GÓG Angéla / lecture / előadás / prelegere

Oct 23, 2018

magyar verzió itt // versiunea română aici


THE TASTE OF MEMORY / Having a Taste of Others’ Memories
a lecture by Angéla GÓGfood designer
Saturday, on 27th of October, 2018, 17h, Venue: MAGMA Contemporary Art Space

“Food is an edible message that deserves attention.”

I graduated design from the Moholy-Nagy University of Art and Design in 2015. With my diploma paper, The Confectionery of Memories, I began my still ongoing research on memories. I collect tastes, memories and stories. My aim is to find and present the common parts of our memories. I explore the relationship between collective and personal memories, building an invisible network among unknown people. I believe that in order to get to know each other and ourselves it is indispensable to share our memories.
For me, it is paramount that, through the objects I have designed, I come in contact with others and draw attention to messages about which we do not even realize how important they are to us. That is why I approached the food as a medium, choosing it as a means of expression in several of my projects.

I believe that communication with food ‒ through its consumability ‒ is capable of bringing to the surface the most profound and determining aspects of our being.

My lecture presents the methodology and results of my research through my main works. The audience will learn about the details and stories of the projects The Confectionery of Memories and Sunday Lunch.

Related event of Daniel SPOERRI's first solo exhibition in Romania, presenting original works, entitled Digesting the Past ‒ Eat Art and Object Art, curated by Gergely LIGETFALVI. MAGMA Contemporary Art Space, on view: 14.09. – 30.11.2018, every day except for Mondays and holidays, between 11-19h

Organizers: MAGMA Contemporary Medium Association, Székely National Museum Partners: Covasna County Council  Sponsors: AFCN - The Administration of the National Cultural Fund, NKA - The National Cultural Fund of Hungary, Bethlen Gábor Fund, Co-funded by the Creative Europe Programme of the European Union Media Partners: transindex.ro, sepsiszentgyorgy.info, modernism.ro

Project co-funded by the Administration of the National Cultural Fund. The project does not necessarily represent the position of the Administration of the National Cultural Fund. AFCN is not to be held responsible for the content of the project, nor for the ways in which the results of the project might be used. Those are entirely the responsibility of the beneficiary of the grant.

Photo: MAGMA
További képek / Mai multe imagini / More images >>


AZ EMLÉK ÍZE / Belekóstolni mások emlékeibe
GÓG Angéla food designer és formatervező előadása
2018. október 27., szombat 17:00 óra, MAGMA Kortárs Művészeti Kiállítótér

„Az étel ehető üzenet, amire érdemes odafigyelni”

2015-ben szereztem diplomát a Moholy-Nagy Művészeti Egyetemen, formatervezőként. Diplomamunkám, az Emlékek cukrászdája során kezdtem el az azóta is tartó kutatásomat az emlékekről. Ízeket, emlékeket és történeteket gyűjtök. Célomnak tekintem, hogy megtaláljam és megmutassam emlékeink közös részeit. A kollektív és személyes emlékek kapcsolatát vizsgálom, mely által egy láthatatlan kapcsolati hálót építek ismeretlen személyek között. Egymás megismeréséhez és önmagunk megismeréséhez elengedhetetlennek tartom emlékeink megosztását.
Számomra elsődleges, hogy az általam tervezett tárgyakon keresztül kapcsolatot teremthessek másokkal és olyan üzenetekre hívjam fel a figyelmet, melyekről sokszor nem is gondoljuk, mennyire jelentőségteljesek számunkra. Éppen ezért fordultam az étel mint médium felé és választottam azt számos projektem kifejezőeszközéül.

Vallom, hogy az étellel való kommunikáció – fogyaszthatóságán keresztül – képes arra, hogy a bennünk mélyen gyökerező, lényünk egészét meghatározó tartalmakat előhívja.  

Előadásomban kutatásaim eredményeit és módszertanomat szeretném bemutatni a fő munkáimon keresztül. Az emlékek cukrászdája és A vasárnapi ebéd projektek részleteit, történeteit ismerhetik meg a hallgatók.

Az esemény Daniel SPOERRI Megemészteni a múltat ‒ Eat Art és objektművészet című– első, Romániában eredeti alkotásokat bemutató – egyéni kiállításának kapcsolódó rendezvénye. A kiállítás kurátora: LIGETFALVI Gergely. Megtekinthető 2018. november 30-ig, hétfő és ünnepnapok kivételével, naponta 11-19 óra között.

Szervezők: Magma Kortárs Közeg Egyesület, Székely Nemzeti Múzeum Partnerek: Kovászna Megye Tanácsa Támogatók: AFCN - Román Nemzeti Kulturális Alap, NKA - Magyar Nemzeti Kulturális Alap, Bethlen Gábor Alap, az Európai Unió Kreatív Európa programjának társfinanszírozásával Média partnerek: transindex.ro, sepsiszentgyorgy.info, modernism.ro

AFCN – Nemzeti Kulturális Alap Adminisztrációja által támogatott projekt. Az AFCN nem felelős a projekt tartalmáért vagy azért, ahogy a projekt eredményei hasznosulnak. Ezek teljes mértékben a projekt által támogatott felet terhelik.GUSTUL AMINTIRII / Gustând din amintirile celorlalți
prelegere de food designer-ul Angéla GÓG
Sâmbătă, 27 octombrie, 2018, 17:00, Spațiul Expozițional de Artă Contemporană MAGMA

„Hrana este un mesaj comestibil care merită toată atenția.”

Am absolvit în anul 2015 secția de design a Universității de Arte Moholy-Nagy. Cu lucrarea mea de diplomă, Cofetăria amintirilor, mi-am început cercetarea privind memoria pe care o continuu și astăzi. Colecționez gusturi, amintiri și povestiri. Scopul meu este să găsesc și să prezint partea comună a memoriei noastre. Cercetez relația dintre memoria colectivă și personală, construind astfel o rețea între oameni necunoscuți. Consider că pentru a ne cunoaște între noi și pe noi înșine este indispensabil ca să ne împărtășim amintirile. 
Pentru mine este primordial ca, prin obiectele concepute de mine, să intru în contact cu ceilalți și să atrag atenția asupra unor mesaje despre care nici nu realizăm, cât de importante sunt pentru noi. Acesta este motivul pentru care am abordat mâncarea ca mediu, devenind mijloc de expresie în multe dintre proiectele mele.

Cred că – prin comestibilitate – comunicarea pe calea hranei este capabilă să aducă la suprafață elementele cele mai profunde, determinante ale ființei noastre.    

Prelegerea mea prezintă metodologia și rezultatele cercetărilor mele prin lucrările mele principale, audiența va afla despre detaliile și povestea proiectelor Cofetăria amintirilor și Prânzul de duminică.

Evenimentul face parte din proiectul expozițional Daniel Spoerri: A digera trecutul ‒ Eat Art şi Object Art, prima expoziție individuală în România a artistului, prezentând lucrări originale. Curator: Gergely LIGETFALVI. Expoziția poate fi vizitată până în 30 noiembrie 2018, în fiecare zi cu excepția zilei de luni, între orele 11-19.

Organizatori: Asociatia Medium Contemporan MAGMA, Muzeul Naţional Secuiesc Parteneri: Consiliul Județean Covasna Sponsori: AFCN - Administrația Fondului Cultural Național, NKA - Fondul Cultural Național al Ungariei, Fondul Bethlen Gábor, Proiect cofinanțat prin programul Europa Creativă al Uniunii Europene Parteneri media: transindex.ro, sepsiszentgyorgy.info, modernism.ro

Proiect co-finanțat de Administrația Fondului Cultural Național (AFCN).
Proiectul nu reprezintă în mod necesar poziţia Administrației Fondului Cultural Național. AFCN nu este responsabilă de conținutul proiectului sau de modul în care rezultatele proiectului pot fi folosite. Acestea sunt în întregime responsabilitatea beneficiarului finanțării. 

Happy Holidays! ** Boldog ünnepeket! ** Sărbători fericite! **

MANIANIMAE // SZIRA Henrietta & SZÍJ Kamilla

Workshop // Idő és anyag // Timp şi materie

MO(NU)MENTS // Miklós ONUCSÁN

MADEinPARTIUM

ABC 80 // Cătălina NISTOR & Evelin MÁRTON

Workshop // Mögötte és alatta // Dincolo și dedesubt

SOLIDARIUM // ERHARDT Miklós works 2005-2015

Workshop // Valóság. Művészet. Játék. // Realitate. Artă. Joc.

MONOTREMU

NEVER ALONE /// B5 Studio, K'arte /// Tg.Mures, Marosvásárhely /// 03.09-04.10.2015

KaravanAct - utazó színházi fesztivál a MAGMÁBAN

Családban marad 4. / În familie 4. / Family Business 4.

SZABADSÁG // CONCEDIU

Csíki múzeumi táborozók a Magmában

Never Alone / Soha Egyedül / Niciodată singur

Múzeumok éjszakája / Noaptea muzeelor / Night of Museums

Workshop // Újraalkotott művek // Opere Recreate // Recreated Artworks

NEVER ALONE /// Muzeul Național de Artă Contemporană al României, București

1+1=? – Kultúrpuzzle // Ujvárossy László

2 %

Workshop // En détail

Give me five!

Kerekasztal-beszélgetés // Masă rotundă // Round Table

Kellemes húsvéti ünnepeket!

Rendhagyó filozófia óra // Oră de filosofie neconvențională // Unconventional Philosophy Class

Examples for Non-universal Chair // group exhibition

ÚJ MAGYAR MITOLÓGIA: a szakralizált őstörténet médiareprezentációi és rítusai // II. SZEMEISZTOSZ Konferencia

Képvadászat // Interaktív tárlatvezetés

'DREAMHUNTING' // Igor BUHAROV, Ivan BUHAROV & Vasile CROAT

A víz geometriája // PÉTER Ágnes