METALURGICA

Mar 06, 2019

magyar verzió itt // versiunea română aici

METALURGICA
an exhibition by Martin Zet, Mona Vatamanu & Florin Tudor

OPENING: Friday, March 8, 2019, 7 PM
VENUE: MAGMA Contemporary Art Space (P-ta Libertatii No. 2, Sfantu Gheorghe, jud. Covasna, Romania)
ON VIEW: till April 12, 2019, every day except for Mondays and holidays, between 11 AM-7 PM

The exhibition builds on the concepts of work and production perceived as a basis for the current human development, which is being imagined in multiple instantiations in the dialogue between Martin Zet and the artistic duo Mona Vatamanu & Florin Tudor. The show presents different perspectives which complement each other despite the apparent distinctive means of representation and processes of work of the artists.

Mona Vatamanu & Florin Tudor's contribution insists on the notion of production overwriting the social and political narratives as well as the role and status of the worker. Their new installation ‘Bearings in Space’ (2019) departs from a motif - object, the bearing, a component largely used in different technologies including space exploration. The notion of production is being depicted by multiple associations that relate to work and labour, industrial processes and, as well, to the production of images, including the high-cost technologies employed to explore and create images of cosmos nowadays. An industrial mould used for producing bearings in the seventies, conceived here as a mark for production, will be presented in the installation, the earlier metal cast technology being resurrected in the current additive manufacturing technology.

While the duo showcases a detached view, Martin Zet is following this complexity by his personal experience of his father's sculptural production through the film ‘My Father´s Studio’ (1995) he recorded shortly after Miloš Zet's death. The intimate journey of Martin Zet’s can be understood and seen as the moment when production stops and we, as witnesses, can feel the consequences of what decay and uselessness feel and look like. Film is accompanied by an essay ‘My Father obsessed with sculpture’ (2018) written when the video initial material was digitized from an old S-VHS cassette from the mid-1990s. Author's installation is completed by four sculptures: little head of Jan Hus by František Bílek, Russian beggar woman with a bowl (1905) by Ernst Barlach, Josef Václav Myslbek’s Devotion (1880-84) and A head from the sculpture of cardinal Bedřich Schwarzenberg (1892-95) which also appear in the film as a part of the father's collection of the references. These iconic artworks functioned as sort of work tool. 

Vatamanu & Tudor's banner ‘No art without work, no work without art!’ (2019) alludes to the old slogan “Nici muncă fără pâine, nici pâine fără muncă!’ (No work without bread, no bread without work!),” which, regardless to its declared intentions of social justice, was and is in fact reproducing more inequality as a consequence of its threatening, conflictual content.  Nowadays, the original motto is used by the populist parties as a verbal punishment or humiliation against those who live in poverty with social aids, against those beeing in a state of dependency on the state. The exhibition also includes the most recent films ‘Grivita ‘33’ (2018) and ‘Gagarin’s Tree’ (2016), based on interviews with social anthropologist Florin Poenaru and philosopher Ovidiu Tichindeleanu. Their discourse engage issues of disappearance of the working class consciousness, space exploration, imagination and propaganda during the socialist times and the post-communist condition as liberal colonisation.

Zet's iron ‘Space objects’ (2019) particularly made for this exhibition are originally hand tools with some parts flattened by power hammer so that the strict straight shapes got adjusted to curved character of the universe. When Martin discovered that one of the Vatamanu & Tudor's film and object refer to bearing and lead casting, he screamed that ‘I can also make it!’ which will be performed during the opening reception as: ‘Casting, live metallurgical ritual’.
 

Martin Zet (born in 1959) is an artist, sculptor and performance artist. He studied sculpture at the Academy of Fine Arts in Prague in 1979–1985. In his work he deals with social memory in art, the political format of human behaviour and the contact of idealistic visions with everydayness. In 2010 – 2016 he worked as a head of the Video Art Studio at the Faculty of Fine Arts in Brno. As a sculptor and performer he takes part in many exhibitions and events in the Czech Republic as well as abroad. In his PhD thesis in the Studio of Sculpture at the Prague Academy of Arts, Architecture and Design he deals with the work of his father, sculptor Miloš Zet (1920–1995).

Mona Vatamanu (born 1968) and Florin Tudor (born 1974) work together since 2000. They studied painting at the National University of Arts in Bucharest in 1992–1998. Their artistic practice spans diverse media including video, installation, painting, performance. The common denominator of their focus is on substantial issues with a transformative potential in the society such as public space, precariousness, postsocialist transformation, colonisation.

Event organised by: MAGMA Contemporary Medium Association, Czech Centre Bucharest, Székely National Museum 
Partners: Covasna County Council, ARTeast Foundation
Co-funded by: Czech Centre Bucharest, Municipality's Council of Sfântu Gheorghe, AFCN - The Administration of the National Cultural Fund, NKA - The National Cultural Fund of Hungary, Bethlen Gábor Fund, Creative Europe Programme of the European Union
Media partners: AGERPRES, Radio România Cultural, Observator Cultural, Revista Arta, Revista Zeppelin, Igloo Media, transindex.ro, sepsiszentgyorgy.info, modernism.ro, Háromszék, Székely Hírmondó, Revista Várad 

Project co-funded by the Administration of the National Cultural Fund. The project does not necessarily represent the position of the Administration of the National Cultural Fund. AFCN is not to be held responsible for the content of the project, nor for the ways in which the results of the project might be used. Those are entirely the responsibility of the beneficiary of the grant.


Photo: MAGMA
További képek / Mai multe imagini / More images >>


METALURGICA 
Martin Zet, Mona Vatamanu & Florin Tudor kiállítása

MEGNYITÓ: 2019. március 8., péntek 19 óra
HELYSZÍN: MAGMA Kortárs Művészeti Kiállítótér (Szabadság tér 2., Sepsiszentgyörgy, Románia)
A kiállítás 2019. április 12-ig látogatható, hétfő kivételével, naponta 11-19 óra között.

A kiállítás a jelenlegi emberi fejlődés alapját képező munka és termelés fogalmából indul ki, a Martin Zet és Mona Vatamanu & Florin Tudor művészpáros közötti többszintű párbeszéd eredményeként. A projekt különböző perspektívákat tár fel, amelyek a művészek nyilvánvalóan különböző reprezentációs eszközei és munkafolyamatai ellenére kiegészítik egymást.

Mona Vatamanu & Florin Tudor a társadalmi és politikai narratívákat, valamint a munkavállaló szerepét és státuszát felülíró termelés fogalmát veszi alapul. Új installációjuk, melynek címe „Csapágyak az űrben” (2019) a csapágy motívum-objektből indul ki, egy olyan alkatrészből, amelyet nagymértékben használnak a különböző technológiákban, beleértve az űrkutatást is. A termelés fogalmához számos, a munkához, az ipari folyamatokhoz, valamint a képek előállításához kapcsolódó vonatkozás társul, beleértve a manapság a kozmosz felfedezéséhez és a róla készített képek létrehozásához használt magas költségű technológiákat. Az installáció során bemutatják a 70-es években a csapágyak előállítására használt ipari formát, a korábbi fémöntési technológia pedig a jelenlegi manufaktúra jellegű additív-gyártási technológián keresztül (3D nyomtatás) éled fel újra.

Miközben a művészpáros egy távolabbi nézőpontot prezentál, Martin Zet hasonló gondolatokat követ az apja szobrászati termelésének személyes tapasztalata révén, az „Apám műhelye” című filmjében (1995), amelyet röviddel a Miloš Zet halála után készített. Martin Zet bensőséges utazása azon pillanatként fogható fel, amikor a termelés leáll, és mi, tanúként, érezzük, milyen következményei vannak a hanyatlásnak és haszontalanságnak. A filmet egy, „Apám a szobrászat megszállottja” című esszé (2018) egészíti ki, amely akkor született, amikor a videó eredeti anyaga egy régi, az 1990-es évek közepéről származó S-VHS kazettából lett digitalizálva. A szerző installációját négy szobor egészíti ki: Bílek František: Husz János kisméretű feje, Ernst Barlach: Orosz koldusasszony tállal (1905), 1906-os Josef Václav Myslbek: Áhítat (1880-84) Fej Bedřich Schwarzenberg bíboros sírkövéről (1892-95), amelyek szintén megjelennek a filmben az apa gyűjteményének részeként. Ezek az ikonikus művek egyfajta munkaeszközként működtek.

Vatamanu & Tudor jelszava, „Nincs művészet munka nélkül, nincs munka művészet nélkül!” (2019) utal a „Nici muncă fără pâine, nici pâine fără muncă!” („Nincs munka kenyér nélkül, nincs kenyér munka nélkül!”) régi szlogenre, amely a társadalmi igazságosság deklarált szándékától függetlenül még több egyenlőtlenséget termel újra fenyegető, konfliktusos tartalmának következményeként. Napjainkban az eredeti mottót a populista pártok szóbeli büntetésként vagy megalázásként használják azok ellen, akik szegénységben élnek szociális támogatással, azok ellen, akik az államtól függnek. A kiállításon a „Grivița 33” (2018) és a „Gagarin fája” (2016) című legújabb filmek is láthatóak, amelyek Florin Poenaru szociálantropológus Ovidiu Tichindeleanu filozófus interjúit tartalmazzák. Az interjúkban szó esik a munkásosztály-tudat eltűnéséről, az űrkutatásról, a képzeletről és a propagandáról a szocialista időkben, valamint a posztkommunista állapotról, mint a liberális gyarmatosításról.

Zet vas „Űrobjektumai” (2019) erre a kiállításra készültek, eredetileg kéziszerszámok, amelyek egyes részeit kalapáccsal ellapították, így a szigorúan egyenes alakzatok a világegyetem íveltségéhez igazodtak. Amikor Martin felfedezte, hogy a Vatamanu & Tudor páros egyik filmje és objektje a csapágyra és az ólomöntésre utal, azt mondta, „Ezt én is meg tudom csinálni!” Ez a megnyítón bemutatásra is kerül „Öntés, metallurgiai ritualé élőben” címmel.

Martin Zet (született 1959-ben) művész, szobrász és performansz-művész. 1979-től 1985-ig a prágai Képzőművészeti Akadémián szobrászatot tanult. Munkásságában a művészet társadalmi emlékezetével foglalkozik, az emberi viselkedés politikai vonatkozásaival és az idealizmus és hétköznapiság érintkezési felületeivel. A 2010–2016 időszakban a brnói Képzőművészeti Egyetem Video Art Stúdiójának vezetőjeként dolgozott. Szobrászként és performansz-művészként számos kiállításon és rendezvényen vesz részt Csehországban és külföldön egyaránt. A prágai Művészeti, Építészeti és Formatervezési Akadémia szobrászat szakán készült doktori értekezésének tárgya apjának, Miloš Zet (1920–1995) szobrászművész életműve.

Mona Vatamanu (született 1968-ban) és Florin Tudor (született 1974) 2000 óta dolgoznak együtt. Mindketten festészet szakon tanultak a Nemzeti Művészeti Egyetemen Bukarestben az 1992–1998 közötti időszakban. Művészi tevékenységük sokféle médiumra terjed ki, beleértve a videót, az installációt, a festészetet, a performanszt. Fókuszuk közös nevezője a társadalomátalakító potenciállal rendelkező jelentős kérdések, például a nyilvánosság, a bizonytalanság, a posztszocialista átalakulás, a gyarmatosítás.
 

Szervezők: Magma Kortárs Közeg Egyesület, Bukaresti Cseh Központ, Székely Nemzeti Múzeum 
Partnerek: Kovászna Megye Tanácsa, ARTeast Alapítvány
Támogatók: Bukaresti Cseh Központ, AFCN - Román Nemzeti Kulturális Alap, NKA - Magyar Nemzeti Kulturális Alap, Bethlen Gábor Alap, az Európai Unió Kreatív Európa programjának társfinanszírozásával 
Média partnerek: transindex.ro, sepsiszentgyorgy.info, Háromszék, Székely Hírmondó, modernism.ro, Várad Kulturális Folyóirat, AGERPRES, Radio România Cultural, Observator Cultural, Revista Arta, Revista Zeppelin, Igloo Media

AFCN – Nemzeti Kulturális Alap Adminisztrációja által támogatott projekt. Az AFCN nem felelős a projekt tartalmáért vagy azért, ahogy a projekt eredményei hasznosulnak. Ezek teljes mértékben a projekt által támogatott felet terhelik.


Photo: MAGMA
További képek / Mai multe imagini / More images >>


METALURGICA

expoziție de Martin Zet, Mona Vatamanu & Florin Tudor

VERNISAJ: 08 martie, 2019, orele 19:00
Spațiul Expozițional de Artă Contemporană MAGMA (P-ta Libertatii Nr. 2, Sfantu Gheorghe, jud. Covasna, Romania)
Expoziția poate fi vizitată până în 12 aprilie 2019, în fiecare zi cu excepția zilei de luni, între orele 11-19.

Expoziția pornește de la conceptele de muncă și producție percepute ca bază pentru dezvoltarea umană actuală, imaginată în mai multe instanțieri în dialogul dintre Martin Zet și duo-ul artistic Mona Vatamanu și Florin Tudor. Proiectul prezintă perspective diferite care se completează reciproc, în ciuda proceselor de lucru și a mijloacelor de reprezentare diferite ale artiștilor.

 

Contribuția artiștilor Mona Vatamanu și Florin Tudor insistă asupra noțiunii de producție, care suprascrie narativele sociale și politice, precum și rolul și statutul muncitorului. Noua lor instalație, „Cuzineți în spațiu” (2019) are ca punct de plecare un motiv-obiect, cuzinetul, o componentă folosită pe scară largă în diferite tehnologii, inclusiv explorarea spațiului. Noțiunea de producție este descrisă de multiple asociații care se referă la muncă, la procese industriale și, de asemenea, la producția de imagini, inclusiv prin tehnologii scumpe utilizate pentru a explora și a crea imagini ale cosmosului în zilele noastre. O matriță industrială utilizată pentru producerea cuzineților în anii șaptezeci, concepută aici ca simbol al  de producției, va fi prezentată în instalație, tehnologia anterioară de turnare a metalelor fiind reînviată prin tehnologia actuală de manufacturare aditivă (printare 3D).

În timp ce duoul prezintă o viziune detașată, Martin Zet urmărește idei apropiate prin experiența personală a producției sculpturale a tatălui său Miloš Zet în filmul „Atelierul tatălui meu” (1995), pe care l-a înregistrat la scurt timp după moartea lui Miloš Zet. Călătoria afectivă a lui Martin Zet poate fi înțeleasă și văzută ca momentul în care producția se oprește, și noi, ca martori, putem simți consecințele a ceea ce înseamnă declinul și inutilitatea. Filmul este însoțit de un eseu „Tatăl meu obsedat de sculptură” (2018), scris atunci când materialul video inițial a fost digitizat de pe o veche casetă S-VHS de la mijlocul anilor 1990. Instalația autorului este completată de patru sculpturi: un mic cap al lui Jan Hus de František Bílek, Rusoaică cerșetoare cu castron (1905) de Ernst Barlach, Devotament (1880-84) și Un cap de pe piatra funerară a cardinalului Bedřich Schwarzenberg de Josef Václav Myslbek (1892-95), care, de asemenea, apar în film ca parte a colecției tatălui. Aceste lucrări artistice iconice au funcționat ca un fel de instrument de lucru.

Banner-ul duo-ului Vatamanu & Tudor: „Nici artă fără muncă, nici muncă fără artă!” (2019) face aluzie la vechiul slogan „Nici muncă fără pâine, nici pâine fără muncă!” care, indiferent de intențiile sale declarate de justiție socială, a reprodus și reproduce în continuare, de fapt, mai multă inegalitate, ca o consecință a conținutului său amenințător, conflictual. În prezent, motto-ul original este folosit de partidele populiste ca o pedeapsă sau umilire verbală împotriva celor care trăiesc în sărăcie cu ajutoare sociale, împotriva celor care se află într-o stare de dependență față de stat. Expoziția include, de asemenea, cele mai recente filme „Grivita ‘33” (2018) și „Copacul lui Gagarin” (2016), bazate pe interviuri cu sociologul Florin Poenaru și filozoful Ovidiu Tichindeleanu. Discursul lor se ocupă de problema dispariției conștiinței muncitorilor ca și clasă socială, dar și de idei ca explorarea spațiului
imaginația și propaganda în perioada socialistă, precum și condiția post-comunistă ca o nouă colonizare liberală.

„Obiectele de spațiu” (2019) din fier ale lui Zet, create special pentru această expoziție, sunt inițial unelte de mână, cu unele părți aplatizate cu ciocanul, astfel încât formele strict drepte să fie ajustate la caracterul curbat al universului. Când Martin a descoperit, că unul dintre filmele și obiectele lui Vatamanu & Tudor se referă la cuzinet și turnarea din plumb, el a exclamat: „și eu pot să fac asta!”, ceea ce va fi prezentat în cadrul programului de deschidere sub titlul „Turnare, ritual metalurgic pe viu”.

Martin Zet (născut în 1959) este artist, sculptor și artist performance. A studiat sculptura la Academia de Arte Plastice din Praga în perioada 1979-1985. În opera sa se ocupă de memoria socială în artă, de aspectul politic al comportamentului uman și de relația dintre viziunile idealiste și viața de zi cu zi. În perioada 2010–2016 a lucrat ca șef al Atelierului Video Art la Facultatea de Arte Plastice din Brno. Ca sculptor și artist performance participă la numeroase expoziții și evenimente în Republica Cehă și în străinătate. În teza sa de doctorat de la Atelierul de Sculptură al Academiei de Artă, Arhitectură și Design din Praga se ocupă de opera tatălui său, sculptorul Miloš Zet (1920-1995).

Mona Vatamanu (născută în 1968) și Florin Tudor (născut în 1974) lucrează împreună din anul 2000. Au studiat pictura la Universitatea Națională de Arte din București în perioada 1992–1998. Practica lor artistică cuprinde diverse medii, inclusiv video, instalație, pictură, performance. Numitorul comun al interesului lor se referă la aspecte substanțiale cu un potențial transformator în societate, cum ar fi spațiul public, precaritatea, transformarea postsocialistă, colonizarea.

Organizatori: Asociatia Medium Contemporan MAGMA, Centrul Ceh București, Muzeul Naţional Secuiesc 
Parteneri: Consiliul Județean Covasna, Fundația ARTeast
Sponsori: Centrul Ceh București, AFCN - Administrația Fondului Cultural Național, NKA - Fondul Cultural Național al Ungariei, Fondul Bethlen Gábor, Proiect cofinanțat prin programul Europa Creativă al Uniunii Europene 
Parteneri media: AGERPRES, Radio România Cultural, Observator Cultural, Revista Arta, Revista Zeppelin, Igloo Media, transindex.ro, sepsiszentgyorgy.info, modernism.ro, Háromszék, Székely Hírmondó, Revista Várad

Proiect co-finanțat de Administrația Fondului Cultural Național (AFCN).
Proiectul nu reprezintă în mod necesar poziţia Administrației Fondului Cultural Național. AFCN nu este responsabilă de conținutul proiectului sau de modul în care rezultatele proiectului pot fi folosite. Acestea sunt în întregime responsabilitatea beneficiarului finanțării. 

Happy Holidays! ** Boldog ünnepeket! ** Sărbători fericite! **

MANIANIMAE // SZIRA Henrietta & SZÍJ Kamilla

Workshop // Idő és anyag // Timp şi materie

MO(NU)MENTS // Miklós ONUCSÁN

MADEinPARTIUM

ABC 80 // Cătălina NISTOR & Evelin MÁRTON

Workshop // Mögötte és alatta // Dincolo și dedesubt

SOLIDARIUM // ERHARDT Miklós works 2005-2015

Workshop // Valóság. Művészet. Játék. // Realitate. Artă. Joc.

MONOTREMU

NEVER ALONE /// B5 Studio, K'arte /// Tg.Mures, Marosvásárhely /// 03.09-04.10.2015

KaravanAct - utazó színházi fesztivál a MAGMÁBAN

Családban marad 4. / În familie 4. / Family Business 4.

SZABADSÁG // CONCEDIU

Csíki múzeumi táborozók a Magmában

Never Alone / Soha Egyedül / Niciodată singur

Múzeumok éjszakája / Noaptea muzeelor / Night of Museums

Workshop // Újraalkotott művek // Opere Recreate // Recreated Artworks

NEVER ALONE /// Muzeul Național de Artă Contemporană al României, București

1+1=? – Kultúrpuzzle // Ujvárossy László

2 %

Workshop // En détail

Give me five!

Kerekasztal-beszélgetés // Masă rotundă // Round Table

Kellemes húsvéti ünnepeket!

Rendhagyó filozófia óra // Oră de filosofie neconvențională // Unconventional Philosophy Class

Examples for Non-universal Chair // group exhibition

ÚJ MAGYAR MITOLÓGIA: a szakralizált őstörténet médiareprezentációi és rítusai // II. SZEMEISZTOSZ Konferencia

Képvadászat // Interaktív tárlatvezetés

'DREAMHUNTING' // Igor BUHAROV, Ivan BUHAROV & Vasile CROAT

A víz geometriája // PÉTER Ágnes