ELŐD Ágnes

Apr 23, 2019

versiunea română aici // for English click here

MEGHOSSZABBÍTVA JÚNIUS 7-IG!
Drónos szobrok
ELŐD Ágnes kiállítása


MEGNYITÓ: BANDI Irén irodalomtörténész, esztéta 2019. április 25., csütörtök 17 óra
HELYSZÍN: MAGMA Kortárs Művészeti Kiállítótér (Szabadság tér 2., Sepsiszentgyörgy, Románia)
A kiállítás 2019. május 31-ig június 7-ig látogatható, hétfő kivételével, naponta 11-19 óra között.

Az esemény része a 28. Szent György Napok rendezvény sorozatnak.

Az újdonság dimenziójába kalauzol Előd Ágnes szobrászművész lebegő fényszobrainak fotó- és videó-dokumentációi segítségével, valamint korábbi alkotásaiból is bemutatásra kerül egy válogatás a MAGMA Kiállítótérben.

Az alakjukat változtatni tudó fényszobrok az ELTE Biofizikai Tanszékének kutatóiból alakult CollMot Robotics cég által kifejlesztett önszerveződő módon rajban repülő drónflottájának segítségével valósulhattak meg. A fényforrással ellátott drónok pályáját a szobrász 3D-s animációi vezérlik. A flotta ma már akár 60 drón röptetésével készíti a fényinstallációkat. A művész, mint a Magyar Képzőművészeti Egyetem – digitális szobrászat – tanára, 2016 óta készít lebegő szobrokat.

„Kétféle módon készítem a szobrokat: az első típus esetében a formák változása élőben követhető, a második szabad szemmel nem felismerhető, de hosszú expozíciós idővel fotózva egy térrajzot ad ki. A technológiából adódóan a szobrok mérete igen nagy, 100-200 méter átmérőjű pályán mozognak. Ezért az együttes bemutatásukra csak úgy van lehetőség, ha videó-dokumentációként vagy print formájában állítjuk ki őket” – nyilatkozta Előd Ágnes.

Előd Ágnes szobrász, 1974-ben született Budapesten. A Magyar Képzőművészeti Egyetem szobrász szakán diplomázott Körösényi Tamás osztályában (1999), ezzel párhuzamosan járt az ELTE művészettörténet szakára (2002). 2002–2005 között részt vett a Képzőművészeti Egyetem doktori programján, témavezetője itt is Körösényi Tamás volt. Magyar Állami Eötvös-ösztöndíjban (2002) és Derkovits Gyula-ösztöndíjban részesült (2002–2005). 2008-ben szerezte DLA fokozatát, tanított a Nyíregyházi Főiskolán, és jelenleg az MKE egyetemi adjunktusa. Kisplasztikákat, digitális nyomatokat, installációkat készít, amelyeket egy sajátos, frivol, humoros, játékos képi nyelv használata jellemez. 1994 óta rendszeresen kiállít hazai és nemzetközi tárlatokon.

Szervezők: Magma Kortárs Közeg Egyesület, Székely Nemzeti Múzeum 
Partnerek: Kovászna Megye Tanácsa, Sepsiszentgyörgy Megyei Jogú Város Tanácsa

Támogatók:  NKA - Magyar Nemzeti Kulturális Alap, Bethlen Gábor Alap, az Európai Unió Kreatív Európa programjának társfinanszírozásával Média partnerek: transindex.ro, sepsiszentgyorgy.info, Háromszék, Székely Hírmondó, modernism.ro, Várad Kulturális Folyóirat, Revista Arta

Photo: MAGMA
További képek / Mai multe imagini / More images >>


EXPOZIŢIE PRELUNGIT PÂNĂ LA 07 IUNIE!
Sculpturi cu drone
expoziție de Ágnes ELŐD


VERNISAJ: 25 aprilie, 2019, orele 17:00 de Irén BANDI, istoric literar, estetician
Spațiul Expozițional de Artă Contemporană MAGMA (P-ta Libertatii Nr. 2, Sfantu Gheorghe, jud. Covasna, Romania)
Expoziția poate fi vizitată până în 31 mai 07 iunie 2019, în fiecare zi cu excepția zilei de luni, între orele 11-19.

Evenimentele fac parte din programul Zilele Sfântu Gheorghe ediția 28.

Spațiul Expozițional de Artă Contemporană MAGMA ne călăuzește în noi dimensiuni cu ajutorul documentațiilor foto-video ale sculpturilor de lumină zburătoare ale sculptoriței Ágnes Előd, precum și printr-o selecție din lucrările sale anterioare.

Sculpturile de lumină capabile să-și schimbe forma s-au putut realiza folosind flota de drone care zboară in roiuri autoorganizate, dezvoltate de către firma CollMot Robotics înființată de cercetătorii Institutului de Biofizică a Universității „Eötvös Loránd” din Budapesta. Traiectoria dronelor prevăzute cu o sursă de lumină este dirijată de animațiile 3D ale sculptoriței. Astăzi, flota creează instalații luminoase folosind chiar și 60 de drone. Artista, fiind profesoară de sculptură digitală la Universitatea de Arte Plastice din Ungaria, creează din 2016 sculpturi zburătoare.

„Realizez sculpturile în două feluri: în cazul primului tip, modificarea formelor poate fi urmărită pe viu, în celălalt caz schimbările nu sunt perceptibile cu ochiul liber, dar fotografiate cu un timp de expoziție îndelungat, se obține un desen în spațiu. Ca urmare a tehnologiei folosite, dimensiunea sculpturilor este foarte mare, se mișcă în spații cu diametrul de 100-200  de metri. Astfel, prezentarea lor este posibilă numai sub forma de documentații video sau printuri”, a explicat  Ágnes Előd.

Sculptorița Ágnes Előd s-a născut în 1974 la Budapesta. A absolvit secția de sculptură a Universității de Arte Plastice din Ungaria în clasa lui Tamás Körösényi (1999), a frecventat în paralel cursurile de istorie a artei a Universității „Eötvös Loránd” din Budapesta (2002). În perioada 2002–2005 a participat la programul de doctorat la Universitatea de Arte Plastice, coordinatorul ei de lucrare fiind tot Tamás Körösényi. A beneficiat de bursele de stat Eötvös (2002) și Derkovits Gyula (2002–2005). A obținut titlul DLA în anul 2008, a predat la Universitatea din Nyíregyháza, în prezent este lector la Universitatea de Arte Plastice. Creează sculpturi miniaturale, printuri digitale, instalații caracterizate de un limbaj vizual specific, frivol, jucăuș, plin de umor. Din anul 1994 participă în mod regulat la expoziții în Ungaria și în străinătate.

Organizatori: Asociatia Medium Contemporan MAGMA, Muzeul Naţional Secuiesc 
Parteneri:
Consiliul Județean Covasna, Primaria Municipiului Sfantu Gheorghe
Sponsori: NKA - Fondul Cultural Național al Ungariei, Fondul Bethlen Gábor, Proiect cofinanțat prin programul Europa Creativă al Uniunii Europene Parteneri media: Revista Arta,  transindex.ro, sepsiszentgyorgy.info, modernism.ro, Háromszék, Székely Hírmondó, Revista Várad EXHIBITION EXTENDED UNTIL 07 JUNE!
Drone Sculptures
an exhibition by Ágnes ELŐD 


OPENING: by Irén BANDI, literary historian, esthetician on Thursday, April 25, 5 PM
VENUE: MAGMA Contemporary Art Space (P-ta Libertatii No. 2, Sfantu Gheorghe, jud. Covasna, Romania)
ON VIEW: till May 31 Jun 07, 2019, every day except for Mondays and holidays, between 11 AM-7 PM
The events are part of 28th Saint George Day's.

The MAGMA Contemporary Art Space guides us into new dimensions with the help of photo-video documentations of the floating light sculptures of the sculptor Ágnes Előd, as well as through a selection of her previous works.
The light sculptures capable of changing shape were made using a fleet of drones flying in self-organized swarms, developed by the company CollMot Robotics, founded by the researchers of the Institute of Biophysics of Eötvös Loránd University in Budapest. The trajectory of the drones provided with a light source is controlled by the 3D animations of the sculptor. Today, the fleet creates light installations using even 60 drones. The artist, who teaches digital sculpture at the Hungarian University of Fine Arts, has been creating flying sculptures since 2016.
"I create the sculptures in two ways: in the case of the first type, the change of forms can be followed live, in the other case the changes are not perceptible to the naked eye, but photographed with a long exposure time a drawing in space is obtained. As a result of the technology used, the size of the sculptures is very large, moving on an orbit with a diameter of 100-200 meters. Thus, their presentation is possible only in the form of video documentation or prints," explained Ágnes Előd.

The sculptor Ágnes Előd was born in Budapest in 1974. She graduated the sculpture department of the Hungarian University of Fine Arts in Tamás Körösényi’s class (1999), in parallel she attended the art history courses of the Eötvös Loránd University in Budapest (2002). Between 2002 and 2005, she participated in the PhD program at the University of Fine Arts, and her supervisor was Tamás Körösényi. She obtained the state scholarships Eötvös (2002) and Derkovits Gyula (2002-2005). She obtained the DLA title in 2008, she taught at the University of Nyíregyháza, currently she is a lecturer at the University of Fine Arts. She creates miniature sculptures, digital prints, installations characterized by a specific, frivolous, playful, humorous visual language. Since 1994 she has regularly been participating in exhibitions in Hungary and abroad.

 

 

Happy Holidays! ** Boldog ünnepeket! ** Sărbători fericite! **

MANIANIMAE // SZIRA Henrietta & SZÍJ Kamilla

Workshop // Idő és anyag // Timp şi materie

MO(NU)MENTS // Miklós ONUCSÁN

MADEinPARTIUM

ABC 80 // Cătălina NISTOR & Evelin MÁRTON

Workshop // Mögötte és alatta // Dincolo și dedesubt

SOLIDARIUM // ERHARDT Miklós works 2005-2015

Workshop // Valóság. Művészet. Játék. // Realitate. Artă. Joc.

MONOTREMU

NEVER ALONE /// B5 Studio, K'arte /// Tg.Mures, Marosvásárhely /// 03.09-04.10.2015

KaravanAct - utazó színházi fesztivál a MAGMÁBAN

Családban marad 4. / În familie 4. / Family Business 4.

SZABADSÁG // CONCEDIU

Csíki múzeumi táborozók a Magmában

Never Alone / Soha Egyedül / Niciodată singur

Múzeumok éjszakája / Noaptea muzeelor / Night of Museums

Workshop // Újraalkotott művek // Opere Recreate // Recreated Artworks

NEVER ALONE /// Muzeul Național de Artă Contemporană al României, București

1+1=? – Kultúrpuzzle // Ujvárossy László

2 %

Workshop // En détail

Give me five!

Kerekasztal-beszélgetés // Masă rotundă // Round Table

Kellemes húsvéti ünnepeket!

Rendhagyó filozófia óra // Oră de filosofie neconvențională // Unconventional Philosophy Class

Examples for Non-universal Chair // group exhibition

ÚJ MAGYAR MITOLÓGIA: a szakralizált őstörténet médiareprezentációi és rítusai // II. SZEMEISZTOSZ Konferencia

Képvadászat // Interaktív tárlatvezetés

'DREAMHUNTING' // Igor BUHAROV, Ivan BUHAROV & Vasile CROAT

A víz geometriája // PÉTER Ágnes