHUNTING' // Igor BUHAROV, Ivan BUHAROV & Vasile CROAT

A víz geometriája // PÉTER Ágnes