2021.03.23 – 04.05. ZÁRVA / ÎNCHIS / CLOSED

2021. Mar. 22.

2021.  március 23-tól ZÁRVA tart a MAGMA Kortárs Művészeti Kiállítótér a közönség számára a Sürgősségi Helyzetek Kovászna Megyei Bizottságának 2021.03.22./39-es határozata értelmében, a koronavírus terjedésének megelőzése érdekében.
Megértésüket köszönjük!


Începând de 23 martie 2021 Spaţiul Expoziţional de Artă Contemporană MAGMA va fi  ÎNCHISĂ publicului pe baza Hotărârii nr. 39 / 22.03.2021 a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Covasna, pentru prevenirea răspândirii coronavirusului.
Vă mulțumim pentru înțelegere!


From March 23. 2021 MAGMA Contemporary Art Space will be CLOSED to the public based on Decision no. 39 / 22.03.2021 of the Committee of Covasna County for Emergency Situations, to prevent the spread of coronavirus.
Thank you for understanding!

 

plugged / unplugged 2

2021. Mar. 03.

versiunea română aici // for English click here
 


Kikapcsoltan – Bekapcsoltan 2
30 ÉV ARCHÍVUMA


A Kikapcsoltan – Bekapcsoltan 2 / 30 ÉV ARCHÍVUMA című projekt az ARTeast Alapítvány archívumának digitalizálásából és annak publikálásából áll: elérhetővé váltak a kiállítási katalógusok, prospektusok, nyomtatványok, sajtóközlemények, videóanyagok, levelezés a művészek és szervezők között, beszélgetések és interjúk felvételei, stb. A B5 Stúdió, illetve jelenleg a MAGMA kiállítótérben található, tárgyi dokumentumok és műalkotások Bartha József képzőművész 30 éves egyéni, illetve az ARTeast Alapítvány 20 éves fennállásának keretében történő művészetszervezői és kurátori tevékenysége során keletkeztek. Ezek az Erdélyi lokalitás történelmi kontextusában fejlődő kortárs művészet tanúvallomásai. Bár nézőpontjaik lehetnek történelmiek, de mégis inkább a kulturális és interetnikus kölcsönhatásának bensőséges lenyomatai. Személyes jellegük miatt, hivatalos és nem hivatalos szinten a művészet társadalmi katalizáló képessége álltal folyamatosan mozgósították a helyi közösséget. Az archívum megörökíti azokat a társadalmi és gazdasági változásokat, amelyek művészeket kurátorrá tettek, személyes műtermek vagy nem konvencionális, elhagyott terek „művészek által működtetett helyszínekké” – kiállító térré – alakítottak. Végül az archiváló művész összegyűjtötte azoknak az eseményeknek a lenyomatait, amelyekben része volt, vagy amelyeket ő kezdeményezett – viszont nem akarja múzeumba vinni ezeket az anyagokat, hanem az archívumot cselekvéssé szeretné alakítani, újra aktiválni a lehető legtöbb elemét, hogy megakadályozzon bennünket abban, hogy elfeledjük vagy figyelmen kívül hagyjuk őket. A kiállítás a Kikapcsoltan – Bekapcsoltan / ARTeast Archívum projekt része, és a kiállításokra, az archívum eseményeire összpontosít. A kiállított alkotások egy része már ismerős lehet a MAGMA látogatói számára, hiszen az ARTeast Alapítvány kezdettől fogva partnere volt a kiállítótérnek, több közös projektet bonyolítva le az elmúlt 11 év során. 

KURÁTOR: MIKLÓS Szilárd
ONLIN MEGNYITÓ: 2021. március 05., péntek, 19:00, a MAGMA facebook oldalán


A kiállítás 2021. március 26-ig látogatható, keddtől péntekig 11-19 óra között.
HELYSZÍN: MAGMA Kortárs Művészeti Kiállítótér, Szabadság tér 2., Sepsiszentgyörgy, Románia

 


Photo: MAGMA
More images / További képek / Mai multe imagini >>

 

Conectat – Deconectat 2
30 DE ANI DE ARHIVĂ


Proiectul Conectat – Deconectat 2 / 30 DE ANI DE ARHIVĂ constă în digitalizarea arhivei Fundației ARTeast și facilitarea accesului la părțile ei componente: cataloage de expoziții, broșuri, printuri, dosare de presă, materiale video, corespondențe între artiști și organizatori, înregistrări ale unor sesiuni de discuții, interviuri, etc. O selecție din acest material a fost prezentată în formă fizică în spațiului expozițional B5 Studio și în prezent este expus în spațiul MAGMA. Aceste materialele au fost generate de-a lungul a treizeci de ani de activitate a artistului József Bartha și douăzeci de ani de activitate a Fundației ARTeast. Acestea sunt mărturii și secvențe ale scenei locale de artă contemporană din Transilvania, dintr-o perspectivă ce poate fi atât istorică, dar mai ales intimă, datorită nivelelor personale de interacțiune culturală interetnică. Prin ele sa activat comunitatea locală la un nivel formal și informal. Arhiva surprinde schimbările sociale și economice prin care artiști au activat ca și curatori, atelierele personale sau spații părăsite și nonconvenționale în spații de expunere. La final, artistul devine arhivar, care colecționează mărturiile evenimentelor din care a făcut parte sau le-a generat. Cu o diferență totuși, ce apare din dorința de a transforma această arhivă în acțiune, pentru că nu-și dorește fixarea materialelor și muzeificarea lor ci, dimpotrivă, re-activarea a cât mai multe elemente ce ne pot opri din uitare și ignorare. Expoziția face parte din proiectul Conectat – Deconectat / ARTeast Arhivă prezentată prima dată la Târgu Mureș, B5 Studio în 2020 și oglindește în mod concentrat expozițiile, evenimentele din archivă. Unele dintre opere expuse sunt deja cunoscute și pentru vizitatorii MAGMA, ARTeast fiind partener a spațiului din începuturi cu care a realizat mai multe proiecte comune în cursul celor 11 ani de existență. 

CURATOR: Szilárd MIKLÓS
VERNISAJ ONLINE în limba maghiară pe data de 05.03.2021, orele 19:00 pe pagina de facebook MAGMA

Expoziția poate fi vizitată până în 26 martie 2021, de marți până vineri, între orele 11:00-19:00.
Spațiul Expozițional de Artă Contemporană MAGMA, P-ța Libertății Nr. 2, Sfântu Gheorghe, jud. Covasna, România 


Plugged – Unplugged 2
30 YEARS ARCHIVE


The Plugged – Unplugged 2 / 30 YEARS ARCHIVE project consists of digitizing the ARTeast Foundation’s archives and facilitating access to its components: exhibition catalogues, brochures, prints, press releases, videos, correspondence between artists and project organizers, recordings of conversations and interviews, etc. The materials presented in physical format in B5 Studio and currently in MAGMA exhibition space were created during ARTeast Foundation’s 20 years of activities and through József Bartha’s 30 years of art organizing and curating. They are the testimonies of the development of contemporary art in the context of Transylvanian locality. The perspective of the exhibition may be historical, yet at the same time intimate, also because of the personal level of interethnic cultural interaction that has mobilized the local community on a formal and informal level. The archive captures the social and economic changes of a time that transformed artists into curators, and turned personal studios or non conventional, abandoned sites into “artist-operated spaces”, exhibition venues. Eventually, the archive collected the footprints of the artists – but the artist-archivist does not want to take these materials into a museum setting, but to turn them into action, to reactivate as many elements as possible to prevent us from forgetting or ignoring them. The exhibition is part of the project Plugged – Unplugged / ARTeast Archive and focuses on the people who shaped the events and contributed with content, some of which are presented as individual artworks or documents defining the collection. A part of the exhibited works can already be familiar to the visitors of MAGMA, since ARTeast has been a partner from the beginning, carrying out several joint projects in the last 11 years.

CURATOR: Szilárd MIKLÓS
ONLINE OPENING in Hungarian language 
on March 05, at 7 pm, on the MAGMA’s facebook page

ON VIEW: till 26 March, 2021, from Tuesday to Friday, between 11 AM-7 PM
VENUE: MAGMA Contemporary Art Space, Freedom Square No. 2, Sfântu Gheorghe, Covasna County, Romania

10 anniversary of MAGMA 10 éves évforduló / 10 ani de aniversare MAGMA

2020. Mar. 31.

Nyitva
Deschis
Opening Hours

11:00-19:00

open icon

 Keddtől péntekig / 
 de marți până vineri / 

 from Tuesday to Friday / 

Szabadság tér / P-ța Libertății  2., Sepsiszentgyörgy / Sf. Gheorghe


Tel: +40 736 063 924
Tel: +40 729 007 424

Skype ID: magmacm
Email: magma@maybe.ro


Newsletter

feliratkozás / abonare / subscribe


Következik
Upcoming
Urmează

 

 ARTeast Archive 
documentary exhibition
Opening: 2021. 03. 05., 19:00
curator: Szilárd Miklós

 2021. 03. 09 - 26. 


A programváltoztatás jogát fenntartjuk! / The program is subject to change without notice! / MAGMA își rezervă dreptul de a modifica programul fără notificări prealabile!


Archívum
Archive
Arhivă

2010 - 2020 >>>MAGMA Catalogs Collections 2010-2015


vimeo.com/magmacm/videosstudio@magmacm.ro