Daniel SPOERRI: Digesting the Past

Aug 16, 2018

magyar verzió itt // versiunea română aici

 Daniel Spoerri: 
Digesting the Past ‒ Eat Art and Object Art

OPENING: by Gergely LIGETFALVI curator on 13 September 2018, 17h
VENUE: MAGMA Contemporary Art Space (P-ta Libertatii No. 2, Sfantu Gheorghe, jud. Covasna, Romania)
ON VIEW: 14.09. – 30.11.2018, every day except for Mondays and holidays, between 11-19h

Daniel Spoerri (1930) started his artistic career as a ballet dancer, then he tried his luck in the world of the theatre and literature. Still, he became world famous in the field of fine arts, when at the age of thirty he created his first snare pictures (tableau-piège): the usual remains, after meals, of dirty dishes, empty glasses, ashtray and cigarette buds fixed on table, chair or other kind of support which, turned from their everyday, horizontal into vertical position, hang on the wall as pictures.

Connecting the dining scene with fine arts did not stop there: at the beginning of the seventies Spoerri already figured in the Western European common consciousness as the notorious founder of the artistic trend called Eat Art.

However, Eat Art was not the final stage of his artistic activity. In the course of his long life, the always restless Spoerri, always capable of renewal, roamed in several countries of Europe and incorporated into his works several known or unworthily forgotten artistic products of our culture. His immediately recognizable assemblages created from a multitude of objects or his Musée sentimental set up in Paris, Basel, Köln and Salzburg turn him into a first-rank archaeologist of our postmodern world.

We also have to mention Spoerri the sculptor, who cast in bronze his own former mansard room from Paris in its entirety – those interested are recommended to visit the artist’s sculpture garden in Italy: in the Giardino di Daniel Spoerri, roaming among the olive trees of Tuscany, one hundred groups of sculptures of him and his artist friends can be sought out.

Daniel Spoerri was born in Galaţi as the son of Isaac Feinstein, of Jewish origin, and the Swiss Lydia Spoerri, who acted as Christian missionaries. In 1941 Feinstein lost his life in the pogrom in Iaşi. It took a whole year until Lydia Spoerri could leave the country with her six children.

Our exhibition, which focuses on Eat Art and cultural archaeology inherent in Spoerri’s object art, is the first one presenting the artist’s original artworks in Romania.

Gergely LIGETFALVI

The event is part of the pulzArt 6 Contemporary Arts Festival program series.

Curator: Gergely LIGETFALVI
Coordinators: Ágnes-Evelin and Attila KISPÁL
Press relations: Ildikó KNOP
Visual consultant: Domokos VÁNCSA
Translations: Judit and Martin PIELDNER
Technical staff: Oskar BUTT, István KOCSIS

Special thanks: Barbara RÄDERSCHEIDT, Susanne NEUMANN, Judit MIHÁLY, Mihály VARGHA, Olga STEFAN, István TAMÁS, Melinda BAGOLY

Organizers: MAGMA Contemporary Medium Association, Székely National Museum Partners: Covasna County Council, Municipality's Council of Sfântu Gheorghe, Casa de cultură Kónya Ádám Sponsors: AFCN - The Administration of the National Cultural Fund, Verein zur Förderung des Werkes von Daniels Spoerri, NKA - The National Cultural Fund of Hungary, Bethlen Gábor Fund, Co-funded by the Creative Europe Programme of the European Union Media Partners: transindex.ro, sepsiszentgyorgy.info, modernism.ro, Háromszék, Székely Hírmondó, Revista Várad, Revista - ARTA

Project co-funded by the Administration of the National Cultural Fund. The project does not necessarily represent the position of the Administration of the National Cultural Fund. AFCN is not to be held responsible for the content of the project, nor for the ways in which the results of the project might be used. Those are entirely the responsibility of the beneficiary of the grant.

 
Daniel SPOERRI: Digesting the Past // exhibition catalog

Photo: MAGMA & Toró Attila
További képek / Mai multe imagini / More images >>


 Daniel Spoerri: 
Megemészteni a múltat ‒ Eat Art és objektművészet

MEGNYITÓ: LIGETFALVI Gergely kurátor, 2018. szeptember 13., csütörtök, 17:00 óra 
HELYSZÍN: MAGMA Kortárs Művészeti Kiállítótér (Szabadság tér 2., Sepsiszentgyörgy, Románia)
A kiállítás 2018. november 30-ig látogatható, hétfő kivételével, naponta 11-19 óra között.

Daniel Spoerri (1930) művészi karrierjét balett-táncosként kezdte, majd a színház és az irodalom világában próbált szerencsét. Mégis képzőművészként vált világhírűvé, amikor harminc évesen megalkotta az első csapdaképeket: piszkos edények, üres üvegek, hamutartó és cigarettacsikkek asztalra, székre vagy másfajta alátétre rögzített, jellemzően étkezés utáni maradványegyütteseit, melyek köznapi, vízszintes helyzetükből függőlegesbe fordítva, képként lógnak a falon.

Az étkezési szituáció összekapcsolása a képzőművészettel nem állt meg ennyivel: a hetvenes évek elején Spoerri már a napjainkban is elevenen élő Eat Art művészeti irányzat híres-hírhedt megalapítójaként szerepelt a nyugat-európai köztudatban.

Művészi tevékenysége számára az Eat Art azonban korántsem jelentett végső állomást. Az örökké nyughatatlan, mindig megújulásra képes Spoerri, aki hosszú élete során Európa számtalan országát bebarangolta, bekebelezte, műveibe olvasztotta kultúránk megannyi ismert vagy méltatlanul elfeledett művészeti produktumát. A művészt posztmodern világunk elsőrangú archeológusává avatják tárgyak rengetegéből építkező, azonnal felismerhető asszamblázsai, vagy Párizsban, Bázelben, Kölnben és Salzburgban berendezett szentimentális múzeumai.

Nem feledkezhetünk meg a szobrász Spoerriről sem, aki mindenestül bronzba öntötte saját egykori párizsi manzárdszobáját – aki kíváncsi rá, látogasson el a művész olaszországi szoborkertjébe: a Giardino di Daniel Spoerriben száz szoborcsoportot lehet felkutatni Toszkána olajfái között bolyongva.

Daniel Spoerri Galacban született a zsidó származású Isaak Feinstein és a svájci Lydia Spoerri gyermekeként, akik keresztény misszionáriusokként tevékenykedtek. 1941-ben Feinstein a jászvásári pogromban vesztette életét. Egy teljes évbe telt, amíg Lydia Spoerri hat gyerekével elhagyhatta az országot.

Kiállításunk, mely az Eat Artra és a Spoerri objektművészetében testet öltő kulturális archeológiára fókuszál, a művész első eredeti műveket bemutató tárlata Romániában.”

LIGETFALVI Gergely

Daniel SPOERRI: Megemészteni a múltat // a kiállítás katalógusa

Az esemény része a pulzArt6 Kortárs Összművészeti Fesztiválnak.

Kurátor: LIGETFALVI Gergely
Koordináció: KISPÁL Ágnes-Evelin és Attila
Sajtókapcsolatok: KNOP Ildikó
Vizuális tanácsadó: VÁNCSA Domokos
Fordítások: PIELDNER Judit és Martin 
Technikai személyzet: Oskar BUTT, KOCSIS István

Külön köszönet: Barbara RÄDERSCHEIDT, Susanne NEUMANN, MIHÁLY Judit, VARGHA Mihály, Olga STEFAN, TAMÁS István, BAGOLY Melinda

Szervezők: Magma Kortárs Közeg Egyesület, Székely Nemzeti Múzeum Partnerek: Kovászna Megye Tanácsa, Sepsiszentgyörgy Megyei Jogú Város Tanácsa, Kónya Ádám Művelődési Ház Támogatók: AFCN - Román Nemzeti Kulturális Alap, Verein zur Förderung des Werkes von Daniels Spoerri, NKA - Magyar Nemzeti Kulturális Alap, Bethlen Gábor Alap, az Európai Unió Kreatív Európa programjának társfinanszírozásával Média partnerek: transindex.ro, sepsiszentgyorgy.info, Háromszék, Székely Hírmondó, modernism.ro, Várad Kulturális Folyóirat, Revista - ARTA


 Daniel Spoerri: 
A digera trecutul ‒ Eat Art şi Object Art

VERNISAJ: 13 septembrie, 2018, orele 17:00 de curatorul expozitiei Gergely LIGETFALVI
Spațiul Expozițional de Artă Contemporană MAGMA (P-ta Libertatii Nr. 2, Sfantu Gheorghe, jud. Covasna, Romania)
Expoziția poate fi vizitată până în 30 noiembrie 2018, în fiecare zi cu excepția zilei de luni, între orele 11-19.

Daniel Spoerri (1930) şi-a început cariera artistică ca dansator de balet, apoi şi-a încercat norocul în lumea teatrului şi a literaturii. Totuşi, recunoaşterea internaţională a obţinut-o ca artist plastic, la 30 de ani, când a creat primele tablouri-capcană: după un festin, masa – cu toate obiectele, detaliile și resturile ei (vase murdare, sticle goale, scrumieră cu mucuri de ţigară) – este fixată şi transformată într-un tablou expus pe perete; adică, obiectele sunt fixate pe masă, pe scaun sau alt tip de suport, apoi, prin schimbarea planului, poziţia orizontală devine verticală, iar colajele atârnă pe pereţi, asemenea unor tablouri.

Transformarea unor momente culinare în artă plastică nu s-a oprit aici. La începutul anilor '70, Spoerri se impusese deja în lumea artistică din Europa de Vest drept fondatorul conceptului Eat Art – un curent artistic rămas viu până în zilele noastre.

Dar Eat Art nu a însemnat ultima etapă a activităţii artistice a lui Spoerri. Aflat într-o continuă căutare, artistul a călătorit în multe ţări europene şi a marcat istoria artei şi a culturii prin creaţiile sale, unele faimoase, altele pe nedrept uitate. Celebrele şi inconfundabilele sale colaje, create din cele mai diverse obiecte, sau expoziţiile şi evenimentele cu încărcătură sentimentală, organizate la Paris, Basel, Köln şi Salzburg, îl consacră drept una dintre figurile importante ale pop-art-ului european.

Trebuie să-l menţionăm şi pe sculptorul Spoerri, care şi-a turnat în bronz întreaga cameră de la mansarda de odinioară din Paris, iar cei interesaţi pot vizita grădina de sculpturi din Italia a artistului: în Giardino di Daniel Spoerri, rătăcind printre măslinii Toscanei, pot admira o sută de sculpturi. Merită amintită şi o carte, pe care Spoerri a publicat-o în 1962 şi care a devenit ea însăşi obiect de artă : Topographie anecdotée du hasard / Topografia anecdotică a hazardului, tradusă în engleză, la New York (1966), apoi în germană (1968), devenind o carte-cult.

Daniel Spoerri s-a născut la Galaţi, fiind fiul lui Isaak Feinstein, de origine evreiască, şi al Lydiei Spoerri din Elveţia, care au renunţat la tradiţia mozaică şi au activat ca misionari creştini. În 1941, Feinstein şi-a pierdut viaţa în pogromul de la Iaşi. A durat un an întreg până Lydia Spoerri a putut părăsi ţara, plecând la Zürich, împreună cu cei şase copii ai săi.

Pentru prima dată în România, Expoziţia noastră prezintă lucrări originale ale artistului şi este construită în jurul Eat Art şi Object Art concepte dezvoltate de Spoerri.

Gergely LIGETFALVI

Daniel SPOERRI: A digera trecutul - Eat Art și Object Art // catalogul expoziției

Expoziţia face parte din programul Festivalului de Arte Contemporane pulzArt 6

Curator: Gergely LIGETFALVI
Coordonatori: Ágnes-Evelin si Attila KISPÁL
Relaţii cu presa: Ildikó KNOP
Consultant vizual: Domokos VÁNCSA
Traduceri: Judit si Martin PIELDNER
Personal tehnic: Oskar BUTT, István KOCSIS

Mulțumiri: Barbara RÄDERSCHEIDT, Susanne NEUMANN, Judit MIHÁLY, Mihály VARGHA, Olga STEFAN, István TAMÁS, Melinda BAGOLY

Organizatori: Asociatia Medium Contemporan MAGMA, Muzeul Naţional Secuiesc Parteneri: Consiliul Județean Covasna, Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, Casa de cultură Kónya Ádám Sponsori: AFCN - Administrația Fondului Cultural Național, Verein zur Förderung des Werkes von Daniels Spoerri, NKA - Fondul Cultural Național al Ungariei, Fondul Bethlen Gábor, Proiect cofinanțat prin programul Europa Creativă al Uniunii Europene Parteneri media: transindex.ro, sepsiszentgyorgy.info, modernism.ro, Háromszék, Székely Hírmondó, Revista Várad, Revista - ARTA

Proiect co-finanțat de Administrația Fondului Cultural Național (AFCN).
Proiectul nu reprezintă în mod necesar poziţia Administrației Fondului Cultural Național. AFCN nu este responsabilă de conținutul proiectului sau de modul în care rezultatele proiectului pot fi folosite. Acestea sunt în întregime responsabilitatea beneficiarului finanțării. 


Happy Holidays! ** Boldog ünnepeket! ** Sărbători fericite! **

MANIANIMAE // SZIRA Henrietta & SZÍJ Kamilla

Workshop // Idő és anyag // Timp şi materie

MO(NU)MENTS // Miklós ONUCSÁN

MADEinPARTIUM

ABC 80 // Cătălina NISTOR & Evelin MÁRTON

Workshop // Mögötte és alatta // Dincolo și dedesubt

SOLIDARIUM // ERHARDT Miklós works 2005-2015

Workshop // Valóság. Művészet. Játék. // Realitate. Artă. Joc.

MONOTREMU

NEVER ALONE /// B5 Studio, K'arte /// Tg.Mures, Marosvásárhely /// 03.09-04.10.2015

KaravanAct - utazó színházi fesztivál a MAGMÁBAN

Családban marad 4. / În familie 4. / Family Business 4.

SZABADSÁG // CONCEDIU

Csíki múzeumi táborozók a Magmában

Never Alone / Soha Egyedül / Niciodată singur

Múzeumok éjszakája / Noaptea muzeelor / Night of Museums

Workshop // Újraalkotott művek // Opere Recreate // Recreated Artworks

NEVER ALONE /// Muzeul Național de Artă Contemporană al României, București

1+1=? – Kultúrpuzzle // Ujvárossy László

2 %

Workshop // En détail

Give me five!

Kerekasztal-beszélgetés // Masă rotundă // Round Table

Kellemes húsvéti ünnepeket!

Rendhagyó filozófia óra // Oră de filosofie neconvențională // Unconventional Philosophy Class

Examples for Non-universal Chair // group exhibition

ÚJ MAGYAR MITOLÓGIA: a szakralizált őstörténet médiareprezentációi és rítusai // II. SZEMEISZTOSZ Konferencia

Képvadászat // Interaktív tárlatvezetés

'DREAMHUNTING' // Igor BUHAROV, Ivan BUHAROV & Vasile CROAT

A víz geometriája // PÉTER Ágnes