METALURGICA // B5 Studio + Minitremu Art Space

May 20, 2019


magyar verzió itt // versiunea română aici

METALURGICA 
an itinerary exhibition by Martin Zet, Mona Vatamanu & Florin Tudor

OPENING: Thursday, May 23, 2019, 6 PM
VENUE: B5 Studio + Minitremu Art Space / Bolyai Square Nº 2, Târgu-Mureș, Romania
ON VIEW: till June 9, 2019, workdays between 17:00-19:00, or by previous appointment via phone: +40 744 775 183

Creative workshop related to the exhibition held by Laura Borotea, trying out the technique of metal molding, with soft and harmless materials. We expect groups to participate by prior appointment on phone number: +40 747 815 145.

The exhibition builds on the concepts of work and production perceived as a basis for the current human development, which is being imagined in multiple instantiations in the dialogue between Martin Zet and the artistic duo Mona Vatamanu & Florin Tudor. The show presents different perspectives which complement each other despite the apparent distinctive means of representation and processes of work of the artists.

Martin Zet (born in 1959) is an artist, sculptor and performance artist. He studied sculpture at the Academy of Fine Arts in Prague in 1979–1985. In his work he deals with social memory in art, the political format of human behaviour and the contact of idealistic visions with everydayness. In 2010 – 2016 he worked as a head of the Video Art Studio at the Faculty of Fine Arts in Brno. As a sculptor and performer he takes part in many exhibitions and events in the Czech Republic as well as abroad. In his PhD thesis in the Studio of Sculpture at the Prague Academy of Arts, Architecture and Design he deals with the work of his father, sculptor Miloš Zet (1920–1995).

Mona Vatamanu (born 1968) and Florin Tudor (born 1974) work together since 2000. They studied painting at the National University of Arts in Bucharest in 1992–1998. Their artistic practice spans diverse media including video, installation, painting, performance. The common denominator of their focus is on substantial issues with a transformative potential in the society such as public space, precariousness, postsocialist transformation, colonisation.


Event organised by: MAGMA Contemporary Medium Association, Czech Centre Bucharest, Székely National Museum, ARTeast Foundation, Minitremu Assotiacion
Partners: Covasna County Council 
Co-funded by: Czech Centre Bucharest, Municipality's Council of Sfântu Gheorghe, AFCN - The Administration of the National Cultural Fund, NKA - The National Cultural Fund of Hungary, Bethlen Gábor Fund, Creative Europe Programme of the European Union
Media partners: AGERPRES, Radio România Cultural, Observator Cultural, Revista Arta, Revista Zeppelin, Igloo Media, transindex.ro, sepsiszentgyorgy.info, modernism.ro, Háromszék, Székely Hírmondó, Revista Várad 

Project co-funded by the Administration of the National Cultural Fund - AFCN. The project does not necessarily represent the position of the Administration of the National Cultural Fund. AFCN is not to be held responsible for the content of the project, nor for the ways in which the results of the project might be used. Those are entirely the responsibility of the beneficiary of the grant.

Opening / Megnyitó / Vernisaj // Photo: MAGMA & Diana Gherendi
More images / További képek / Mai multe imagini >>

Tárlatvezetés és műhelyfoglalkozás Gabriel Boldiș vezetésével / Tur ghidat și atelier cu Gabriel Boldiș / Guided tour and workshop with Gabriel Boldiș // Photo: MAGMA
More images / További képek / Mai multe imagini >>

METALURGICA 
Martin Zet, Mona Vatamanu & Florin Tudor kiállítása

MEGNYITÓ: 2019. május 23., csütörtök 18 óra
HELYSZÍN: B5 Studio + Minitremu Art Space / Bólyai tér 5. sz., Marosvásárhely, Románia
A kiállítás 2019. június 9-ig látogatható, munkanapokon 17:00 és 19:00 között, vagy előre egyeztetett időpontban a +40 744 775 183-as telefonszámon.

A kiállításhoz kapcsolódó kreatív műhelyfoglalkozáson Laura Borotea vezetésével, a diákok a formába öntés technikáját ismerhetik meg. A részvételhez előzetes időpont-egyeztetés szükséges! Érdeklődő csoportok jelentkezését a +40 747 815 145 -es telefonszámon várjuk.

A kiállítás a jelenlegi emberi fejlődés alapját képező munka és termelés fogalmából indul ki, a Martin Zet és Mona Vatamanu & Florin Tudor művészpáros közötti többszintű párbeszéd eredményeként. A projekt különböző perspektívákat tár fel, amelyek a művészek nyilvánvalóan különböző reprezentációs eszközei és munkafolyamatai ellenére kiegészítik egymást.


Martin Zet (született 1959-ben) művész, szobrász és performansz-művész. 1979-től 1985-ig a prágai Képzőművészeti Akadémián szobrászatot tanult. Munkásságában a művészet társadalmi emlékezetével  foglalkozik, az emberi viselkedés politikai vonatkozásaival és az idealizmus és hétköznapiság érintkezési felületeivel. A 2010–2016 időszakban a brnói Képzőművészeti Egyetem Video Art Stúdiójának vezetőjeként dolgozott. Szobrászként és performansz-művészként számos kiállításon és rendezvényen vesz részt Csehországban és külföldön egyaránt. A prágai Művészeti, Építészeti és Formatervezési Akadémia szobrászat szakán készült doktori értekezésének tárgya apjának, Miloš Zet (1920–1995) szobrászművész életműve.

Mona Vatamanu (született 1968-ban) és Florin Tudor (született 1974) 2000 óta dolgoznak együtt. Mindketten festészet szakon tanultak a Nemzeti Művészeti Egyetemen Bukarestben az 1992–1998 közötti időszakban. Művészi tevékenységük sokféle médiumra terjed ki, beleértve a videót, az installációt, a festészetet, a performanszt. Fókuszuk közös nevezője a társadalomátalakító potenciállal rendelkező jelentős kérdések, például a nyilvánosság, a bizonytalanság, a posztszocialista átalakulás, a gyarmatosítás.


Szervezők: MAGMA Kortárs Közeg Egyesület, Bukaresti Cseh Központ, Székely Nemzeti Múzeum, ARTeast Alaptítvány, Minitremu Egyesület
Partnerek: Kovászna Megye Tanácsa
Támogatók: Bukaresti Cseh Központ, AFCN - Román Nemzeti Kulturális Alap, NKA - Magyar Nemzeti Kulturális Alap, Bethlen Gábor Alap, az Európai Unió Kreatív Európa programjának társfinanszírozásával 
Média partnerek: transindex.ro, sepsiszentgyorgy.info, Háromszék, Székely Hírmondó, modernism.ro, Várad Kulturális Folyóirat, AGERPRES, Radio România Cultural, Observator Cultural, Revista Arta, Revista Zeppelin, Igloo Media

AFCN – Nemzeti Kulturális Alap Adminisztrációja által támogatott projekt. Az AFCN nem felelős a projekt tartalmáért vagy azért, ahogy a projekt eredményei hasznosulnak. Ezek teljes mértékben a projekt által támogatott felet terhelik.


METALURGICA 
expoziție itinerantă de Martin Zet, Mona Vatamanu & Florin Tudor

VERNISAJ: joi, 23 mai, 2019, orele 18:00
B5 Studio + Minitremu Art Space / Piața Bolyai nr. 5, Târgu-Mureș, Romania
Expoziția poate fi vizitată până în 9 iunie 2019, zilnic între orele 17:00-19:00, sau cu programare prealabilă la nr. de telefon: +40 744 775 183

Atelier creativ legat de expoziție, în cadrul căruia elevii pot încerca tehnica turnării metalului cu materiale inofenzive, blânzi cu îndrumarea Laurei Borotea. Pentru participare este necesară programare anterioară! Grupurile interesate pot apela la numărul de telefon: +40 747 815 145.

Expoziția pornește de la conceptele de muncă și producție percepute ca bază pentru dezvoltarea umană actuală, imaginată în mai multe instanțieri în dialogul dintre Martin Zet și duo-ul artistic Mona Vatamanu și Florin Tudor. Proiectul prezintă perspective diferite care se completează reciproc, în ciuda proceselor de lucru și a mijloacelor de reprezentare diferite ale artiștilor.


Martin Zet (născut în 1959) este artist, sculptor și artist performance. A studiat sculptura la Academia de Arte Plastice din Praga în perioada 1979-1985. În opera sa se ocupă de memoria socială în artă, de aspectul politic al comportamentului uman și de relația dintre viziunile idealiste și viața de zi cu zi. În perioada 2010–2016 a lucrat ca șef al Atelierului Video Art la Facultatea de Arte Plastice din Brno. Ca sculptor și artist performance participă la numeroase expoziții și evenimente în Republica Cehă și în străinătate. În teza sa de doctorat de la Atelierul de Sculptură al Academiei de Artă, Arhitectură și Design din Praga se ocupă de opera tatălui său, sculptorul Miloš Zet (1920-1995).

Mona Vatamanu (născută în 1968) și Florin Tudor (născut în 1974) lucrează împreună din anul 2000. Au studiat pictura la Universitatea Națională de Arte din București în perioada 1992–1998. Practica lor artistică cuprinde diverse medii, inclusiv video, instalație, pictură, performance. Numitorul comun al interesului lor se referă la aspecte substanțiale cu un potențial transformator în societate, cum ar fi spațiul public, precaritatea, transformarea postsocialistă, colonizarea.


Organizatori: Asociatia Medium Contemporan MAGMA, Centrul Ceh București, Muzeul Naţional Secuiesc,  Fundația ARTeast, Asociația Minitremu
Parteneri: Consiliul Județean Covasna
Sponsori: Centrul Ceh București, AFCN - Administrația Fondului Cultural Național, NKA - Fondul Cultural Național al Ungariei, Fondul Bethlen Gábor, Proiect cofinanțat prin programul Europa Creativă al Uniunii Europene 
Parteneri media: AGERPRES, Radio România Cultural, Observator Cultural, Revista Arta, Revista Zeppelin, Igloo Media, transindex.ro, sepsiszentgyorgy.info, modernism.ro, Háromszék, Székely Hírmondó, Revista Várad

Proiect co-finanțat de Administrația Fondului Cultural Național -  AFCN.
Proiectul nu reprezintă în mod necesar poziţia Administrației Fondului Cultural Național. AFCN nu este responsabilă de conținutul proiectului sau de modul în care rezultatele proiectului pot fi folosite. Acestea sunt în întregime responsabilitatea beneficiarului finanțării. 

Happy Holidays! ** Boldog ünnepeket! ** Sărbători fericite! **

MANIANIMAE // SZIRA Henrietta & SZÍJ Kamilla

Workshop // Idő és anyag // Timp şi materie

MO(NU)MENTS // Miklós ONUCSÁN

MADEinPARTIUM

ABC 80 // Cătălina NISTOR & Evelin MÁRTON

Workshop // Mögötte és alatta // Dincolo și dedesubt

SOLIDARIUM // ERHARDT Miklós works 2005-2015

Workshop // Valóság. Művészet. Játék. // Realitate. Artă. Joc.

MONOTREMU

NEVER ALONE /// B5 Studio, K'arte /// Tg.Mures, Marosvásárhely /// 03.09-04.10.2015

KaravanAct - utazó színházi fesztivál a MAGMÁBAN

Családban marad 4. / În familie 4. / Family Business 4.

SZABADSÁG // CONCEDIU

Csíki múzeumi táborozók a Magmában

Never Alone / Soha Egyedül / Niciodată singur

Múzeumok éjszakája / Noaptea muzeelor / Night of Museums

Workshop // Újraalkotott művek // Opere Recreate // Recreated Artworks

NEVER ALONE /// Muzeul Național de Artă Contemporană al României, București

1+1=? – Kultúrpuzzle // Ujvárossy László

2 %

Workshop // En détail

Give me five!

Kerekasztal-beszélgetés // Masă rotundă // Round Table

Kellemes húsvéti ünnepeket!

Rendhagyó filozófia óra // Oră de filosofie neconvențională // Unconventional Philosophy Class

Examples for Non-universal Chair // group exhibition

ÚJ MAGYAR MITOLÓGIA: a szakralizált őstörténet médiareprezentációi és rítusai // II. SZEMEISZTOSZ Konferencia

Képvadászat // Interaktív tárlatvezetés

'DREAMHUNTING' // Igor BUHAROV, Ivan BUHAROV & Vasile CROAT

A víz geometriája // PÉTER Ágnes