MASTER and DISCIPLE 1.

Mar 25, 2010


versiunea română aici

Tisztelettel meghívjuk Önt a sepsiszentgyörgyi 
MAGMA Kortárs Művészeti Kiállítótér
ünnepélyes átadására, valamint

RÓNAI Péter (Pozsony) és FARKAS Roland (Komárom)
felvidéki képzőművészek

MESTER és TANÍTVÁNYA1

című kiállításának megnyitójára,
2010. április 1-én, csütörtökön, 19 órára
Megnyitja SZOMBATHY Bálint vajdasági író, képzőművész, műkritikus

A kiállítás április 20-ig látogatható, minden nap hétfő és ünnepnapok kivételével, 11-19 óra között.

A kiállítás a magyarországi Oktatási és Kulturális Minisztérium a DOMO Retail RT és a Kobak Kft  támogatásával jött létre.
A rendezvény a "Képzőművészet Éve Háromszéken 2010" éves program része

 
 

Vă invităm cordial la inaugurarea festivă a
Spațiului Expozițional de Artă Contemporană MAGMA
din Sfântu Gheorghe
și cu acestă ocazie la vernisajul expoziției artiștilor
Péter RÓNAI (Bratislava) și Roland Farkas (Komarom) 
intitulat
MAESTRUL și UCENICUL1

care va avea loc joi, 1 aprilie 2010, orele 19:00
Cuvânt de deschidere: Bálint Szombathy, scriitor, artist vizual și critic de artă

Expoziția va fi deschisă până pe 20 aprilie, în fiecare zi cu excepția zilei de luni, între orele 11-19.

Program finanțat de Ministerul Educației și a Culturii din Ungaria, DOMO Retail și Kobak Srl.
Evenimentul face parte din programul ”2010 Anul Artelor Plastice în județul Covasna”.

SZOMBATHY BÁLINT
Mester és tanítványa

Rónai Péter és Farkas Roland kiállítása. Magma Kortárs Művészeti Kiállítótér, Sepsiszentgyörgy, 2010. április 1–20.

Jelentőségéhez méltó kifejezett érdeklődés mellett nyílt meg ez év április elsején Sepsiszentgyörgyön a Magma Kortárs Művészeti Kiállítótér. Köszönhetően elsősorban a nemzetközi porondon performansz-művészként ismert Ütő Gusztávnak és tanítványainak, Kispál Ágnes-Evelinnek és Kispál Attilának, akik budapesti intermédia-tanulmányaik végeztével visszatértek szülőföldjükre, a Székelyföldre, hogy létrehozzanak egy az érdeklődésüknek, alkotói irányultságuknak megfelelő kiállítóhelyet a maguk és a nemzedéktársaik számára. 
A Magma mindenek előtt a generációs megmutatkozásnak kíván teret adni, teljes mérvű kitekintéssel a régiók, különösen az elcsatolt országrészek kortárs magyar alkotóinak munkásságára. Ennek értelmében dolgozták ki a Mester és tanítványa kiállítás-sorozat sajátos koncepcióját, amely a jelenkori törekvéseket előzményeikkel egyetemben prezentálja egy-egy opus párhuzamos bemutatásával. Első alkalommal Rónai Péter (1953) és Farkas Roland (1975) szlovákiai multimediális művészekre esett a választás, akiknek műveit nemrég Budapesten is láthattuk a No Pass! című, határon túli kortárs magyar alkotók biennáléján. „Felvidéki meghívottainkat úgy választottuk, hogy volt szerencsém Rónai Péter egyetemi tanár akcióit látni és értékelni az érsekújvári Stúdió Erté által szervezett Transart Communication fesztiválon több alkalommal is. És volt diákjaimnak (…) is megadatott, hogy a korban hozzájuk közel álló Farkas Roland művészeti tevékenységét figyelemmel kísérjék”, írja Ütő a kiállítás katalógusában.
A „mester és tanítványa” koncepciója rugalmasan értelmezi a tanár–diák  kapcsolatok valós hátterét, és nem okvetlenül annak klasszikus példáit kívánja illusztrálni. Rónai és Farkas esetében az előd–utód viszonyrendszere azért oly nyilvánvaló, mert törekvéseikben számos a közös vonás, munkásságuk sok tekintetben feltételezi egymást. Az egyik ilyen azonosság mindenképpen a lázadás attitűdje: az elsőnél a régi rendszer művészetszemlélete, a másodiknál pedig a jelenkor társadalmi-szociális valósága ellen. A „tanár” néhai kényszerű underground léthelyzete a „diák” esetében a punk kultúra peremhelyzetének tudatos vállalásába  fordul át, Farkas korai zenei tevékenysége által. Rónai nem csak a korabeli helyi művészeti rendszer aláásásán fáradozik, hanem ugyanúgy szembefordul a művészeti rendszer dogmáival és a 20. század művészeti mítoszaival. De fennáll közöttük a rokon vonás az eszközhasználat és a poétika szabadság-értelmezésének tekintetében is, melyet röviden az intermédia fogalmával határozhatnánk meg. Rónai és Farkas munkássága egy olyan modernista folytonosságot képvisel, amely alapvetően meghatározza a nyolcvanas évek végétől datálódó szlovákiai művészetet. Ennek az ágán találjuk még – másokéi mellett – Bartusz György, Németh Ilona és Juhász R. József opusát.
Rónai munkásságának mozgató rugója a dadaista fricskázás, a humorral és szarkazmussal átitatott kipellengérezés, amelynek hitelességét semmivel sem kíméletlenebb öniróniája adja. A „Picasso mondjon le!” jelszava kimondatlanul is átfordul a „Rónai mondjon le!” olvasatú önostorozásba, megnyitva a műveknek azt az önreflexív sorát, amelyben az alkotó saját személyét teszi meg tautológiai tanulmányainak tárgyává. A művészet fogalmi elemzésének keretében különösen a kép problematikája a szemet szúró számára. Díszes, már-már giccses rámákba ágyazott szöveges eszmefuttatásainak a rendeltetése a kép definíciójának a viszonylagossá, abszurddá tétele (Képtelenség, 1976–2004). Konceptuális alkotásaira a legtermészetesebben fűződnek fel a nálánál több mint két évtizeddel fiatalabb Farkas ideaközpontú, ám eszközhasználat tekintetében némileg kötetlenebb munkái. De amíg az ős-konceptualista Rónait még mindig a művészet egyetemes ideája foglalkoztatja, addig a poszt-konceptualista Farkas már a művészeti rendszer – egyben a társadalmi ideológia – jelenkori mozgató rugóját, a pénzt teszi meg vizsgálódásának tárgyává (Change, 2010). „A projekt azt a tételt modellezi, mi szerint minél nagyobb a pénz körforgása, annál kisebb az értéke. Tízezer forintot váltok át különböző európai valutákra, míg az el nem veszíti értékének háromnegyedét. A végeredmény tíz euró. A fennmaradó összeggel aztán elindul a hajsza valamilyen afrikai pénznem kereséséért illegális és legális csatornákon, hogy a projekt egy másik, gazdaságilag gyengébb kontinensre helyeződve, nyitott véggel záruljon”, írja Farkas, piedesztálra állítva egy köteg afrikai bankót.

http://artportal.hu/lexikon/muveszek/ronai_peter
http://www.photoblog.com/farkasroland/
http://artportal.hu/lexikon/muveszek/szombathy_balint

Szerkesztő: Pirampel Melinda, Kamera: Vargyasi Levente 

Happy Holidays! ** Boldog ünnepeket! ** Sărbători fericite! **

MANIANIMAE // SZIRA Henrietta & SZÍJ Kamilla

Workshop // Idő és anyag // Timp şi materie

MO(NU)MENTS // Miklós ONUCSÁN

MADEinPARTIUM

ABC 80 // Cătălina NISTOR & Evelin MÁRTON

Workshop // Mögötte és alatta // Dincolo și dedesubt

SOLIDARIUM // ERHARDT Miklós works 2005-2015

Workshop // Valóság. Művészet. Játék. // Realitate. Artă. Joc.

MONOTREMU

NEVER ALONE /// B5 Studio, K'arte /// Tg.Mures, Marosvásárhely /// 03.09-04.10.2015

KaravanAct - utazó színházi fesztivál a MAGMÁBAN

Családban marad 4. / În familie 4. / Family Business 4.

SZABADSÁG // CONCEDIU

Csíki múzeumi táborozók a Magmában

Never Alone / Soha Egyedül / Niciodată singur

Múzeumok éjszakája / Noaptea muzeelor / Night of Museums

Workshop // Újraalkotott művek // Opere Recreate // Recreated Artworks

NEVER ALONE /// Muzeul Național de Artă Contemporană al României, București

1+1=? – Kultúrpuzzle // Ujvárossy László

2 %

Workshop // En détail

Give me five!

Kerekasztal-beszélgetés // Masă rotundă // Round Table

Kellemes húsvéti ünnepeket!

Rendhagyó filozófia óra // Oră de filosofie neconvențională // Unconventional Philosophy Class

Examples for Non-universal Chair // group exhibition

ÚJ MAGYAR MITOLÓGIA: a szakralizált őstörténet médiareprezentációi és rítusai // II. SZEMEISZTOSZ Konferencia

Képvadászat // Interaktív tárlatvezetés

'DREAMHUNTING' // Igor BUHAROV, Ivan BUHAROV & Vasile CROAT

A víz geometriája // PÉTER Ágnes